FŐÉPÍTÉSZ ÉS VÁROSRENDEZÉSI CSOPORT

A Városrendezési Csoport közreműködik a településképi véleményezési eljárásban, ellátja az épített örökség és a településkép védelmével, valamint a terület-, illetve településrendezési tervekkel kapcsolatos feladatokat. Megvalósítja az önkormányzat építéssel kapcsolatos feladatait, valamint a kerület építészeti arculatának és építészeti értékeinek védelmét. Ellátja a telekrendezéssel kapcsolatos és térinformatikai feladatokat, továbbá nyilvántartásokat vezet. A Városrendezési Csoport a Főépítész közvetlen irányítása alá tartozik.

Főépítész

Elősegíti a terület- és településrendezési tervek összhangjának kialakulását, figyelemmel kíséri a településrendezési tervek hatályosulását. Ellátja a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglalt feladatokat, illetve közreműködik azok végrehajtásában. Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását. Részt vesz tervtanácsokon. Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a kerület egységes építészeti arculatának kialakítását. Részt vesz a településrendezési tervek és eszközök kidolgozásában. Ellátja az állami műemlékvédelemmel és az önkormányzati településképi értékvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a településképi véleményezési eljárásban, előkészítve a polgármester döntéseit. Közreműködik a település jellemző szerkezetét és a településképet befolyásoló, illetve meghatározó egyedi építményekkel összefüggő egyeztetési eljárásban. Szakmai tanácsadást nyújt az építtetők és a tervezők illetve ingatlantulajdonosok számára. Gondoskodik a fővárosi és kerületi tervek összhangjáról. Koordinálja az önkormányzat ingatlanegyeztetési, ingatlanrendezési feladatait, előkészíti a tulajdonrendezési javaslatokat. Részt vesz a területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében. Rendelkezésre áll a sajtó és egyéb média érdeklődésére, megkeresésére. Egyeztetések, tárgyalások, lakossági fórumok, telektulajdonosi ismertetők levezetése, emlékeztetők elkészítése és nyilvántartása. Közreműködik az Önkormányzat Étv-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.

Főépítész: Maczák Johanna

e-mail: foepitesz@ferencvaros.hu

 

Főkertész

Javaslattételi, véleményezési és/vagy előkészítési tevékenység a kerület közigazgatási határán belüli zöldfelületi területrendezést, tájkép-karaktert, környezetminőséget, klímahelyzetet érintő tervezési folyamat során, aktív szakmai előkészítői részvétel a kerület zöldterületeit, településképi arculatát, környezetvédelmét érintő szabályozások, rendeletek megalkotásában, településrendezési eszközök és programok, szakirányú szakmai véleményezése, az Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésben lévő közterületen végzett zöldfelületek fenntartási munkáinak, illetve a parkgondozási és karbantartási munkák szakmai felügyelete, fakivágással és fapótlással érintett hatósági ügyekben szakmai állásfoglalás, faültetésre és favédelemre vonatkozó tanácsadás, szakirányú pályázatok bírálata, véleményezése.

Főkertész: Cserna Hajnalka

e-mail: cserna.hajnalka@ferencvaros.hu

 

Ügyfélfogadási idő:
Főépítész és Főkertész: előzetes egyeztetés alapján
Munkatársak:
Hétfő: 13.00-17.30
Szerda: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

postacím:  1450 Budapest 9., Postafiók 2.

telefon: 215-1077/269

Tájékoztatás a csoport feladatellátásával kapcsolatosan:
feladatmellék
Zöldterületeket, parkokat, fasorokat érintő általános tájékoztatás
(Cserna Hajnalka főkertész)
269
Településképi véleményezés, tervtanács, főépítészi állásfoglalás, egyéb tájékoztatás
(Gönczi Csilla)
279
Telekrendezés
(Gönczi Csilla)
279
(Településképi bejelentéssel kapcsolatos információt kérhet az Építésügyi Hatósági Csoporttól a Lenhossék utca 24-28.-ban, a telefon: 215-1077/301, /334, /338, illetve a hatosagiiroda@ferencvaros.hu email címen.)

Ügyintézés:

– A településképi bejelentési és véleményezési eljárások folyamata (DOCPDF)
A településkép védelméről szóló 35/2017 (XII.22.) rendelet
Településképi bejelentés űrlap
– Főépítészi állásfoglalás kérése (PDF)
Településképi véleményezés
Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz
– Hatályos településrendezési eszközök
– Településképi bejelentéshez kötött munkák (példatár)
– Integrált Településfejlesztési Stratégia, Településfejlesztési Koncepció (2015. szeptember)
 Ferencváros Településképi Arculati Kézikönyve (2017. december)


Programok:

Belső-Ferencváros rehabilitáció 2003-2009


Közérdekű adatok:

A kerületben található védett épületek

Top