A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány pályázatot hirdet „Középiskolai Tanulmányi ösztöndíj” címmel

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Ferencvárosi „deák” Közalapítvány

pályázatot hirdet

Ferencvárosban élő, tehetséges, de anyagi okok miatt a tanulmányaik folytatásában hátrányos helyzetben lévő, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező középiskolás fiatalok részére tanulmányi ösztöndíj elnyerésére

„Középiskolai Tanulmányi ösztöndíj” címmel.

1. A pályázat célja

Ferencvárosban élő, tehetséges, de anyagi okok miatt tanulmányaik folytatásában hátrányos helyzetben lévő, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok részére tanulást segítő, tanulmányi eredmény javítását, életkilátásainak jobbítását, jövőbeni társadalmi helyzetük megalapozását támogatja.

2. A pályázók köre

A pályázatra középiskolás, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező diákok jelentkezhetnek, akiknek tanulmányi átlaga: minimum 4.50.

Támogatás összege: személyenként 6000 Ft/ 10 hónap, a támogatást egy összegben utaljuk át a nyerteseknek.

3. Pályázat benyújtásának határideje, helye

A pályázat benyújtásának ideje: 2024. június 13.

A pályázati adatlap elérhető a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal www.ferencvaros.hu honlapján, valamint nyomtatott formában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek

A pályázatok kizárólag adatlap kitöltésével nyújthatók be. A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, az alábbi címen kell benyújtani:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata,

Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Kirendeltségek

1092 Budapest Bakáts tér 14.

1098 Budapest, Toronyház u. 3/b.

1097 Budapest, Ecseri út 19.

 

A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét:

 „Középiskolai Tanulmányi ösztöndíj”

4. A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok

  • adatlap,
  • lakcímkártya másolata,
  • év végi és 2024. félévi bizonyítvány másolata

5. Pályázatkezelés, bírálat

Tanulmányi ösztöndíjra pályázni évente egy alkalommal lehet. Csak a határidőre beérkezett, hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt adatlappal rendelkező pályázati anyagok érvényesek. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati anyagot nem áll módunkban megőrizni vagy visszaküldeni. A beérkezett pályázatokat a Kuratórium értékeli, a pályázat eredményéről a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

 

A pályázathoz az alábbi dokumentumok tölthetőek le:

Pályázati felhívás

Adatlap

 

Top