2021. 11.23-án 16.30 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ Üllői úti zöldkazetták virághagymákkal beültetése

Sz-149/2021., 149/2/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

VIK 77/2021. (XI.23.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Üllői út kerületi szakaszán található 102 db zöldkazettába összesen 1000 db virághagyma (nárcisz és tulipán) megvásárlására 76.000.-Ft-ot biztosít a 3205. számú „Környezetvédelem” elnevezésű költségvetési sor terhére.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a virághagymák megrendeléséről gondoskodjon.

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság támogatja az Üllői út zöldterületi rendezését, és felkéri a Polgármestert, hogy kutya illemhelyek kialakításának és fenntartásának költségeivel a VIK Bizottság következő ülésére nyújtson be előterjesztést.” 

 (5 igen, 5 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

VIK 78/2021. (XI.23.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Üllői út kerületi szakaszán található 102 db zöldkazettába összesen 1000 db virághagyma (nárcisz és tulipán) megvásárlására 76.000.-Ft-ot biztosít a 3205. számú „Környezetvédelem” elnevezésű költségvetési sor terhére.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a virághagymák megrendeléséről gondoskodjon.

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság támogatja az Üllői út zöldterületi rendezését, és felkéri a Polgármestert, hogy kutya illemhelyek kialakításának és fenntartásának költségeivel a VIK Bizottság következő ülésére nyújtson be előterjesztést.” 

 (5 igen, 4 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Ferencvárosi Klímastratégia-tervezet összevetés a korábban tárgyalt verzióval

szóbeli előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

Top