HATÓSÁGI IRODA

A Hatósági Iroda ellátja az önkormányzat építésügyi jellegű hatósági feladatait, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi, ipari, szolgáltatás-felügyeleti hatósági, valamint birtokvédelmi ügyek, állattartással, állatvédelemmel, továbbá a környezetvédelemmel és a növényvédelemmel kapcsolatos ügyek intézését.

cím: 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. IV. emelet
telefon: +36- 1 215-1077; fax: 210-7254
e-mail: hatosagiiroda@ferencvaros.hu

Irodavezető: Dr. Sotkó Béla
cím: 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. IV. emelet
telefon: +36-1 219-0780, +36 1 215-1077/472;
e-mail: sotko.bela@ferencvaros.hu

Irodavezetői fogadóóra: Az irodavezetőt az ügyfelek ügyfélfogadási időben bármikor, alapvetően előzetes bejelentkezés nélkül felkereshetik, továbbá lehetőség van ügyfélfogadási időn kívüli időpont egyeztetésre telefonon, vagy email-en.

Ügyfélfogadási rend
Hétfő 13.00 17.30
Szerda 8.00 16.00
Péntek 8.00 12.00

Csoportok:

Építésügyi Hatósági Csoport

Általános Hatósági Csoport

Törvényességi Felügyeleti Csoport

 


Építésügyi Hatósági Csoport

Az Építésügyi Hatósági Csoport

a polgármester hatáskörében

 – hatósági bizonyítványt ad ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről,  valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról;

– településképi bejelentési eljárást folytat le

a) az építmények rendeltetésváltozása és az épületek rendeltetési egységei számának megváltoztatása tekintetében

b) a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében

c) az építésügyi hatósági engedélyhez sem és egyszerű bejelentéshez sem kötött építési tevékenységek esetében tekintetében;

– településképi kötelezési eljárást folytat le, melynek során  településkép-védelmi bírságot szabhat ki,

a jegyző hatáskörében

– nyilatkozatot ad a tervezett közműépítések településrendezési terveknek való megfelelőségéről

– szakhatósági hozzájárulást ad

a) az útépítések építési engedélyezési eljárásában és

b) a telekalakítási engedélyezési eljárásokban

– házszámozási értesítéseket ad ki

– parkolóhelymegváltási engedélyezési eljárásokat folytat le

– hatósági bizonyítványokat ad ki a lakások darabszámáról a közüzemi szolgáltatások kedvezményes díjú igénybevételéhez.

 Nyomtatványok:

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem1  docx

Hatósági bizonyítvány iránti kérelem1   pdf

 

cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. IV. em.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 2.

Tel.: (+36-1) 215-1077

E-mail: hatosagiiroda@ferencvaros.hu

 

Csoportvezető: Garamvölgyi Ernő

Tel.: (+36-1) 215-1077/301

E-mail: garamvolgyi.erno@ferencvaros.hu

Ügyintézők:

Simkóné Veres Zsuzsanna Belső-Ferencváros (kelet) Középső-Ferencváros (kelet) 215-1077/334 veres.zsuzsa@ferencvaros.hu
Vargáné Izsó Veronika Belső-Ferencváros (nyugat) Középső-Ferencváros (dél) 215-1077/338 izso.veronika@ferencvaros.hu
Garamvölgyi Ernő Külső-Ferencváros 215-1077/301 garamvolgyi.erno@ferencvaros.hu


 

Általános Hatósági Csoport

 

Az Általános Hatósági Csoport ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi, ipari, szolgáltatás-felügyeleti hatósági, valamint birtokvédelmi ügyekkel, továbbá a jegyző hatáskörébe tartozó állattartással, állatvédelemmel, valamint környezetvédelemmel és növényvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

cím:

1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. IV. emelet

telefon: +36- 1 215-1077; fax: +36-1 215-7254

 

Csoportvezető: Puháné Bándi Ágota
cím: 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. IV. emelet
telefon: +36 1 215-1077/306;
e-mail: bandi.agota@ferencvaros.hu

 

Tájékoztatás a csoport feladatellátásával kapcsolatosan:

Működési engedély kiadása: Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele: Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Nyitvatartási idő megváltoztatása: Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Kereskedelmi tevékenység adatváltozása: Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Üzleti tevékenység megszüntetése: Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Működési engedély jogosultjának személyében történt változás: Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vétele: Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely – szolgáltatás nyilvántartásba vétele: Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység adatváltozása: Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszüntetése: Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Rendezvénytartási engedély kiadása: Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Vásár rendezésének, piac tartásának, bevásárlóközpont üzemeltetésének engedélyezése: Tel: +36 1 215-1077 / 303, 308, 333, 467
Telepengedély kiadása: Tel: +36 1 215-1077 / 327
Bejelentéshez kötött ipari tevékenység nyilvántartásba vétele: Tel: +36 1 215-1077 / 327
3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek tárolásához szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása: Tel: +36 1 215-1077 / 327
Birtokvédelmi ügyek: Tel: +36 1 215-1077 / 327
Állatvédelmi, állattartási ügyek: Tel: +36 1 215-1077 / 457
Környezetvédelemmel és növényvédelemmel kapcsolatos ügyek: Tel: +36 1 215-1077 / 305, 457
Fakivágás engedélyezése: Tel: +36 1 215-1077 / 305, 457
Faültetési szándék bejelentése: Tel: +36 1 215-1077 / 305, 457
Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása: Tel: +36 1 215-1077 / 305, 457
Közterületi alkalmi rendezvényen hangosító berendezés üzemeltetésének engedélyezése Tel: +36 1 215-1077 / 305, 457

 


Törvényességi Felügyeleti Csoport

A Törvényességi Felügyeleti Csoport ellátja a társasházakról szóló törvényben meghatározott törvényességi felügyeletet, lefolytatja a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági eljárást, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 138/C. § és 154/A. § alapján a lakóingatlan lefoglalásának tényéről,és az árverési vételt követő kiürítési kérelem előterjesztéséről szóló végrehajtói tájékoztatásokról nyilvántartást vezet.

 

Cím: 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. IV. emelet
Telefon: +36- 1 215-1077/ 331, 466, 468, 469”

 

Top