Közszolgáltatási iroda

KÖZSZOLGÁLTATÁSI IRODA

A Közszolgáltatási Iroda az ügyfélszolgálati feladatok keretében átveszi a beadványokat, információt nyújt, nyomtatványokat ad ki, hatósági bizonyítványt és igazolást állít ki, időpontot rögzít tisztségviselők fogadóórájára, kezeli a talált tárgyakat, gondoskodik a közhirdetmények közzétételéről, intézi a konténer egy napot meg nem haladó közterületen történő elhelyezésére vonatkozó használati hozzájárulást. Az Iroda feladatkörében lefolytatja a jegyzői hatáskörbe tartozó hagyatéki eljárást, vagyonleltárt készít gondnoksági és gyámsági ügyekben, gondoskodik továbbá az anyakönyvi eljárások, a családjogi ügyek, a címkezelési eljárások, valamint az állampolgársági eskütétel lebonyolításáról. Az Iroda keretében működő Posta Shopok alapvető postai szolgáltatásokat nyújtanak, míg az Ügyfélszolgálati Kirendeltségek általános ügyfélszolgálati feladatokat látnak el.

cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
telefon: 215-1077;
e-mail: kozszolg@ferencvaros.hu

Irodavezető: Ádámné dr. Lévai Éva

cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

telefon: 215-1077/263;

e-mail: kozszolg@ferencvaros.hu

levai.eva@ferencvaros.hu

Csoportok:


Anyakönyvi csoport

Az anyakönyvvezető vezeti a kerület közigazgatási területén történt anyakönyvi eseményekről (születés, házasságkötés, haláleset) az 1895. október 1. óta létező állami anyakönyvi nyilvántartást, amelyből kérelemre okiratot állít ki. Anyakönyvezi a születéseket, haláleseteket, házasságkötéseket és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, közreműködik házasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél, felveszi a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot, előkészíti a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezését, a névváltoztatási kérelmeket, valamint a magyar állampolgárságot szerzett személyek ünnepélyes eskütételét. A csoport feladata a Központi Címregiszter vezetése, a címkezelési eljárás lefolytatása.

cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
telefon: 215-1077/401 – 408;

e-mail: anyakonyv@ferencvaros.hu

Csoportvezető: Cseppelyné Gébele Gabriella
cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
telefon: 217-6942, 215-1077/401
e-mail: cseppely@ferencvaros.hu

 

Ügyfélfogadási rend

Hétfő                    13.00     17.30

Szerda                  8.00       16.00

Péntek                  8.00       12.00

 

 

Tájékoztatás a csoport feladatellátásával kapcsolatosan:
Feladat: Mellék:
Anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány kiállítása 402. 403. 407
Házasságkötési, bejegyzett élettársi kapcsolati szándék bejelentése

Házassági név módosítása

405
Újszülöttek anyakönyvezése

Állampolgársági esküvel kapcsolatos ügyek

Címekkel kapcsolatos ügyek

408

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Családjogi ügyek

Kiskorú külföldi állampolgárságának feljegyzése

 402
Külföldön történt anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezése

Születési családi és/vagy utónév változtatása

 401
Haláleset anyakönyvezése  407

Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport

Az Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport feladatai közé tartozik az állampolgári beadványok átvétele, információadás az ügyek elintézési lehetőségéről, nyomtatványok kiadása, tisztségviselők fogadóórájára időpontadás, talált tárgyak kezelése, hagyatéki ügyek intézése, közhirdetmények közzététele, konténer egy napot meg nem haladó közterületen történő elhelyezéséhez hozzájárulás, postai alapszolgáltatás nyújtása.

cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
telefon: 215-1077;
e-mail: kozszolg@ferencvaros.hu

Csoportvezető: Illésné dr. Szabó Csilla

telefon: 215-1077/210;
e-mail: szabo.csilla@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadási rend
Hétfő 8.00 17.30
Kedd 8.00 16.00
Szerda 8.00 17.30
Csütörtök 8.00 16.00
Péntek 8.00 13.00

 

Tájékoztatás a csoport feladatellátásával kapcsolatosan:
Tájékoztatás az ügyek elintézési lehetőségéről

Állampolgári beadványok átvétele átvétele

Nyomtatványok kiadása és azok kitöltéséhez tájékoztatás adása.

Polgármesteri és jegyzői fogadóórára történő bejelentkezés

Hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása.

Pályázatok átvétele

Közhirdetmények kezelése

Talált tárgyak kezelése

Konténer egy napot meg nem haladó közterületen történő elhelyezéséhez hozzájárulás

209, 211, 2013
Hagyatéki ügyintézés 201, 289, 293
Posta-shop
Bakáts tér 14. 551
Ecseri út 19. 208-1598

 

Nyitva tartás

Bakáts tér 14.                                                                                             Ecseri út 19.

Hétfő 8.00 17.00 8.00 17.00
Kedd 8.00 15.30 8.00 15.30
Szerda 8.00 17.30 8.00 16.30
Csütörtök 8.00 15.30 8.00 15.00
Péntek 8.00 12.00 8.00 12.00

 

Ügyfélszolgálati Kirendeltségek

Az Ügyfélszolgálati Kirendeltségek feladata az állampolgári beadványok átvétele, segítségnyújtás nyomtatványok kitöltéséhez, beadványok elkészítéséhez, valamint információnyújtás az ügyek elintézési lehetőségeiről. Gondoskodnak az önkormányzati szervek hirdetményeinek elhelyezéséről, segítik az önkormányzat képviselőinek munkáját.

Az Ügyfélszolgálati Kirendeltségek közvetlenül a Közszolgáltatási Irodavezető irányítása alá tartoznak.

József Attila-lakótelep Ügyfélszolgálati Kirendeltség
cím: 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.
telefon: 280-7195;

e-mail: ronk.toronyhaz@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadási rend
Hétfő 8.00 17.30
Kedd 8.00 16.00
Szerda 8.00 16.00
Csütörtök 8.00 16.00
Péntek 8.00 13.00

MÁV – Aszódi Lakótelep Ügyfélszolgálati Kirendeltség
cím: 1097 Budapest, Ecseri út 19.
telefon: 347-0587;
e-mail: ronk.ecseri@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadási rend
Hétfő 8.00 17.30
Kedd 8.00 16.00
Szerda 8.00 16.00
Csütörtök 8.00 16.00
Péntek 8.00 13.00
Top