Ajánlattételi felhívás közterületi műfű burkolatok rendszeres ellenőrzésére, karbantartására, tárolására

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szerepelő nyílt beszerzési eljárást indít

 

Ajánlatkérő adatai:

ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
ajánlatkérői jogkör gyakorlója: Baranyi Krisztina, polgármester
kapcsolattartó: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Felújítási Iroda részéről: Rivasz Mária
telefonszám: 215-1077/570
cím: 1092. Budapest IX., Ráday u. 26.
e-mail cím: rivasz.maria@ferencvaros.hu

 

1. Ajánlatkérés tárgya és mennyisége:

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő közterületi műfű burkolatok rendszeres karbantartása, ellenőrzése.
A karbantartás helyszínei:

Műfüves labdapályák és játszóterek
NévMéretFeltöltés
Markusovszky parki játszótér39 m2homok
Vendel utca 12-16. sz. alatti labdapálya300 m2homok
Kerekerdő játszótér melletti labdapálya750 m2homok
Madaras parki labdapálya756 m2homok
József Attila-lakótelep Nagyjátszótéri labdapálya680 m2gumi
Tinódi utcai labdapálya467 m2homok
Zombori utcai labdapálya300 m2homok
Zombori utcai játszótér448 m2homok
Haller park műfű burkolatai290 m2homok
Összesen:4 050 m2

 

A karbantartás során elvégzendő feladatok:
– Hetente durva partvissal át kell seperni a pályákat a fűszálak felállítása céljából.
– Az őszi lombot le kell takarítani a pályákról.
– Télen a hó és a jég eltávolítása kizárólag mechanikus úton végezhető el.
– A kvarchomok feltöltéses labdapályák esetében a homok vastagságát folyamatosan ellenőrizni és szükség esetén pótolni kell.
– A pálya felfestéseket szükség szerint frissíteni kell.
– Havi karbantartást meghaladó helyreállítások, javítások eseti megrendelés alapján.

Ajánlatkérő fenti munkákra legfeljebb bruttó 9.500.000,-Ft összegben kíván karbantartási szerződést a szerződés aláírását követő hónap első napjától – 2022. május 31. között karbantartásra havi rendszerességgel, havi elszámolással.
Ajánlatkérő a vállalási árat havi átalány díjban nettó Ft kéri megadni.
Ajánlattevő vállalja, hogy a felsorolt munkálatokat rendszeresen és szükség szerint elvégzi.

 

2. Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja és ideje:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu és a rivasz.maria@ferencvaros.hu címre.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2021.május 26. szerda 12.00 óra.

Az Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően nem egészítheti ki, nem módosíthatja.

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 

3. A beérkezett ajánlatok értékelése:

Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.
Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.
Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb ár.
Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 3 munkanapon belül a nyertes Ajánlattevő értesítésével.

 

4. Szerződéskötés és egyéb információk:

A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 10 nap.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.
Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.
A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést köt.

A pályázati kiírás teljes szövegét az Ajanlatkeres_mufu.pdf tartalmazza.

Mellékletek:

Ajánlatkérés_műfű

1sz_melléklet_ajánlattételi_nyilatkozat_műfű

2sz_melléklet_átláthatóság

3sz_melléklet_referencia_műfű

 

 

Top