2022. 04.19-én 16.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” című pályázat céljának módosítása a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda kérelme alapján

Sz-139/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

VIK 78/2022. (IV.19.) sz.

Határozat

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda pályázati céljának módosításához hozzájárul és a VIK 60/2021. (X.19.) számú határozat 2.) pontjában foglalt táblázat 4. sorát az alábbiak szerint módosítja:
Kerekerdő Óvoda

Vágóhíd u. 35-37.

Zöldfelület képzése, fejlesztése (évelő virágok, virágföld, játéktalicska, cirokseprű és más kerti eszközök beszerzése) levendulamező kialakítása, komposztáló beszerzése, csapadékmérő  vásárlása„Zöldkönyvtár” kialakítása, Kalap Jakab előadásával egybekötött faültetés, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület „Madarász Ovi” foglalkozásán való részvétel, kirándulások szervezése: Vadaspark Pilicsév, Vadaspark Szigethalom,Vadaspark Pákozd-Sukuró, Vadaspark Diósjenő; Medvefarm Veresegyház és Nőtincs Seholsziget Természetpark (busz bérleti díj, belépő díjak) 1.777.800,-

 

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a támogatottal a módosító szerződést kösse meg.

Határidő: 2022. április 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

Top