2022. 04.12-én 16.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./Javaslat a kerületi utasvárók kihelyezése és üzemeltetése tárgyában a JC Decaux Hungary Zrt.-vel kötött megállapodás módosítására

91/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 72/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 91/2022. sz. – „Javaslat a kerületi utasvárók kihelyezése és üzemeltetése tárgyában a JC Decaux Hungary Zrt.-vel kötött megállapodás módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. április 22.

Felelős: Árva Péter elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

2./ A Budapest IX. kerület Mátyás u. 15. szám alatti épület 2021. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása

Sz-107/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 73/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest, IX. kerület, Mátyás u. 15. szám alatti társasház a 2021. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert 1.800.000 Ft összegű támogatásból a tető, kémény és kéményseprő járda felújítását (járulékos munkákkal) elvégezze, és a VIK 40/2021. (X.12.) sz. határozatában szereplő 1. táblázat 54. számú sorát az alábbiak szerint módosítja:

 

Srsz. Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege
54. Mátyás u. 15. tető, kémény és kéményseprő járda felújítása (járulékos munkákkal) 1.800.000 Ft

 

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Zöld Udvar 2021 pályázati cél módosítása Közraktár utca 24. Társasház kérelme alapján

Sz-133/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter bizottsági elnök

 

VIK 74/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

1.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Közraktár utca 24. szám alatt található társasház pályázati céljának módosításához hozzájárul és a VIK 53/2021. (X.12.) sz. határozat 2.) pontjában foglalt táblázat 9. sorát az alábbiak szerint módosítja:

 

Közraktár u. 24. 997.950 498.975 498.975 15 db kaspó kihelyezése a társasház betonburkolatú udvarán (kaspó, virágföld, növények beszerzése)

 

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a társasházzal a módosító szerződést kösse meg.

 

Határidő: 2022. április 14.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 3 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Zöld Udvar 2021 pályázati cél módosítása a Mátyás utca 13. Társasház kérelme alapján

Sz-132/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő Árva Péter bizottsági elnök

 

VIK 75/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„ 1.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Mátyás utca 13. szám alatt található társasház módosítási kérelmét elfogadja és hozzájárul a támogatási megállapodás II. bekezdés 6. pontjában meghatározott határidők alábbiak szerinti módosításához:

  1. A támogatás felhasználási határideje: 2022. július 31.
  2. Az elszámolás határideje: 2022. augusztus 12.
  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a társasházzal a módosító szerződést kösse meg.”

(4 igen, 3 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 76/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„ 1.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Mátyás utca 13. szám alatt található társasház módosítási kérelmét elfogadja és hozzájárul a támogatási megállapodás II. bekezdés 6. pontjában meghatározott határidők alábbiak szerinti módosításához:

  1. A támogatás felhasználási határideje: 2022. július 31.
  2. Az elszámolás határideje: 2022. augusztus 12.

2.) Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a társasházzal a módosító szerződést kösse meg.”

(4 igen, 4 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

Top