Szervezési Csoport

Szervezési Csoport

A Szervezési Csoport elsődleges feladata a Képviselő-testület működésével kapcsolatos szervezési és technikai feladatok ellátása. Közreműködik az állandó bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, valamint a képviselőkkel, nem képviselő bizottsági tagokkal kapcsolatos feladatokat végez.
A Szervezési Csoport gondoskodik a helyi rendelettervezetek elkészítéséről, kifüggesztéséről, a helyi rendeletek és normatív határozatok kihirdetéséről, hatályosításáról; a hatályos rendeletek, normatív határozatok kihirdetési helyszíneken történő megjelentetéséről. Nyilvántartja a bizottsági határozatok végrehajtására adott válaszokat, a határozatok nyilvántartásában átvezeti a bizottság általi módosításokat. Gondoskodik a hivatali munkát segítő egyéb nyilvántartások készítéséről.
Közreműködik a közmeghallgatás és esetenként lakossági fórumok előkészítésében, lebonyolításában, az elhangzottak végrehajtásának figyelemmel kisérésében.
Ellátja az országgyűlési és az önkormányzati képviselők, valamint a különleges választási eljárásokkal összefüggő feladatokat.

cím:1092 Budapest, Bakáts tér 14. I. emelet 32.
telefon: 217-1561; 215-1077/245, 257, 246, 258

csoportvezető: Koór Henrietta
cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I. emelet 32.
telefonszám: 217-1561; 215-1077/220
e-mail: koor.henrietta@ferencvaros.hu


 

Top