A FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. pályázatot hirdet belső ellenőrzési feladatok ellátására

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.

pályázatot hirdet

belső ellenőrzési feladatok ellátására

 

A feladat vállalkozási jogviszony vagy munkaviszony keretében is ellátható.

 

Vállalkozási jogviszony esetén a megbízás időtartama 1 év. Munkaviszonyban történő feladatellátás esetén, a szerződés időtartama határozatlan idejű és a foglalkoztatás jellege részmunkaidő.

 

A feladatellátás, ill. a munkavégzés helye:

 

1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. és a Társaság telephelyei (Lónyay u., Balázs B. u., Haller u.)

A feladatellátáshoz, munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 1. Belső kontroll rendszer kiépítése
 • a belső kontroll rendszer kiépítése, a 339/2019. (XII.23.) kormányrendeletnek megfelelően, mely kiegészül a Pénzügyminisztérium által kiadott módszertani útmutatókkal;
 • a kockázatelemzés és a kritérium rendszer kialakítása, a belső ellenőrzési kézikönyv és alapszabály elkészítése, a nyilvántartási rendszer és nyomon követési rendszer megteremtése, integritást sértő események kezelésének eljárásrendi meghatározása, teljesítmény értékelési rendszer bevezetése;
 1. Belső ellenőrzési feladatok teljes körű ellátása
 • a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a vezérigazgató és a Felügyelő Bizottság jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése és a beszámoló elkészítése;
 • a feladatot ellátó köteles a belső ellenőrzési tevékenység során kezelt adatokat illetően betartani az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírásokat, valamint gondoskodni arról, hogy a belső ellenőrzést végzők tevékenységüket ezek figyelembevételével végezzék.

Árajánlat/bérigény:

Kérjük az árajánlatot (nettó díj), illetve munkaviszony esetén a bruttó bérigényt megbontva adják meg; a belső kontroll rendszer kiépítésére (I.) egyszeri tételt, míg a belső ellenőrzési feladatok teljes körű ellátására (II.) havi/éves díjat jelöljenek meg.

Pályázati feltételek:

 • A 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben a belső ellenőrre vonatkozó szakmai követelményeknek való megfelelés,
 • A 2009. évi CXXII. törvény szerinti előírásnak megfelelés (a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál csak az végezhet belső ellenőrzést, aki szerepel az államháztartásért felelős miniszter által a belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyekről vezetett nyilvántartásban).
 • Munkaviszony esetén: magyar állampolgárság és büntetlen előélet

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a vállalkozás részletes bemutatása, illetve munkaviszony esetén részletes önéletrajz, belső ellenőrzéssel kapcsolatos referenciák;
 • a megfelelői végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • munkaviszonyra vonatkozó pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolat, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti bűntető eljárás, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

 A feladatellátás kezdetének időpontja:

A feladatellátás pályázat elbírálását követően azonnal megkezdhető betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 5. 12:00

A pályázati kiírással és a munkáltatóval kapcsolatosan további információt Horta Gábor pénzügyi-gazdasági tanácsadó nyújt, a +36 30 490 88 66 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Pataki Márton vezérigazgató részére a titkarsag@fevix.hu e-mail címen keresztül.

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Felügyelő Bizottság egyetértésével a FEV IX. Zrt. vezérigazgatója dönt.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő 7 napon belül.

A pályázat kiírójával kapcsolatban további információt a www.fevix.hu honlapon szerezhet.

 

Top