2022. 05.10-én 15.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről

94/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

 

VIK 82/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 94/2022. sz. – „Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

Árva Péter: Egyhangúlag elfogadtuk a beszámolót, és köszönjük szépen a munkáját.

 

2./ AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött telekalakítási szerződés módosítása

104/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

VIK 83/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy hozzászólási lehetőséget biztosít az AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság részéről Király Péternek.

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 84/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 104/2022. – „AVICO Riverbay Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött telekalakítási szerződés módosítása” című – előterjesztést az ülésen elhangzott kiegészítéssel.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Árva Péter elnök

 (10 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 85/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 10 perc szünetet tart.

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)

110/2022., 110/2-3/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 86/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 110/2022. sz. – „Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

 (4 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 87/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 110/2022. sz. – „Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi I.-XII. havi gazdálkodásáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása 

111/2022., 111/2-4/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 88/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 111/2022. és 111/4/2022. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása” című – előterjesztéseket.”

 (1 nem 8 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

112/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 89/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 112/2022. sz. – „Beszámoló Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban) 

105/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

VIK 90/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 105/2022. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendeletének módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.”

 (2 igen,5 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

33/3/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 91/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 33/3/2022. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működési rendjéről szóló 15/2014. (V.20.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Árva Péter elnök

 (6 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)

a.) 66/2/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

b.) Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)

67/2/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

VIK 92/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 66/2/2022. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Árva Péter elnök

      (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 93/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 67/2/2022. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Árva Péter elnök

      (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt

 

9./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására

106/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea önkormányzati képviselő

 

VIK 94/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 106/2022. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról szóló 33/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …/2022. (….) önkormányzati rendelet megalkotására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Árva Péter elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

10./ 38086/69 hrsz. alatt lévő területre változtatási tilalom elrendelése

125/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 95/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, a 125/2022. számú – „38086/69 hrsz. alatt lévő területre változtatási tilalom elrendelése” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Árva Péter elnök

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

11./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve 

124/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 96/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 124/2022. – „Önkormányzati gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója és 2022. évi üzleti terve” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. május 12.

Felelős: Árva Péter elnök

 (6 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

12./ Virágoszlopok gyártása és telepítése Belső-Ferencvárosban 

Sz-189/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

VIK 97/2022. (V.10.) sz.

Határozat

1.)A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Belső- Ferencvárosban, Ráday u. Boráros tér és Bakáts tér közötti szakaszára, valamint a Lónyay és a Kinizsi utcában támogatja összesen 20 db virágoszlop gyártását és telepítését.

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 3205. számú „Környezetvédelem” elnevezésű költségvetési sor terhére, összesen bruttó 2.250.000-Ft összegben biztosít fedezetet Ferencváros területén összesen 20 db virágoszlop gyártására és telepítésére.

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásáról, valamint a vállalkozási szerződés megkötéséről a nyertes ajánlattevővel.

Határidő: döntéshozataltól számított 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

13./ Meglévő, felújítandó virágágyás esőkertté alakításának tervezése, kivitelezése 

Sz-188/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

VIK 98/2022. (V.10.) sz.

Határozat

1.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy támogatja a Meglévő, felújítandó virágágyás esőkertté alakításának tervezését, kivitelezését.

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 3205. számú „Környezetvédelem” elnevezésű költségvetési sor terhére, összesen bruttó 2.500.000-Ft összegben biztosít fedezetet Meglévő, felújítandó virágágyás esőkertté alakításának tervezésére, kivitelezésére. 

Határidő: 2022. május 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásáról, valamint a vállalkozási szerződés megkötéséről a nyertes ajánlattevővel.

Határidő: döntéshozataltól számított 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 


14./ „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2022” pályázat

Sz-184/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter bizottsági elnök

 

VIK 99/2022. (V.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-184/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés környezetvédelmi pályázati felhívással egyetért, és felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati felhívás kerületi bölcsődék és köznevelési intézmények (óvodák, iskolák) részére történő megküldése iránt.

Határidő: 2022. május 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

15./ Zöldfal kialakítása Ferencvárosban

Sz-187/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 

 

VIK 100/2022. (V.10.) sz.

Határozat

1.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a fenti előterjesztéssel egyetért és a Budapest belterület 37742 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest IX: kerület, Márton utca 2. szám alatti ingatlanon álló épület tűzfalán zöldfalat létesít, valamint ennek költségeire 13.500.000,- Ft-ot biztosít a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 3/C. melléklet 3059. során szereplő költségvetési előirányzat terhére.

Határidő: 2022. június

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a zöldfal létesítéséhez, fenntartásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

Top