Ajánlattételi felhívás “karácsonyi díszítő világítás Ferencvárosban 2021”

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szereplő beszerzés nyílt eljárásban, ajánlattételre felkért Ajánlattevő részére.

 

1.    Ajánlatkérő adatai:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:      a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 2.1 pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

 

Cím: 1092 Budapest, IX., Bakáts tér 14.

Kapcsolattartó neve, telefonszáma: Papula Éva, +36 70-333-1720

E-mail cím: papula.eva@ferencvaros.hu

 

Ajánlatkérés tárgya: Karácsonyi díszítő világítás Ferencvárosban 2021.

 

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

Ajánlat tárgya:

 

Önkormányzat tulajdonában lévő LED-es fényfüzérek és motívumok:

(telephelyéről elszállítás, felszerelés, üzemeltetés, leszerelés, telephelyére visszaszállítás)

 

Nettó ár Bruttó ár
IX., Ráday utcán (Bakáts tér – Kálvin tér közötti szakaszon) 30 db közvilágítási lámpaoszlop díszítése „HÓPIHÉS OSZLOPKAR” motívummal
IX., Bakáts téren a templom főbejárata előtt közvilágítási lámpaoszlopok közé 1 db „Áldott, Békés Karácsonyt” feliratú motívum átfeszítése.
Csarnok téren 1 db Ajánlatkérő Önkormányzat által elhelyezett fenyőfa fényfüzéres díszítése alakban 300 m/fenyőfa
IX., Aszódi utcán 9 db közvilágítási lámpaoszlop díszítése „ÜSTÖKÖS OSZLOPKAR” motívummal
IX., Ferenc tér közepén elhelyezett pavilon és környezetének díszítése fényfüzérrel 840 m
IX., Napfény utcán 32 db közvilágítási lámpaoszlop díszítése „PÁSZTORBOTOS LÁMPÁS OSZLOPKAR” motívummal
IX., Napfény utca – Dési Huber utca kereszteződésében 2db közvilágítási lámpaoszlop díszítése oszloponként 2 db „ÜSTÖKÖS OSZLOPKAR” motívummal
IX., Napfény utca – Epres Erdő utca kereszteződésében 2db közvilágítási lámpaoszlop díszítése oszloponként 2 db „ÜSTÖKÖS OSZLOPKAR” motívummal
IX., Ferenc téren 15 db közvilágítási lámpaoszlop díszítése oszloponként 2 db 1450 mm x 1150 mm motívummal
IX., Ferenc téren 2 db közvilágítási lámpaoszlop közé 1 db Ajánlatkérő Önkormányzat tulajdonát képező Wega Sky motívum (méter: 5200 mm x 1700 mm) átfeszítése
IX., Madaras József téri parkban 10 db közvilágítási lámpaoszlop díszítése; oszloponként 3 db („SARKCSILLAG OSZLOPKAR” és „HÓKRISTÁLY OSZLOPKAR” motívum összekombinálásával)

 

55 db fa (sorfa) és 36 db planténeres fa díszítése sorolható LED-es füzérrel:

 

Nettó ár Bruttó ár
IX., Bakáts tér 27 db fa 180 m füzér/fa
IX., Tompa utca 16 db fa 120 m füzér/fa
IX., Bakáts utca (Lónyay-Bakáts tér közötti szakasz) 19 db fa 180 m füzér/fa
IX., Ráday utca (Bakáts tér – Kálvin tér közötti szakasz) páratlan oldalán 12 db planténeres fa 20 m füzér/fa
IX., Ráday utca (Bakáts tér – Kálvin tér közötti szakasz) páros oldalán 7 db fa 30 m füzér/fa és 24 db (minden második) planténeres fa 20 m füzér/fa

 

Nem az önkormányzat tulajdonában lévő díszítő elemeket (LED-es fényfüzérek és motívumok) bérlése, felszerelése, üzemeltetése, leszerelése:

 

Nettó ár Bruttó ár
IX., Gyáli úton (Merényi Gusztáv Kórház előtti szakasz) 18 db közvilágítási lámpaoszlop díszítése karácsonyi motívummal
IX., Mester utca – Haller utca sarok, (templom) 2 db közvilágítási lámpaoszlop díszítése karácsonyi motívummal oszloponként 2 db, továbbá a templommal szemben a villamos megállóban 1 db közvilágítási lámpaoszlopra 2 db karácsonyi motívum
IX., Ferenc körúton 33 db közvilágítási lámpaoszlop díszítése karácsonyi motívummal

 

Nettó ár Bruttó ár
ÁRAJÁNLAT ÖSSZESEN

 

2. Az ajánlathoz benyújtandó dokumentumok

 

  • Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat”,
  • Cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya (lásd 1. számú melléklet)
  • Nyilatkozat referenciákról (lásd. 2. számú melléklet)

3. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

 

Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy példányban kell benyújtani.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott vállalkozási díjon kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Az ajánlati dokumentációt 1 példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani.

Az ajánlattételhez kérünk referenciát csatolni.

 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Karácsonyi díszítő világítás Ferencvárosban 2021”

Az ajánlatok benyújtását személyesen vagy postai úton az alábbi címre kérjük:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. II/50 szoba.

 

Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2021. október 21. 12:00 óra.

Az eljárás tárgyalás nélküli.

Az Ajánlattevő az ajánlatkéréssel kapcsolatban a papula.eva@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

A benyújtási határidő elmulasztása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

Érvénytelen az ajánlat, ha a tisztázó kérdésre adott válasz ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek. A bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

 

 

4. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

A beérkezett ajánlatok borítékbontása: 2021. október 25. 14:00 óra

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2021. október 25. 15:00 óra

 

Bírálati szempontok:

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: összességében a legkedvezőbb árajánlat.

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

  1. Az Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja: 2021. november 4.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

6. Egyéb információk

Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla beérkezését követő 30 napon belül.

 

A teljes kiírás itt érhető el

 

Top