2021.12.07-én 15.00 órakor tartott rendes nyilt ülés – kivonat

  

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

VIK 80/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 109/2021. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve

91/2021., 91/2/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 VIK 81/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

1./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Bizottság Elnökét, hogy a vitában elhangzottak alapján a képviselő-testületi ülésre készítsen módosító javaslatot arról, hogy az itt vitában elhangzott témák kerüljenek a Képviselő-testület 2022. I. félévi munkatervébe.

2./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Bizottság Elnökét, hogy egyeztessen a szakiroda vezetőivel a reálisan tartható határidőkről.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

 

VIK 82/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 91/2021., 91/2/2021. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

79/2021., 79/3/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

 

VIK 83/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 79/2021., 79/3/2021. sz. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

113/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

 

VIK 84/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 113/2021. – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztés határozati javaslatának „A” verzióját.

Határidő: 2021.december 9.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Önkormányzat tulajdonában álló, „közös zöld” művelési ágú ingatlanok használatba adása

103/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

 

VIK 85/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 103/2021. – „Önkormányzat tulajdonában álló, „közös zöld” művelési ágú ingatlanok használatba adása” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

 

6./ Ferencváros Önkormányzata és a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2018.11.28 napján kötött telekalakítási szerződés módosítása

97/2021., 97/2/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 86/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 97/2/2021. – „Ferencváros Önkormányzata és a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2018.11.28 napján kötött telekalakítási szerződés módosítása” című – előterjesztést.”

(5 igen, 2 nem 4 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

 

VIK 87/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 97/2021. – „Ferencváros Önkormányzata és a Cordia Belváros Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2018.11.28 napján kötött telekalakítási szerződés módosítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

 

7./ Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben

121/2021., 121/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt képviselő, közbiztonsági tanácsnok

 

VIK 88/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 121/2/2021. – „Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben” című – előterjesztést.”
(1 igen, 2 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 89/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés javaslatában a felhőalapú rögzítési technológia helyett helyi rögzítési technológia legyen.”

(6 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

 

VIK 90/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 121/2/2021. – „Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben” című – előterjesztés határozati javaslatában szereplő szövegrészt:

„Az egyes ingatlanok területén a kameratelepítés feltétele, hogy a telepítésbe és kamerás megfigyelésbe az ingatlanban szerződéssel rendelkező bérlők felét eggyel meghaladó számú bérlő beleegyezik.”

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Árva Péter elnök

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

 

VIK 91/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 121/2021. – „Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

 

8./ A József Attila IV. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet „Zöld Udvar 2021” pályázaton elnyert támogatásának visszavonása, a Lakásfenntartó Szövetkezet zöldítési céljainak támogatása a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére

Sz-159/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 92/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

  • A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a VIK 53/2021. (X.12.) sz. határozat 2. pontjában szereplő táblázat hetedik sorát (Üllői út 163-167. házszám) az alábbiak szerint módosítja:

 

Társasház címe Tervezett költség (Ft) Önrész (Ft) Támogatás (Ft) Pályázati cél
 

Üllői út 163-167.

 

921.000

 

460.500

0 Az épület körüli rendezetlen területek felújítása, fák és sövények visszametszése, virágágyások újratelepítése (metszés, 2 db 10 m2 virágágyás kialakítása, termőtalaj és növények beszerzése, kivitelezési munkálatok díja)

Határidő: 2021. december 7.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

  • A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére a József Attila IV. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet részére 460.500 Ft támogatási összeget biztosít az alábbi táblázatban található célok megvalósítására, azzal, hogy az összeg felhasználási határideje: 2022. április 15., az elszámolás határideje: 2022. május 2.:

 

Támogatott címe Tervezett fejlesztések
József Attila IV. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet

Üllői út 163-167.

Az épület körüli rendezetlen területek felújítása, fák és sövények visszametszése, virágágyások újratelepítése (metszés, 2 db 10 m2 virágágyás kialakítása, termőtalaj és növények beszerzése, kivitelezési munkálatok díja)

Határidő: 2021. december 7.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

  • A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a József Attila IV. sz. Lakásfenntartó Szövetkezettel kösse meg a támogatási szerződést.

Határidő: 2021. december 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

9./ Zöld Udvar 2021- Maradványfelhasználás” pályázat elbírálása

Sz-182/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 93/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

1.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2021 – Maradványfelhasználás” című pályázatot a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére 1.851.658,- Ft-tal támogatja.

Határidő: 2021. december 7.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2021 – Maradványfelhasználás” című pályázat keretében a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére az alábbi társasházak pályázati céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott összegeket biztosítja azzal, hogy az összegek felhasználási határideje: 2022. április 15., az elszámolás határideje: 2022. május 2.:

Társasház címe Tervezett költség (Ft) Önrész (Ft) Támogatás (Ft) Pályázati cél
Liliom u. 33. 1.000.000 500.000 500.000 Közös kerékpártároló kialakítása és cserepes növények elhelyezése az épület belső udvarában
Lobogó u. 24. 170.050 85.025 85.025 A társasház kertjének rendezése (sövények fák megmetszése, bokrok telepítése, talajtakaró eltávolítása, gyepterület kialakítása, permetezés és a keletkezett zöldhulladék elszállítása)
Vágóhíd u. 23-29. 779.940 429.940 350.000 3 db fa kivágása (előzetes felmérés alapján kivágandó), megmaradó fák ifjító metszése, vízgyűjtő hordók beszerzése, virágágyások kialakítása a lépcsőházak előtt, félárnyékot tűrő és igénylő talajtakarókkal és 2-3 db szoliter telepítése
Mester u. 9. 528.700 264.350 264.350 6 db kerékpártámasz telepítése és a támaszok fölé fedés kialakítása, a belső udvarban található növényládákban a föld pótlása és beültetése, továbbá 2 db nagyméretű komposztáló kialakítása
Telepy u. 1002. Ép. társasház 949.960 474.980 473.000 Az épület 2 db előkerti részén kb. 100 m2-es területen sövénysor telepítése és füvesítés (termőföld javítása, lazítása, füvesítés, bokrok ültetése, fémkerítés kialakítása a bokrok és a füvesített terület védelmi érdekében)
Drégely u. 11-19. 359.283 180.000 179.283 A társasház udvarán található zöld terület fejlesztése, növelése (virágföld, fűmag, műtrágya és egynyári növények beszerzése)
Összesen bruttó 3.783.973 1.932.315 1.851.658

Határidő: 2021. december 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton nyertes társasházakkal kösse meg a támogatási szerződést.

Határidő: 2021. december 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

4.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a Ráday 24/B és a Toronyház u. 9. szám alatti társasház pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és felkéri a polgármestert, hogy erről a társasházakat tájékoztassa.

Határidő: 2021. december 17.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

10./ Kerékpáros szervízpontok telepítése a IX. kerületben

Sz-181/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

 

VIK 94/2021. (XII.7.) sz.

Határozat

1./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság jóváhagyja 4 darab kerékpáros szervizpont létesítését Ferencvárosban az alábbi helyszíneken:

  • Haller utca
  • Tompa utca
  • Thaly Kálmán utca
  • Ecseri út-Üllői út találkozásának arra alkalmas szakaszán.

Határidő: 2021. december 17.

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 4 db kerékpáros szervizpont beszerzésére és telepítésére összesen bruttó 3 080 000,- Ft-ot biztosít az 5015. számú költségvetési sor terhére.

Határidő: 2021. december 17.

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 4 db kerékpáros szervizpont egy éves időtartamra vonatkozó karbantartására összesen bruttó 800.000,- Ft-ot biztosít az 5015. számú költségvetési sor terhére.

Határidő: 2021. december 17.

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester

 

4./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a 4 db kerékpáros szervizpont létesítéséhez, karbantartásához tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: 15 nap

Felelős:  Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 nem)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

 

 

 

 

 

11./ Tájékoztató – Biodiverz ökológiai szemléletű virágágyások kialakítása három helyszínen

Sz-190/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

k.m.f.

 

 

 

 

Dr. Mátyás Ferenc                                                                                                                                                                                                                                           Árva Péter

bizottsági tag                                                                                                                                                                                                                                                     elnök

 

 

 

 

 

 

Benkő Irén Erzsébet

jegyzőkönyvvezető

Top