Ajánlatkérés ingatlanok értékbecslésének eseti elkészítésére

AJÁNLATKÉRÉS

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a tulajdonában álló ingatlanok értékbecslésének
eseti elkészítésére kér ajánlatot.

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a jelen felhívásra beérkezett ajánlatokból szakmai listát állít össze. A jövőben az egyes ingatlanforgalmi értékbecslések elkészítése érdekében a szakmai listán nyilvántartott ajánlattevők közül esetenként választjuk ki a vállalkozókat, akikkel – a jelen felhívás mellékletét képező tervezet szerint –  vállalkozási szerződést kötünk a szakértői anyag elkészítése érdekében.

Felhívjuk az ajánlattevők szíves figyelmét, hogy a jelen felhívásra beküldött ajánlat nem eredményezi automatikusan a szakmai listára való felvételt.

 

A szakvélemény elkészítéséhez szükséges tulajdoni lap másolatot, társasházi alapító okiratot, méretezett alaprajzot a megbízó biztosítja. Amennyiben alaprajz nem áll rendelkezésre, az ingatlan felmérése és az alaprajz elkészítése a vállalkozó feladata.

 

A teljesítés határideje a vállalkozási szerződésben, egyedileg kerül megállapításra, jellemzően 15 nap. A megbízás akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a megbízó az értékelési szakvélemény kettő nyomtatott, eredeti aláírással ellátott példányát kézhez vette.

 

Az ajánlatnak a következőket kell tartalmaznia:

 

 1. Az ajánlattevő adatai
 2. egyéni vállalkozó esetében:
 • név, székhely, nyilvántartási szám, adószám, telefonszám, e-mail cím, pénzforgalmi jelzőszám
 • nyilatkozat, hogy ÁFA-körbe tartozik-e
 1. jogi személy esetében:
 • cég neve, székhelye, cégjegyzék száma, képviselő neve, adószám, telefonszám, e-mail cím, pénzforgalmi jelzőszám
 • nyilatkozat, hogy ÁFA-körbe tartozik-e

 

 1. Igazolás arról, hogy a teljesítésben részt vesz legalább egy fő, aki rendelkezik a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló
  évi LXXVIII tv. 64/B § szerinti engedéllyel és megfelel a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29.) Kormányrendeletben foglalt feltételeknek.

 

 1. Nyilatkozat arról, hogy ellene a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 6. §-a szerinti eljárás nincs folyamatban.

 

 1. Nyilatkozat az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján arra vonatkozóan, hogy a gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül.

 

 1. Az ajánlattevő bemutatkozása (cégismertető) és referenciái (az ajánlat benyújtását megelőző 5 éven belül elvégzett értékelési munkák).

 

 1. Egy beépítetlen földterület, egy lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség vagy egyéb felépítményes ingatlan tárgyában az ajánlattevő által korábban elkészített teljes ingatlanforgalmi értékbecslés.

 

 1. Az egyes ingatlan típusok értékelésére ajánlott munkadíj összege az alábbiak szerint
 • beépítetlen terület/ fejlesztési terület … Ft/hrsz.
 • felépítményes ingatlan … Ft/hrsz.
 • társasházi albetét (lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség) … Ft/hrsz.
 • társasházi albetét – egy épületben 2 vagy több albetét esetén … Ft/hrsz.

 

 1. Az ajánlat érvényességi ideje.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2021. május 25.

 

Kérem, hogy ajánlatát elektronikus formában az alábbi e-mail címre szíveskedjen megküldeni:

vagyonkezeles@ferencvaros.hu

A levél tárgyaként szíveskedjen az alábbiakat feltüntetni: ingatlanforgalmi értékbecslők szakmai listája

 

 

Kapcsolattartó:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Vagyonkezelési Iroda

1092 Budapest, Ráday u. 26.

vagyonkezeles@ferencvaros.hu

tel.: 215-1077/500, 529

 

Mellékletek

Ajánlatkérés

Vállalkozási szerződés

 

Top