Álláspályázat Anyakönyvvezető Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címzetes Főjegyzője

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Anyakönyvvezető

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 

– Teljes körű anyakönyvi feladatok ellátása

– elvégzi a születés, a házasság, a haláleset anyakönyvezetését az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerében

– részt vesz az ügyfélfogadásban

– közreműködik a házasságkötésnél és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél

– teljesíti a társhatósági megkereséseket

– anyakönyvi okiratok kiállítása

– ellátja az állampolgársági eskütétel előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Szakigazgatási

 

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

 

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye:  Budapest

 

Álláshirdető szervezet bemutatása:

A munkavégzés helye: 1092 Budapest, Bakáts tér 1. A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a kozszolg@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ádámné dr. Lévai Éva irodavezető nyújt a 215-1077/263-os hivatali telefonszámon.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság
  • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
  • Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 

– 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Általános programok és képzések, m.n.s., A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. m. 25. pontja I. besorolás

 

– 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Általános képzési programok, tovább nem bontható, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. m. 25. pontja II. besorolás

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 

  • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.rend. 1. sz. m. 25. I. besorolási oszt.: felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga. II. besorolási oszt. érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 

  • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
  • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm. rendelet 1 sz. melléklete alapján
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.10.25. 23:55

 

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.11.24. 00:00

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

 

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.02.

 

Publikálás tervezett időpontja:  2023.09.28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Top