HATÓSÁGI IRODA

A Hatósági Iroda ellátja az építésügyi hatósági feladatok, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi, ipari, szolgáltatás-felügyeleti hatósági, valamint birtokvédelmi ügyek, állattartással, állatvédelemmel, továbbá a környezetvédelemmel és a növényvédelemmel kapcsolatos ügyek intézését.

cím: 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. IV. emelet
telefon: +36- 1 215-1077; fax: 210-7254
e-mail: hatosagiiroda@ferencvaros.hu

Irodavezető: Dr. Sotkó Béla
cím: 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. IV. emelet
telefon: +36-1 219-0780, +36 1 215-1077/472;
e-mail: sotko.bela@ferencvaros.hu

Irodavezetői fogadóóra: Az irodavezetőt az ügyfelek ügyfélfogadási időben bármikor, alapvetően előzetes bejelentkezés nélkül felkereshetik, továbbá lehetőség van ügyfélfogadási időn kívüli időpont egyeztetésre telefonon, vagy email-en.

Ügyfélfogadási rend
Hétfő13.0017.30
Szerda8.0016.00
Péntek8.0012.00

Csoportok:

Építésügyi Hatósági Csoport

Általános Hatósági Csoport

Törvényességi Felügyeleti Csoport

 


Építésügyi Hatósági Csoport

Az Építésügyi Hatósági Csoport

a polgármester hatáskörében

   –hatósági bizonyítványt ad ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről,  valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról;

   -településképi bejelentési eljárást folytat le

       a) az építmények rendeltetésváltozása tekintetében

       b) a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében

    c) az építésügyi hatósági engedélyhez sem és egyszerű bejelentéshez sem kötött építési tevékenységek esetében valamint a rendeltetésmódosítások tekintetében;

településképi kötelezési eljárást folytat le, melynek során  településkép-védelmi bírságot szabhat ki,

a jegyző hatáskörében

   -nyilatkozatot ad a tervezett közműépítések településrendezési terveknek való megfelelőségéről

   -szakhatósági hozzájárulást ad

       a) az útépítések építési engedélyezési eljárásában és

       b) a telekalakítási engedélyezési eljárásokban

   -házszámozási értesítéseket ad ki.

 Nyomtatványok:

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem1  docx

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem1   pdf

Településképi-bejelentés-nyomtatvány-1  docx

Településképi-bejelentés-nyomtatvány-1  pdf

 

cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. IV. em.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 2.

Tel.: (+36-1) 215-1077

E-mail: hatosagiiroda@ferencvaros.hu

 

Csoportvezető: Garamvölgyi Ernő

Ügyintézők:

Simkóné Veres ZsuzsannaBelső-Ferencváros (kelet) Középső-Ferencváros (kelet)215-1077/334simkone@ferencvaros.hu
Vargáné Izsó VeronikaBelső-Ferencváros (nyugat) Középső-Ferencváros (dél)215-1077/338izso.veronika@ferencvaros.hu
Garamvölgyi ErnőKülső-Ferencváros215-1077/301garamvolgyi@ferencvaros.hu


 

Általános Hatósági Csoport

 

Az Általános Hatósági Csoport ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi, ipari, szolgáltatás-felügyeleti hatósági, valamint birtokvédelmi ügyekkel, továbbá a jegyző hatáskörébe tartozó állattartással, állatvédelemmel, valamint környezetvédelemmel és növényvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

cím:

1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. IV. emelet

telefon: +36- 1 215-1077; fax: +36-1 215-7254

 

Csoportvezető: Puháné Bándi Ágota
cím: 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. IV. emelet
telefon: +36 1 215-1077/306;
e-mail: bandi.agota@ferencvaros.hu

 

Tájékoztatás a csoport feladatellátásával kapcsolatosan:

Működési engedély kiadása:Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele:Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Nyitvatartási idő megváltoztatása:Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Kereskedelmi tevékenység adatváltozása:Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Üzleti tevékenység megszüntetése:Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Működési engedély jogosultjának személyében történt változás:Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele:Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely – szolgáltatás nyilvántartásba vétele:Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység adatváltozása:Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszüntetése:Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Rendezvénytartási engedély kiadása:Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Vásár rendezésének, piac tartásának, bevásárlóközpont üzemeltetésének engedélyezése:Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Telepengedély kiadása:Tel: +36 1 215-1077 / 327
Bejelentéshez kötött ipari tevékenység nyilvántartásba vétele:Tel: +36 1 215-1077 / 327
3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek tárolásához szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása:Tel: +36 1 215-1077 / 327
Birtokvédelmi ügyek:Tel: +36 1 215-1077 / 327
Állatvédelmi, állattartási ügyek:Tel: +36 1 215-1077 / 457
Környezetvédelemmel és növényvédelemmel kapcsolatos ügyek:Tel: +36 1 215-1077 / 305, 457
Fakivágás engedélyezése:Tel: +36 1 215-1077 / 305, 457
Faültetési szándék bejelentése:Tel: +36 1 215-1077 / 305, 457
Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása:Tel: +36 1 215-1077 / 305, 457
Közterületi alkalmi rendezvényen hangosító berendezés üzemeltetésének engedélyezéseTel: +36 1 215-1077 / 305, 457

 


Törvényességi Felügyeleti Csoport

A Törvényességi Felügyeleti Csoport ellátja a társasházakról szóló törvényben meghatározott törvényességi felügyeletet, lefolytatja a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági eljárást, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 138/C. § és 154/A. § alapján a lakóingatlan lefoglalásának tényéről,és az árverési vételt követő kiürítési kérelem előterjesztéséről szóló végrehajtói tájékoztatásokról nyilvántartást vezet.

 

Cím: 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. IV. emelet
Telefon: +36- 1 215-1077/ 331, 466, 468, 469”

 

Top