Ajánlatkérés lakásokból és nem lakás céljára szolgáló helyiségekből a bérlők/használók költöztetésének eseti lebonyolítására

 AJÁNLATKÉRÉS

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a tulajdonában álló lakásokból és nem lakás céljára szolgáló helyiségekből a bérlők/használók költöztetésének
eseti lebonyolítására kér ajánlatot.

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a jelen felhívásra beérkezett ajánlatokból szakmai listát állít össze. A jövőben a költöztetésre a szakmai listán nyilvántartott ajánlattevők közül esetenként választjuk ki a vállalkozókat, akikkel – a jelen felhívás mellékletét képező tervezet szerint – vállalkozási szerződést kötünk a költöztetés lebonyolítása érdekében.

Felhívjuk az ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a jelen felhívásra beküldött ajánlat nem eredményezi automatikusan a szakmai listára való felvételt.

 

Az ajánlatkérés célja az ajánlatkérő tulajdonát képező – különösen a rehabilitációval, bontással, értékesítéssel érintett – ingatlanok bérlőinek, használóinak csereingatlanba történő költöztetésének lebonyolítása. A teljesítés határideje és egyéb körülményei a vonatkozó vállalkozási szerződésben, egyedileg kerülnek megállapításra.

 

Az ajánlatnak a következőket kell tartalmaznia:

 

 1. Az ajánlattevő adatai
 2. egyéni vállalkozó esetében:
 • név, székhely, nyilvántartási szám, adószám, telefonszám, e-mail cím, számlavezető pénzintézet, pénzforgalmi jelzőszám, honlap elérhetősége
 • nyilatkozat, hogy ÁFA-körbe tartozik-e
 1. jogi személy esetében:
 • cég neve, székhelye, cégjegyzék száma, képviselő neve, adószám, telefonszám, e-mail cím, számlavezető pénzintézet, pénzforgalmi jelzőszám, honlap elérhetősége
 • nyilatkozat, hogy ÁFA-körbe tartozik-e

 

 1. Igazolás arról, hogy az ajánlattevő tevékenység köre (TEAOR/ÖVJT) tartalmazza a költöztetés lebonyolításához szükséges tevékenység (közúti áruszállítás, költöztetés) megnevezését (pl. hatályos cégkivonat).

 

 1. Nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

 

 1. Az ajánlattevő bemutatkozása (cégismertető, rendelkezésre álló gépjárműpark bemutatása) és referenciái (az ajánlat benyújtását megelőző 5 éven belül elvégzett költöztetési munkák bemutatása).

 

 

 1. Az ellenszolgáltatás megadását (árlista) az alábbi bontásban javasoljuk megadni:

 

 • tehergépkocsi 5 t-ig:                           Ft/óra/tgk+ÁFA
 • telephelyről való ki- és visszaállás: Ft+ÁFA
 • költöztetés: Ft/óra/fő + ÁFA

 

Kérjük, hogy az ajánlaton a vállalkozói díjat befolyásoló egyéb körülményeket (emeleti díj, hétvégi munkavégzés díja, minimum díj, kilométer díj, mennyiségi kedvezmény stb.) megjelölni szíveskedjenek. Eltérő árképzési gyakorlat esetén lehetőség van egyedi paramétereket is szerepeltetni az ajánlaton.

 

 1. Kapcsolattartó megjelölése, elérhetőségi adatok.

 

 1. Az ajánlat érvényességi ideje.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2021. július 15.

 

Kérem, hogy ajánlatát elektronikus formában az alábbi e-mail címre szíveskedjen megküldeni:

vagyonkezeles@ferencvaros.hu.

A levél tárgyaként szíveskedjen az alábbiakat feltüntetni: „költöztetők szakmai listája”.

 

 

Kapcsolattartó:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Vagyonkezelési Iroda

1092 Budapest, Ráday u. 26.

vagyonkezeles@ferencvaros.hu

tel.: 215-1077/522, 501

 

Mellékletek

Ajánlatkérés és vállalkozói szerződés

Top