Pályázati jelentkezési lap piaci bérlakás pályázatra

  Alulírott pályázati ajánlatot teszek a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által meghirdetett alábbi lakás PIACI ALAPÚ BÉRLETI JOGÁNAK megszerzésére.

  A pályázati kiírásban megjelölt feltételeket elfogadom, azokat teljesítem. Mellékelten csatolom pályázati letéti díj befizetéséről szóló bizonylatot. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a bérleti jog elnyerése esetén a versenytárgyalás napjától számított 30 napon belül a bérleti szerződést megkötöm.

  A pályázó személyi adatai

  A pályázó állandó bejelentett lakcím adatai

  Pályázóval együtt költöző személyek

  Az érvényes pályázat érdekében kérjük csatolja a pályázati letét befizetését igazoló nyugtát, valamint az innen letölthető Nyilatkozatot, amelyet kitöltve és aláírva a Tallóz gomb segítségével tud feltölteni. (kötelezően kitöltendő mező)

  Bérlő a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján a lakásba az alábbi személyeket fogadhatja be: szülő, házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke, továbbá – amennyiben a lakószoba egy főre jutó alapterülete nem lesz 6 m2-nél kisebb – testvér, élettárs és nem befogadott gyermektől származó unoka. Fentiekre tekintettel a jelentkezési lapon a jogszabályi előírások alapján kizárólag a fent felsorolt személyek szerepeltethetők.

  Top