Álláspályázat Adóiroda irodavezető-helyettes Munkakör/feladatkör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címzetes Főjegyzője

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Adóiroda irodavezető-helyettes

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Távollétében helyettesíti az Adóiroda vezetőjét. Közreműködik az Adóiroda irányításában és szervezésében. Közreműködik a helyi szabályozási hatáskörbe tartozó adójogszabályok tervezésében, részt vesz az előterjesztések elkészítésében, a költségvetési rendelettervezet előkészítésében, ezen belül a vonatkozó törvényi rendelkezések illetve a helyi rendelet előírásai alapján előkészíti az adóbevételi tervet. Közreműködik az ellenőrzési tervek elkészítésében az adóbeszedés hatékonyságának növelése érdekében.

 

Ellenőrzi az Iroda feladatkörébe tartozó statisztikai számviteli jelentéseket, ellátja az irodavezető által részére kijelölt feladatokat.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja:  adózás

 

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Adó/jövedéki

 

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

 

Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra)

 

Munkavégzés helye:  Budapest

 

Álláshirdető szervezet bemutatása:  A munkavégzés helye: 1092 Budapest, Bakáts u. 8. A jogállásra, az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző részére a jegyzo@ferencvaros.hu E-mail címre. Hivatkozási iktatószám: II/95/2023

 

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

Elvárt végzettség/képesítés:

 

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),

Általános képzési programok, tovább nem bontható, 29/2012.(III.7) Kormány rendelet 1. számú mellékletének 19. pontja: Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztály

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 

 • A pályázat részeként benyújtandó: részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • A pályázat részeként benyújtandó: 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § (1) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata arról, hogy eredményes pályázat esetén a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerint összeférhetetlenség
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen

 

Egyéb pályázati előnyök:

 

 • vezetői gyakorlat
 • közigazgatási szakvizsga
 • közigazgatásban, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
 • DMS iktatóprogram és ASP ADÓ program ismerete, magabiztos kezelése

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.12.14. 23:59

 

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.12.20. 23:59

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/

 

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.01.

 

Publikálás tervezett időpontja:  2023.11.24.

Top