ÁLLÁSPÁLYÁZAT Adóiroda, adóügyi ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
CÍMZETES FŐJEGYZŐJE
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Adóiroda, adóügyi ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal illetékességébe tartozó adók vonatkozásában helyi adókkal kapcsolatos feladatok ellátása, egyéb adóztatási feladatokban való közreműködés.
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Adó/jövedéki
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Budapest
Álláshirdető szervezet bemutatása:   A munkavégzés helye: 1092 Budapest, Bakáts u. 8. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III/8306-1/2023. valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző. Elektronikus úton Berner József irodavezető részére az adoiroda@ferencvaros.hu e-mail címen keresztül.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):   A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 •   Büntetlen előélet
 •   Cselekvőképesség
 •   Magyar állampolgárság
 •   Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 •   Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
 •   6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Könyvelés és adózás, 29/2012. (III. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. I. besorolási osztály
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 •   A pályázat részeként benyújtandó: A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek ismertetésével, szakmai célokat tartalmazó motivációs levél.
 •   A pályázat részeként benyújtandó: 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolata.
 •   A pályázat részeként benyújtandó: A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges, a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal általi kezeléséhez hozzájárul.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 •   nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata
 •   fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 •   adatkezelési nyilatkozat
 •   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •   végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.05.17. 23:55
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.05.24. 23:55
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.ferencvaros.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.05.25.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.04.20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Top