A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatot hirdet „Sport ösztöndíj” címmel

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány

pályázatot hirdet

 

Ferencvárosban élő tehetséges egyéni- és csapat sportágban versenyszerűen sportoló egészséges és fogyatékkal élő diákok részére

„Sport ösztöndíj” címmel.

 1. A pályázat célja

Ferencvárosban élő, tehetséges, egyéni- és csapat sportágban versenyszerűen sportoló egészséges és fogyatékkal élő diákok támogatása.

 1. A pályázók köre

Azok a Ferencvárosban élő, 12–19 éves kor közötti, nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • minimum 3 éves sportegyesületi, versenyzői státusz,
 • Magyar Speciális Olimpiai Szövetségi tagság, leigazolt versenyzői státusz vagy

fogyatékkal élőknél egyéb egyesületi tagság, leigazolt versenyzői státusz.

 

 1. Pályázati kategóriák
 • egyéni sportág vagy csapat sportág (egy pályázó csak egy kategóriában indulhat)
 • korosztály: 12–14 éves kor közötti, II. korosztály: 15–19 éves kor közötti,
 • egészséges és fogyatékkal élő.

 

 1. Támogatható célok, tevékenységek
 • sportegyesületi tagdíj finanszírozása,
 • sportruházat, sportfelszerelés finanszírozása,
 • versenyek útiköltségéhez hozzájárulás,
 • nevezési díjhoz hozzájárulás,
 • edzőtáborok költségeihez hozzájárulás,

 

Támogatás összege: személyenként maximum 40 000 Ft

 

Pályázat benyújtásának határideje, helye

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 4.

A pályázati adatlap elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal www.ferencvaros.hu honlapján, valamint nyomtatott formában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek

A pályázatok kizárólag adatlap kitöltésével nyújthatók be. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, az alábbi címen kell benyújtani:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal,

Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek

1092 Budapest Bakáts tér 14.

1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.

1097 Budapest, Ecseri út 19.

 

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét:

„Sport ösztöndíj”

 

 1. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok
 • adatlap,
 • lakcímkártya másolata,
 • leigazolt versenyzői státusz hiteles igazolása (sportegyesület igazolása),
 • fogyatékkal élők esetében a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség versenyengedélyének hiteles másolata, illetve fogyatékkal élők egyéb egyesületeinek esetében hiteles igazolás.

 

 1. Pályázatkezelés, bírálat

Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt (szülő/gondviselő) adatlappal rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati anyagot nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium értékeli, a pályázat eredményéről a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt. A pályázat eredményéről elektronikus levélben értesítjük a pályázókat. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

 

A pályázathoz az alábbi dokumentumok tölthetőek le:

Pályázati felhívás

Adatlap

 

Top