FŐÉPÍTÉSZ ÉS VÁROSRENDEZÉSI CSOPORT

A Városrendezési Csoport közreműködik a településképi véleményezési eljárásban, ellátja az épített örökség és a településkép védelmével, valamint a terület-, illetve településrendezési tervekkel kapcsolatos feladatokat. Megvalósítja az önkormányzat építéssel kapcsolatos feladatait, valamint a kerület építészeti arculatának és építészeti értékeinek védelmét. Ellátja a telekrendezéssel kapcsolatos és térinformatikai feladatokat, továbbá nyilvántartásokat vezet. A Városrendezési Csoport a Főépítész közvetlen irányítása alá tartozik.

Főépítész

Elősegíti a terület- és településrendezési tervek összhangjának kialakulását, figyelemmel kíséri a településrendezési tervek hatályosulását. Ellátja a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglalt feladatokat, illetve közreműködik azok végrehajtásában. Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását. Részt vesz tervtanácsokon. Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a kerület egységes építészeti arculatának kialakítását. Részt vesz a településrendezési tervek és eszközök kidolgozásában. Ellátja az állami műemlékvédelemmel és az önkormányzati településképi értékvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a településképi véleményezési eljárásban, előkészítve a polgármester döntéseit. Közreműködik a település jellemző szerkezetét és a településképet befolyásoló, illetve meghatározó egyedi építményekkel összefüggő egyeztetési eljárásban. Szakmai tanácsadást nyújt az építtetők és a tervezők illetve ingatlantulajdonosok számára. Gondoskodik a fővárosi és kerületi tervek összhangjáról. Koordinálja az önkormányzat ingatlanegyeztetési, ingatlanrendezési feladatait, előkészíti a tulajdonrendezési javaslatokat. Részt vesz a területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében. Rendelkezésre áll a sajtó és egyéb média érdeklődésére, megkeresésére. Egyeztetések, tárgyalások, lakossági fórumok, telektulajdonosi ismertetők levezetése, emlékeztetők elkészítése és nyilvántartása. Közreműködik az Önkormányzat Étv-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.

Főépítész: Maczák Johanna

e-mail: foepitesz@ferencvaros.hu

 

Főkertész

Javaslattételi, véleményezési és/vagy előkészítési tevékenység a kerület közigazgatási határán belüli zöldfelületi területrendezést, tájkép-karaktert, környezetminőséget, klímahelyzetet érintő tervezési folyamat során, aktív szakmai előkészítői részvétel a kerület zöldterületeit, településképi arculatát, környezetvédelmét érintő szabályozások, rendeletek megalkotásában, településrendezési eszközök és programok, szakirányú szakmai véleményezése, az Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésben lévő közterületen végzett zöldfelületek fenntartási munkáinak, illetve a parkgondozási és karbantartási munkák szakmai felügyelete, fakivágással és fapótlással érintett hatósági ügyekben szakmai állásfoglalás, faültetésre és favédelemre vonatkozó tanácsadás, szakirányú pályázatok bírálata, véleményezése.

Főkertész: Cserna Hajnalka

e-mail: cserna.hajnalka@ferencvaros.hu

 

Ügyfélfogadási idő:
Főépítész és Főkertész: előzetes egyeztetés alapján
Munkatársak:
Hétfő: 13.00-17.30
Szerda: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

postacím:  1450 Budapest 9., Postafiók 2.

telefon: 215-1077/269

Tájékoztatás a csoport feladatellátásával kapcsolatosan:
feladat mellék
Településképi véleményezés, tervtanács
(Pusztai Csilla)
251
Telekrendezés, főépítészi álláasfoglalás, egyéb tájékoztatás
(Gönczi Csilla)
279
(Településképi bejelentéssel kapcsolatos információt kérhet az Építésügyi Hatósági Csoporttól a Lenhossék utca 24-28.-ban, a telefon: 215-1077/301, /334, /338, illetve a hatosagiiroda@ferencvaros.hu email címen.)

Ügyintézés:

A településképi rendelet

TKR – 1 Melléklet – Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása

TKR – 2 Melléklet – Kerületi egyedi védelemmel érintett örökség jegyzéke

TKR – 3 Melléklet – A kerületi értékvizsgálat kötelező adattartalma

TKR – 4a Melléklet – A településképi bejelentési eljárás megindításához beadandó formanyomtatvány

TKR – 4b Melléklet – A településképi véleményezési eljárás megindításához beadandó formanyomtatvány

TKR – 5 Melléklet – A településképi bejelentési eljárás megindításához beadandó építészeti-műszaki dokumentáció minimális tartalma

– Főépítészi állásfoglalás kérése (PDF)

Hatályos településrendezési eszközök

– Integrált Településfejlesztési Stratégia, Településfejlesztési Koncepció (2015. szeptember)

– Ferencváros Településképi Arculati Kézikönyve

Útmutató településképi eljárásokhoz

 

 

 

 


Programok:

Belső-Ferencváros rehabilitáció 2003-2009


Közérdekű adatok:

A kerületben található védett épületek

Top