Ajánlattételi felhívás fitneszeszközök, sporteszközök és napvitorlák rendszeres ellenőrzésére, karbantartására, tárolására

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szerepelő nyílt beszerzési eljárást indít

Ajánlatkérő adatai:

ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
ajánlatkérői jogkör gyakorlója: Baranyi Krisztina, polgármester
kapcsolattartó: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Felújítási Iroda részéről: Rivasz Mária
telefonszám: 215-1077/570
cím: 1092. Budapest IX., Ráday u. 26.
e-mail cím: rivasz.maria@ferencvaros.hu

 

1. Ajánlatkérés tárgya és mennyisége:

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő 4. sz. mellékletben felsorolt fitnesz eszközök, sporteszközök és napvitorlák rendszeres karbantartása, ellenőrzése, napvitorlák leszerelése, tárolása és felszerelése.
Ajánlatkérő fenti munkákra legfeljebb bruttó 13.000.000,- Ft összegben a szerződés aláírását követő hónap első napjától – 2022. április 30. között kíván vállalkozási keretszerződést kötni.
Ajánlatkérő a fitnesz eszközök, sporteszközök és napvitorlák karbantartására és a napvitorlák tárolására a vállalási árat nettó Ft havi átalány díjban kéri megadni.
Ajánlatkérő napvitorlák leszerelésére és felszerelésére a vállalási árat munkafolyamatonként nettó Ft összegben kéri megadni.
A napvitorlák felszerelésének tervezett időpontja 2021. július 1., leszerelésének tervezett időpontja 2021. október 31.
Ezen felül amennyiben a fitneszeszközök, sporteszközök és napvitorlák alkatrészeinek vagy altalajának pótlása, cseréje szükségessé válik, Ajánlatkérő az alkatrész, illetve az altalaj beszerzésére és beszerelésére ajánlatot kér Ajánlattevőtől. Az ajánlat elfogadása esetén a szerződéses keret terhére Ajánlatkérő megrendeli eseti megrendelésként a szükséges anyag beszerzését, beszerelését, és új napvitorla kihelyezését oszlopokkal, szerelvény-szettel, telepítéssel együtt.

 

2. Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja, ideje:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu és a rivasz.maria@ferencvaros.hu címre.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2021.május 26. szerda 12.00 óra.

Az Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően nem egészítheti ki, nem módosíthatja.

 

3. A beérkezett ajánlatok értékelése:

Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb ár.

Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 3 munkanapon belül a nyertes Ajánlattevő értesítésével.

 

4. Szerződéskötés és egyéb információk:

A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 10 nap.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.
Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.
A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést köt.

A pályázati kiírás teljes szövegét az Ajanlatkeres_fitnesz.pdf tartalmazza.

Mellékletek:

Ajánlatkérés_fitnesz

1sz_melléklet_ajánlattételi_nyilatkozat

2sz_melléklet_átláthatóság

3sz_melléklet_referencia_fitnesz

4sz_melléklet_fitnesz

Top