Ajánlattételi felhívás: „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata megbízásából a Ferencvárosi Közterület-felügyeleti iroda által üzemeltetett térfelügyeleti kamerarendszerhez tartozó kamerák és tartozékaik, adatátviteli- és jelátviteli hálózat és elemei (a továbbiakban: rendszer) szakszerű általános karbantartása és üzemeltetése a 2023-as évre vonatkozóan”.

Ajánlattételi felhívás

nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő számára

a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának beszerzéseiről szóló 7/2013. ( XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés alapján lefolytatott eljárás, figyelemmel a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítésigazolási, utalványozási és érvényesítési rendjének szabályzatáról szóló 2/2012. (III. 02.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedésben foglaltakra

 

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérő jogi gyakorlója: Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó: Rimovszki Tamás irodavezető, Ferencvárosi Közterület-felügyeleti iroda

Kapcsolattartó telefonszáma: 06/1-280-66-55

E-mail cím: kozter@ferencvaros.hu

 

Ajánlat tárgya:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata megbízásából a Ferencvárosi Közterület-felügyelet által üzemeltetett térfelügyeleti kamerarendszerhez tartozó kamerák és tartozékaik, adatátviteli- és jelátviteli hálózat és elemei (a továbbiakban: rendszer) szakszerű általános karbantartása és üzemeltetése a 2023-as évre vonatkozóan.

 

Műszaki tartalom, követelmények, karbantartás körébe tartozó feladatok:

Ajánlattevő vállalja, hogy a rendszerre jelen ajánlati felhívásban meghatározott feltételek szerint karbantartási és üzemeltetési szerződést köt Önkormányzatunkkal a 2023. évre vonatkozóan az alábbi munkákra:

 

Az ellátandó feladat a térfelügyeleti rendszerhez tartozó kamerák (jelenleg 156 db kamera + esetleges bővítéssel további kamera) és tartozékaik, adatátviteli- és jelátviteli hálózat és elemei (a továbbiakban: rendszer) szakszerű általános karbantartása és üzemeltetése.

Az általános karbantartási munkálatok körét az alábbi műszaki leírás sorolja fel.

 

 

 

Adótorony antennák és kültéri egység

 

     
Tétel karbantartási tevékenység (elvégzendő a következő egységeken) Időköz
3 havi 6 havi 12 havi
1. Antenna adatkábelek csatlakozásának, vízszigetelés állapotának ellenőrzése, szemrevételezéssel x
2. Kábelrögzítések ellenőrzése a tornyon x
3. Adatátviteli egység vizsgálata (ventillátorok működése, vízszigetelés, kábelek, csatlakozás vizsgálata, eszközök működésének meghibásodási jeleinek vizsgálata) x
4. Betáplálás ellenőrzése x

 

 

Átjátszó állomások

 

Tétel karbantartási tevékenység (elvégzendő a következő egységeken) Időköz Melléklet
3 havi 6 havi 12 havi Igazolt munkalap
1. Antenna adatkábelek csatlakozásának, vízszigetelés állapotának ellenőrzése szemrevételezéssel x x
2. Pont-pont kapcsolatok vizsgálata, belépési jelszavak ellenőrzése, jelszintek ellenőrzése (CCQ, frekvencia), szükséges antenna beállítások és frekvencia módosítások elvégzése, LOG fájlok ellenőrzése, konfigurációk mentése x x
3. Adatátviteli kábelrögzítések ellenőrzése x x
4. Átjátszó kültéri egység vízszigetelés vizsgálata bontással x x
5. átjátszó kültéri egység eszközeinek ellenőrzése, szemrevételezéssel, tápfeszültségek mérése, betáplálás mérése x x
6. Betáplálás szünetmentes áramforrásának vizsgálata szemrevételezéssel, állapotellenőrzés a gyártói előírások alapján x x
7. Szünetmentes áramforrás akkumulátor állapotának ellenőrzése méréssel x x
8. Villámhárító rendszer bekötésének ellenőrzése szemrevételezéssel  x x
 

 

 

 

Kültéri fix kamera egységek

Tétel karbantartási tevékenység (elvégzendő a következő egységeken) Időköz Melléklet
3 havi 6 havi 12 havi Igazolt munkalap
1. Szemrevételezés mechanikai ellenőrzés x x
2. Rögzítések szemrevételezése (kamera konzol, kültéri kamera ház, napellenző, kábelek, védőcsövezések, kültéri egység, antenna, konzol, földelés, betáplálás, UPS tápegységek) x x
3. Kültéri egység eszközeinek ellenőrzése a kijelzőjük alapján (UPS, encoder) x x
4. Készülék karbantartása, tisztítása felnyitással x x
5. Kameraház, kültéri egység vízszigetelés ellenőrzése x x

 

Kültéri forgatható kamera egységek
Tétel karbantartási tevékenység (elvégzendő a következő egységeken) Időköz Melléklet
3 havi 6 havi 12 havi Igazolt munkalap
1. Szemrevételezés mechanikai ellenőrzés x x
2. Rögzítések szemrevételezése (kamera konzol, kültéri kamera ház, napellenző, kábelek, védőcsövezések, kültéri egység, antenna, konzol, földelés, betáplálás, UPS tápegységek) x x
3. Kültéri egység eszközeinek ellenőrzése a kijelzőjük alapján (UPS, encoder) x x
4. Készülék karbantartása, tisztítása felnyitással x x
5. Forgatás, beillesztés, ellenőrzés x x

  

A fentieken túl az általános karbantartás körébe tartozik:

 

  • 24 órás távfelügyeleti menedzsment (átviteli hálózat és kamerák állapotának folyamatos monitorozása),
  • 24 órás telefonos távsegítség,
  • a távolról felfedezett hibák esetében azok javítása – amennyiben nem igényel kivonulást, –
  • az általános karbantartás keretében felhasznált tisztítószerek, egyéb segédeszközök biztosítása,
  • hibajelzés alapján a meghibásodott eszköz, program vizsgálata és anyagfelhasználást nem igénylő esetben a rendeltetésszerű működés helyreállítása a szerződésben foglalt határidőnek megfelelően, akár helyszíni kiszállás útján is.

Alkalmassági feltételek:

Ajánlattevő kizárólag akkor alkalmas a szolgáltatás nyújtására, s így az ajánlattételre, ha:

a) az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap) a beszerzés tárgya szerinti (térfelügyeleti kamera rendszer karbantartása és üzemeltetése) szerződésszerűen teljesített referenciákkal rendelkezik, amely, tartalmaz összesen legalább: 50 kamerából álló rendszert érintő karbantartásra és üzemeltetésre irányuló szerződést legalább 6 hónapos időtartamra, mely rendszer tartalmaz legalább 1 db minimum 2,5 Gbps átviteli sebességre képes vezeték nélküli átviteli kapcsolatot (e megfelelés több szerződéssel is igazolható, ugyanakkor az időtartamok különböző rendszerek esetén nem számíthatóak össze);

Az a) pontnak való megfelelésről ajánlattevő nyilatkozni köteles az ajánlattételi felhívás 2. számú mellékletében foglaltak szerint.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződéskötést megelőzően Ajánlatkérő a) pontban foglaltak szerint benyújtott nyilatkozatban megjelölt partnerek nyilatkozatát is bekérheti.

Szerződéskötés várható időpontja: Tájékoztatom, hogy Önkormányzatunk az éves költségvetés elfogadásáig részköltségvetés alapján dolgozik, ezért az ajánlati felhívás szerint három szerződés megkötésére kerül majd sor: 2023. január hónapra vonatkozóan 2023. január 2. napjáig, 2023. február hónapra vonatkozóan 2023. február 1. napjáig, 2023. március – december hónap vonatkozásában 2023. március 1. napjáig.

 

A szerződés főbb tartalmi elemei

 

Fizetési feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlattevő a számla benyújtására a tárgyhónapot követően jogosult. Ajánlatkérő a számlát átutalással teljesíti a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

Az ajánlat benyújtás módja, határideje, helye:

Ajánlat benyújtásának határideje: 2022. december 15. 11:00 óra

 

Az ajánlat kizárólag személyesen nyújtható be a Ferencvárosi Közterület-felügyeleti iroda 1092 Budapest, Ferenc körút 8. szám alatti székhelyén. Az ajánlat kizárólag zárt borítékban, a lezárásnál keresztben cégszerűen aláírva és bélyegezve nyújtható be.

Az ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos dokumentumok elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Hiánypótlás: felhívásra, a felhívásban meghatározott módon és határidőben lehetséges.

A hiánypótlás kizárt abban az esetben, ha az ajánlattevő nem határoz meg ajánlatában árat.

 

Ajánlati kötöttség minimális ideje: 60 nap

Ajánlat bírálati szempontja:

Az Ajánlattevő által megadott ár. Ajánlattevő az ajánlatban kameránként nettó havi karbantartási díjat (összeg+áfa/kamera/hónap) köteles meghatározni, mely ajánlati ár minden felmerülő költséget tartalmaz. Csak teljes körű árajánlat adható.

Eredményhirdetés tervezett időpontja: a benyújtás határidejének lejártát követő 5 munkanapon belül elektronikus úton, ezért Ajánlattevő elektronikus levelezési címének rendelkezésre bocsátására köteles.

A kötelezően benyújtandó dokumentumok:

a) ajánlattételi nyilatkozat,

b) nyilatkozat referenciákról.

 

Budapest, 2022. november 23.

 

Baranyi Krisztina

   polgármester

Ajánlattételi Felhívás

Melléklet:

Ajánlattételi nyilatkozat

Referencia nyilatkozat

 

 

Top