Ajánlattételi felhívás játszóeszközök rendszeres ellenőrzésére, karbantartására

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szerepelő nyílt beszerzési eljárást indít

 

Ajánlatkérő adatai:

ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
ajánlatkérői jogkör gyakorlója: Baranyi Krisztina, polgármester
kapcsolattartó: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Felújítási Iroda részéről: Rivasz Mária
telefonszám: 215-1077/570
cím: 1092. Budapest IX., Ráday u. 26.
e-mail cím: rivasz.maria@ferencvaros.hu

1. Ajánlatkérés tárgya és mennyisége:

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő játszóeszközök rendszeres ellenőrzése, karbantartása, szükség esetén játszó- és sporteszközök javítása, cseréje, új eszközök beszerzése és kihelyezése az ajánlatkérés 1. sz. mellékletében felsorolt helyszíneken.
A havi karbantartási munkák elvégzéséről a 2. sz. melléklet szerinti táblázatot kell vezetni.
Ajánlatkérő a fent felsorolt munkákra maximum bruttó 14.500.000,- Ft összegben a szerződés aláírását követő hónap első napjától 2022. május 31. között kíván vállalkozási keretszerződést kötni.
A 3. sz. mellékletben felsorolt tételekre (egységár táblázat) kérjük megadni nettó Ft egységáraikat, amely tartalmazza az anyag és munkadíjat együttesen és a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM. rendeletben, a szabványokban, szakmai utasításokban foglaltaknak megfelelően és az 1. sz. mellékletében felsorolt helyszíneken kihelyezett játszóeszközök havi rendszerességgel elvégzendő ellenőrzésének, karbantartásának nettó Ft + Áfa egyösszegű havi díját.
Ajánlattevő a javítási és karbantartási munkák végzése folyamán csak az Európai Unióban honosított és minősített technológiákat alkalmazhat.

 

2. Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja és ideje:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu és a rivasz.maria@ferencvaros.hu címre

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2021. május 26. szerda 12.00 óra.

 

3. A beérkezett ajánlatok értékelése:

Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.
Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb ár.
Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 3 munkanapon belül a nyertes Ajánlattevő értesítésével.

4. Szerződéskötés és egyéb információk:

A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 10 nap.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.
Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.
A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést köt.

A pályázati kiírás teljes szövegét az Ajánlatkeres_jatszoeszkoz.pdf tartalmazza

Mellékletek:

Ajánlatkérés_játszóeszköz

1sz_melléklet_helyszínek

2sz_melléklet_karbantartási_táblázat

3sz_melléklet_egységárlista

4_melléklet_ajánlattételi nyilatkozat

5sz_melléklet_átláthatóság

6sz_melléklet_referencia

 

 

 

Top