A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatot hirdet  „Zenei ösztöndíj” címmel.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány

pályázatot hirdet

Ferencvárosban élő tehetséges zenei tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányát támogató ösztöndíj elnyerésére

„Zenei ösztöndíj” címmel.

1. A pályázat célja

Ferencvárosban élő, tehetséges, anyagi okok miatt tanulmányaik folytatásában hátrányos helyzetben lévő, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok zenei tanulmányainak megalapozását támogatja.

2. A pályázók köre

Azok a Ferencvárosban élő, 10–21 éves kor közötti, nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók.

3. Támogatható célok, tevékenységek, elszámolás

  • zeneiskolai térítési díj és tandíj finanszírozása,
  • hangszervásárlás támogatása 3 éve tanult hangszerre (zeneiskola igazgatójának javaslata alapján) maximum 100 000 Ft,
  • kottavásárlás,
  • hangszerjavítás,
  • zeneiskolai tanulmányokat kiegészítő hangverseny-, és koncertjegyek finanszírozása,

 

Támogatás összege: személyenként maximum 20 000 Ft.

 

Pályázat benyújtásának határideje, helye

A pályázat benyújtásának ideje: 2022. november 3.

A pályázati adatlap elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal www.ferencvaros.hu honlapján, valamint nyomtatott formában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek

A pályázatok kizárólag adatlap kitöltésével nyújthatók be.

Hangszertámogatásra kizárólag azok pályázhatnak, akik az elmúlt 3 évben nem nyertek támogatást hangszervásárlásra.

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, az alábbi címen kell benyújtani:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal,

Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek

1092 Budapest Bakáts tér 14.

1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.

1097 Budapest, Ecseri út 19.

 

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét:

„Zenei ösztöndíj”

4. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok

  • adatlap,
  • lakcímkártya másolata.

 5. Pályázatkezelés, bírálat

Zenei ösztöndíjra pályázni évente egy alkalommal lehet Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt (szülő/gondviselő) adatlappal rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati anyagot nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium értékeli, a pályázat eredményéről a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt.

A pályázathoz az alábbi dokumentumok tölthetőek le:

Pályázati felhívás

Adatlap

 

Top