Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2024. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA  Kulturális rendezvények támogatása ferencvárosi nyilvános közösségi terekben, vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2024. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Kulturális rendezvények támogatása ferencvárosi nyilvános közösségi terekben, vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet előadóművészek, önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, alapítványok, gazdasági társaságok, egyházi szervezetek, önálló jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek, államháztartáson belüli szervezetek, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek támogatására.

 

1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

2./ A pályázat típusa: Nyílt

 

3./ A pályázat tárgya: Ferencváros területén működő nyilvános közösségi terekben, vendéglátóhelyeken (ebben az esetben a vendéglátóhely befogadó nyilatkozata mellett), valamint a kerület kiemelt közterületein 2024. június 1. és 2025. március 31. között megvalósuló kulturális, művészeti programok támogatása kiemelten:

 • zenei programok, kiállítások, helyi művészeti bemutatók, filmvetítések, irodalmi estek, művészeti műhelyek
 • színházi, cirkuszművészeti rendezvények
 • tudományos, ismeretterjesztő és információs rendezvények, szemináriumok, workshopok
 • közösségi összejövetelek, fesztiválok
 • helyi kulturális örökséget ünneplő, a kerületi József Attila-kultusz erősítésével összefüggő vagy 2024-és év évfordulóihoz, világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, programsorozatok;
 • szabadidős programok, családi és gyermekesemények: játszóházak, családi piknikek, gyermek kézműves foglalkozások, előadások.

Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek az alábbi esetek:

 • a program nyilvános, ingyenes, bárki számára hozzáférhető,
 • a költségvetés részletes és megalapozott,
 • több szervezet együttműködésében megvalósuló programok,
 • minél szélesebb körű részvételt és érdeklődést generáló a rendezvény (A programok változatossága, a tevékenységek sokfélesége, stb,)
 • nyitott kommunikáció és párbeszéd: a szervezet online és offline fórumai, elérhetősége a helyi közösségek számára
 • a rendezvény témája illeszkedik a helyi közösség érdeklődéséhez, a szervező épít a közösségi visszajelzésekre, monitorozza tevékenységének hatékonyságát, sikerességét,
 • kapcsolódik az önkormányzat saját szervezésű programjaihoz, kerületi rendezvényeihez
 • lehetőséget nyújt az együttműködésre és a közösségi részvételre
 • nagy múltú kerületi rendezvények, korábban már sikeresen megvalósított, hagyományokkal rendelkező program,
 • innovatív és hiánypótló programok
 • helyi kulturális sokszínűségre és a különböző kulturális hagyományokra építő rendezvények
 • önkéntességre építő program
 •  a lakosság bevonását célzó programok
 • a Belső- és Középső- Ferencváros kulturális életét pezsdítő innovatív programok
 • a pályázó ferencvárosi székhellyel vagy bejegyzett IX. kerületi telephellyel rendelkező ferencvárosi működésű és kötődésű önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek (egyesületek), gazdasági társaság, önálló jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek.

 

 

4./ Pályázati keretösszeg (alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek számára összesen):

17.000.000,– forint

 

5./ A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatási igény a megvalósítandó programra önerő hiányában is benyújtható, azonban az elbírálás során előnyt élveznek azon pályázatok, melyek vonatkozásában pályázó önerőt biztosít.

A pályázathoz kapcsolódó működési költségre, valamint eszközbeszerzésre együttesen a megítélt támogatási összeg legfeljebb 20%-a fordítható. Bérköltség nem támogatható, illetve nem számolható el.

 

6./ A pályázók köre: Pályázatot bármely önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet
alapítvány, gazdasági társaság, önálló jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezet, államháztartáson belüli szervezetek, egyéni vállalkozók, adószámmal (figyelem: nem adóazonosító jel!) rendelkező magánszemély benyújthat.

 

7./ Kizáró ok:

Nem nyújthat be pályázatot a Képviselő-testület 397/2005. (XI. 08.) sz. határozata értelmében:

„ A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évtől kezdődően kizárja a civil- és társadalmi szervezetek részére meghirdetésre kerülő pályázatok résztvevői közül a pártokon túl azokat a szervezeteket is, amelyek a dokumentumaikban is deklaráltan valamely párthoz tartozónak tekintik magukat, illetve amelyek deklaráltan politikai tevékenységet folytatnak, vagy az Alapító Okiratban meghatározott székhelyük, illetve telephelyük azonos valamely pártszervezet irodájának címével. Egyebek mellett ezt a kizáró okot is szerepeltetni kell a pályázati kiírásokban.”

 

8./ Benyújtható pályázatok száma:

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. Érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, amelyek céljukat tekintve az Önkormányzat által meghirdetett másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek. Pályázatot kettő vagy több szervezet együttesen is benyújthat közös program megvalósítására a kiírt feltételekkel, megjelölve a programot megvalósító, szervező, elszámolásra kötelezett szervezet nevét.

 

9./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

 • Pályázni kizárólag az ez évi pályázati formanyomtatvány és a hozzá mellékelt nyilatkozatok teljes körű kitöltésével lehet, mely dokumentum letölthető a www.ferencvaros.hu honlapról.
 • A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni a pályázati program vagy programok megvalósításának módját, személyi feltételeit és amennyiben van ilyen, úgy az egyéb forrásból (saját erőforrás, más szervezetektől, intézményektől kapott  támogatások) származó anyagi feltételeit.
 • A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni, hogy a pályázó hogyan kötődik a IX. kerülethez, mivel a Ferencvároshoz nem kötődő tevékenységekre benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • A programokban közreműködő partnerek – amennyiben közös program megvalósításáról van szó – szándéknyilatkozatainak csatolása szükséges.
 • A pályázathoz mellékelni kell a befogadó hely befogadó nyilatkozatát, mely tartalmazza a megvalósítandó program idejét is.

Amennyiben közterületen kívánja megvalósítani a programot, úgy a szükséges közterületfoglalási engedéllyel kapcsolatban felvilágosítás az alábbi címen kérhető: Dome.Zsuzsanna@ferencvaros.hu

 

 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. Az összeférhetetlenség és érintettség hiánya esetén az erről szóló nyilatkozatot, míg előbbiek valamelyikének fennállása esetén egy külön nyilatkozatot kell kitölteni. Érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelmet is mellékelni szükséges.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állammal, és Ferencváros Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan. hogy az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény értelmében megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 2023. évben milyen önkormányzati és egyéb támogatásban részesült.
 • A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, az állammal, és Ferencváros Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
 • Civil szervezet pályázó esetén a formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében a 2022. évi beszámolóját a civil szervezetet nyilvántartásba vett bíróságnál letétbe helyezte.

 

10./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

 1. Kelemen Miklós Sándor civil referens,

Telefon:    +36-1/215-1077/319 mellék

E-mail:      kelemen.miklos@ferencvaros.hu

 

11./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

 • Pályázat beérkezésének határideje (elektronikus, postai- és személyes benyújtás esetén is): április 19. 11.00 óra.
 • A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
 • A pályázatokat postai úton 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni – ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat! Elektronikus úton benyújtott pályázatok esetében csak a hiánytalanul kitöltött űrlap és feltöltött nyilatkozatok (lehetőség szerint elektronikus aláírással ellátott) esetében áll módunkban értékelni a pályázatokat.
 • Amennyiben a nem elektronikus úton pályázónak lehetősége van a pályázat elektronikus úton történő továbbításra, abban az esetben kérjük, a teljes pályázati dokumentumot a humanszolg@ferencvaros.hu címre megküldeni szíveskedjen (email maximális mérete 12 MB lehet a csatolmányokkal együtt).
 • A pályázati formanyomtatvány kitölthető elektronikusan is az alábbi linken.
 • Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28., vagy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Ügyfélszolgálati Csoport, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. fszt.
 • Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

A borítékra kérjük ráírni:

„Kulturális rendezvények támogatása ferencvárosi nyilvános közösségi terekben, vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen pályázat”

 

12./ A pályázat érvénytelenségi okai:

 • Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, amelyek céljukat tekintve az Önkormányzat által meghirdetett másik pályázati kiírásra is benyújtásra kerültek.
 • A Ferencvároshoz nem kötődő tevékenységekre benyújtott pályázatok érvénytelenek.
 • Érvénytelen az a pályázat, amelyre a pályázati felhívás 7. pontjában szereplő kizáró ok fennáll.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója adószáma felfüggesztésre, továbbá törlésre került.

 

13./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

A pályázatokat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága bírálja el. Az elbírálás sorrendiség felállítását (ennek során kerülnek figyelembe vételre az előnyt élvező szempontok is) követően történik. A benyújtott és érvényes pályázatok a felállított sorrendben, a teljes pályázati (alapítványok, egyesületek és egyéb szervezetek) a keretösszeg kimerítéséig a Bizottság és Képviselő-testület által meghatározott mértékig kerülnek támogatásra.

 

14./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

 • Pályázat elbírálásnak határideje: várhatóan május hónap.
 • A Pályázókat a pályázati eredményről elektronikus úton (e-mail formájában) értesítjük.
 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

 

15./ Szerződéskötés

A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével egyidejűleg elektronikus úton tájékoztatjuk.

A pályázóval nyertessége esetén csak akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, amennyiben

 • korábbi támogatásaival maradéktalanul elszámolt, az elszámolása elfogadásra került, az önkormányzat felé egyéb lejárt tartozása nincs,
 • a civil szervezet az Országos Bírósági Hivatal felé benyújtotta beszámolóját és erről az igazolást a szerződés aláírásáig benyújtja,
 • pályázat leadása után keletkezett NAV köztartozás esetén a tartozás törléséről igazolást hoz,
 • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy annak egyszerű másolata benyújtásra került.

 

16./ A 2024-ben elnyert pályázati támogatás kifizetésének, felhasználásának és elszámolásának rendje:

 • Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval, melyben rögzítésre kerül, hogy a nyertes pályázó a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat jelképeiről, valamint a Ferencváros név használatáról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete alapján köteles a támogatásból megvalósuló rendezvényein Ferencváros logóját megjeleníteni, kiadványain feltüntetni. Az elnyert pályázati támogatás kifizetése a már megvalósult pályázati cél esetében a támogatási szerződés aláírását követő elszámolás elfogadása után 30 napon belül, illetőleg a megvalósítandó pályázati cél esetében a szerződéskötést követően, legkésőbb a pályázatban megjelölt cél megvalósulását megelőző 30. napon a Támogatott Pályázó bankszámla számára történő átutalással teljesül.
 • Az elnyert támogatás felhasználásáról – június 1. és 2025. március 31. közötti időszakban a támogatott a nevére kiállított számlákkal számol el. Az elszámolás, a beszámolás rendjét a támogatási szerződés részletesen tartalmazza. Az államháztartáson belüli pályázók esetében a támogatások terhére felmerült bruttó 200.000,- Ft összegű és afeletti kiadások és teljesülésük alátámasztásáról szerződés vagy visszaigazolt megrendelő csatolása szükséges a beszámolóhoz. (Minden elszámolásnak és tartalmi beszámolónak a pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie.)
 • Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása vagy a pályázati anyagban leírt programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. Vissza nem fizetés esetén az Önkormányzat polgári peres eljárás keretében szerez érvényt a támogatás visszakövetelésének.
 • Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének határideje a felhasználási idő alatti állandó, folyamatos tevékenységek esetében év április 30. napja, meghatározott tevékenység/program esetében a megvalósulást követő 30 napon belül. Az elszámolást és a program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 2 eredeti példányban kell benyújtani a Támogatási Szerződésben meghatározott módon.
 • A pályázó köteles az általa tervezett pályázati program megvalósulását megelőzően minimum két héttel korábban értesítést küldeni az önkormányzat részére a támogatási szerződésben megjelölt címre.

 

17./ Jogorvoslat:

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.

 

Top