2022. 03.01-én 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ Javaslat „Zöld Udvar 2022” pályázat kiírására

Sz-52/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

:

VIK 52/2022. (III.1.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencváros területén lévő társasházak és lakásszövetkezetek részére a „Zöld Udvar 2022” pályázatot, az Sz-52/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal meghirdeti. A pályázat keretösszege a 3205. számú „Környezetvédelem”elnevezésű költségvetési sor terhére bruttó 10 millió forint.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat megjelentetése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Veszélyeshulladék-gyűjtés

Sz-66/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 53/2022. (III.1.) sz.

Határozat

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2022 májusa és 2023 márciusa között összesen 6 alkalommal, alkalmanként 3 helyszínen megrendezésre kerülő lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akció költségeire 10.000.000 Ft-ot biztosít a 3205. számú ’Környezetvédelem’ költségvetési sor terhére.

Határidő: 2022. március 1.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a beszerzési eljáráshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a szórólapterjesztéssel Pálinkás Lászlót bízza meg alkalmanként 100.000,- Ft, mindösszesen 600.000,- Ft összegben, és felkéri a Polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg Pálinkás Lászlóval.

A megbízási díj és a munkáltatót terhelő járulékok kifizetése a 3205. számú ’Környezetvédelem’ költségvetési sor terhére történik. 

Határidő: 2022. április 15. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

Top