Ajánlattételi felhívás: Térfelügyeleti kamerarendszer karbantartása, üzemeltetése 2024. január és február hónapok

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi nyilatkozat

Nyilatkozat szerződés teljesítéséről, referenciáról

 

Az ajánlat benyújtás módja, határideje, helye:

Ajánlat benyújtásának határideje: 2023. december 18. 11:00 óra

Az ajánlat kizárólag személyesen nyújtható be a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Iroda 1092 Budapest, Ferenc körút 8. szám alatti székhelyén. Az ajánlat kizárólag zárt borítékban, a lezárásnál keresztben cégszerűen aláírva és bélyegezve nyújtható be.

Az ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos dokumentumok elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Hiánypótlás: Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Top