2021. 10.12-én 15.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ A Galvani híd megvalósítása érdekében történő KÉSZ módosítások és KÉSZ létrehozás során elkészült tervek partnerségi egyeztetésre bocsátásáról

Sz-107/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Hurták Gabriella

 

VIK 36/2021. (X.12.) sz.

Határozat

1./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság támogatja Budapest IX. kerület Timót utca és környéke (Budapest IX. kerület, Kén utca – Gubacsi út – Határ út – Soroksári út által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata tervezetének partnerségi egyeztetésre bocsátását.

 

2./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság támogatja Budapest IX. kerület CF PHARMA gyógyszergyár és környéke (Budapest IX. kerület, Kén utca – Gubacsi út – Illatos út – Külső Mester utca által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata tervezetének partnerségi egyeztetésre bocsátását.

 

3./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság támogatja Budapest IX. kerület UNIX telephely és környéke (Budapest, IX. kerület Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) 22/2017.(IX.13.) önk. rendelettel jóváhagyott Kerületi Építési Szabályzatának módosítása tervezetének partnerségi egyeztetésre bocsátását.

 

4./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság támogatja GUBACSI-DŰLŐ (Budapest, IX. kerület Új Duna-híd híd térségében a 38199/2 hrsz., 38198/1 hrsz., 38197 hrsz.; 38086/27 hrsz.; 38086/28 hrsz. telkek északi határvonala – Soroksári út – déli kerülethatár – Ráckevei-Soroksári Duna-ág által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata tervezetének partnerségi egyeztetésre bocsátását egy módosított formában. A partnerségi egyeztetésre bocsátandó módosító tervben az evezőspálya tekintetében csak a fővárosi szabályozásokban meghatározott szabályozási elemek jelenjenek meg.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Hurták Gabriella főépítész

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Javaslat a Nagyvásártelep-Duna City-fejlesztési területe és környéke Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról szóló 20/2010 (VI.4.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

61/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 37/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  61/2021. sz. – „Javaslat a Nagyvásártelep-Duna City-fejlesztési területe és környéke Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról szóló 20/2010 (VI.4.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Árva Péter elnök

 (5 igen,4 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Az Üllői út 83-87. sz. alatti ingatlanok hasznosítása, koncepció terv készíttetése

64/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter képviselő

 

VIK 38/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 64/2021. – „Az Üllői út 83-87. sz. alatti ingatlanok hasznosítása, koncepció terv készíttetése” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Árva Péter elnök

(6 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

4./ 2020. évi maradvány pénz felszabadítása

Sz-99/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 39/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. évi lakóház-felújítási pályázaton fel nem használt 9.086.253 Ft támogatási összeg 2021. évi lakóház-felújítási pályázaton történő felhasználásához hozzájárul.

Határidő: 2021. október 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Javaslat a 2021. évi lakóház-felújítási pályázatok elbírálásáról

Sz-98/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 40/2021. (X.12.) sz.

Határozat

 1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy – a József Attila Városrészi Önkormányzat területén kívülről érkező – 2021. évi ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatok közül az alábbiak szerint részesíti vissza nem térítendő támogatásban:
Ssz. Pályázó épület címe Munkák megnevezése Támogatás összege
1. Angyal u. 7/A. tető részleges felújítása (kéményseprő létrák, kibúvók telepítésével, járulékos munkákkal) 0
2. Angyal u. 7/B. tűzfal felújítása (járulékos munkákkal) 0
3. Bakáts tér 4. kémény felújítása (tetősíkon kívüli, járulékos munkákkal) 0
4. Bakáts tér 7. bejárati előtér, lépcsőház, pincetér felújítása (járulékos munkákkal) 0
5. Bakáts tér 7. külső-belső homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 1 620 000
6. Bakáts u. 8. felvonó felújítása (járulékos munkákkal) 0
7. Bokréta u. 27. fűtéskorszerűsítés (járulékos munkákkal) 0
8. Bokréta u. 28. felvonó felújítása (járulékos munkákkal) 2 000 000
9. Csarnok tér 5. ereszcsatorna felújítása (járulékos munkákkal) 0
10. Dandár u. 24. kapu felújítása (járulékos munkákkal) 0
11. Dandár u. 24 kéményfedlap felújítása (járulékos munkákkal) 0
12. Drégely u. 11-19. kapu felújítása (19. lépcsőház, járulékos munkákkal) 900 000
13. Drégely u. 11-19. felvonó felújítása (13. lépcsőház, járulékos munkákkal) 0
14. Erkel u. 13/A. belső homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) I. ütem 0
15. Ernő u. 5. tetőjárdák felújítása (járulékos munkákkal) 1 400 000
16. Ferenc krt. 12. függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) II. ütem 1 770 000
17. Ferenc krt. 13. tető részleges felújítása (járulékos munkákkal) 0
18. Ferenc krt. 14. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 1 500 000
19. Ferenc krt. 15. belső homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 0
20. Ferenc krt. 19-21. tetőfelújítása II. ütem (kémények és tetőjárda felújításával, járulékos munkákkal) 0
21. Ferenc krt. 23. kapu és kapualj felújítása (járulékos munkákkal) 1 800 000
22. Ferenc krt. 25. udvari erkélyek felújítása (járulékos munkákkal) 0
23. Ferenc krt. 25. felvonó felújítása (járulékos munkákkal) 0
24. Ferenc krt. 27. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 1 800 000
25. Ferenc krt. 34. elektromos hálózat fővezetékének felújítása (járulékos munkákkal) 0
26. Ferenc krt. 41. Ferenc körúti külső homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 3 000 000
27. Ferenc tér 12. pincei víz alapvezeték felújítása (járulékos munkákkal) 0
28. Gabona u. 2. födém beázásának megszüntetése, felújítása (járulékos munkákkal) 0
29. Gát u. 36. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 0
30. Gönczy P. u. 4. tetőfelújítása II. ütem (kémények és tetőjárda felújításával, járulékos munkákkal) 0
31. Haller u. 26. pincei víz nyomócső vezeték felújítása (járulékos munkákkal) 0
32. Haller u. 28. utcai homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 2 200 000
33. Haller u. 80-82. loggia korlátok és panel hézag felújítása (járulékos munkákkal) 0
34. Hőgyes E. u. 13. utcai homlokzati lábazat felújítása (járulékos munkákkal) 800 000
35. Ipar u. 3. felvonó felújítása (járulékos munkákkal) 0
36. Ipar u. 11. tetőfelújítása részleges (járulékos munkákkal) 0
37. Ipar u. 11. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) 0
38. Kinizsi u. 11. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 0
39. Kinizsi u. 17. kémény, tetőjárda felújítása II. ütem (járulékos munkákkal) 0
40. Knézich u. 6. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 0
41. Knézich u. 15. külső homlokzat I. ütem felújítása (járulékos munkákkal) 2 000 000
42. Lenhossék u. 41. víz nyomó- és szennyvízvezeték felújítása (járulékos munkákkal) 380 000
43. Liliom u. 21. erkélyek felújítása (járulékos munkákkal) 0
44. Liliom u. 22. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) 0
45. Liliom u. 33. utcai homlokzat földszinti szakaszon, ereszalj felújítása (járulékos munkákkal) 0
46. Liliom u. 50. II. és III. emeleti függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) 3 900 000
47. Lónyay u. 3. részleges tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 2 000 000
48. Lónyay u. 13/A. légudvar falazat felsőszakaszának, tetőn kívüli részének felújítása V. ütem (járulékos munkákkal) 0
49. Lónyay u. 28 üvegtető felújítása (járulékos munkákkal) 0
50. Lónyay u. 45. tetőfelújítása (tetőjárda, járulékos munkákkal) 0
51. Lónyay u. 47. gázhálózat felújítása (járulékos munkákkal) 0
52. Márton u. 11. elektromos hálózat fővezetékének felújítása (járulékos munkákkal) 0
53. Mátyás u. 15. tető és kémények felújítása III. ütem (tetőjárda, járulékos munkákkal) 0
54. Mátyás u. 15. utcai homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 1 800 000
55. Mester u. 3. utcai homlokzat felújítása részleges (járulékos munkákkal) 1 200 000
56. Mester u. 34. gázhálózat felújítása (járulékos munkákkal) 0
57. Mester u. 39. ereszcsatorna felújítása (járulékos munkákkal) 0
58. Mester u. 57. lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal) 0
59. Mester u. 61-63. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) 1 500 000
60. Mihálkovics u. 8/A. kémények felújítása I. ütem (járulékos munkákkal) 0
61. Páva u. 26-30/A. víz alapvezeték cseréje (járulékos munkákkal) 0
62. Ráday u. 16. kaputelefon rendszer felújítása (járulékos munkákkal) 0
63. Ráday u. 25. felvonó felújítása (járulékos munkákkal) 1 500 000
64. Ráday u. 27. függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) II. ütem 0
65. Ráday u. 30. hátsó lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal) 0
66. Ráday u. 30. függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) 0
67. Ráday u. 32. udvar felújítása (járulékos munkákkal) 0
68. Ráday u. 34. felvonó felújítása (járulékos munkákkal) 0
69. Ráday u. 38. utcai homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 3 400 000
70. Ráday u. 40. pincei víz alapvezeték vezeték felújítása (járulékos munkákkal) 0
71. Ráday u. 54. részleges tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 0
72. Ráday u. 56. részleges tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 0
73. Sobieski J. u. 18 függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) II. ütem 1 800 000
74. Soroksári út 18. részleges tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 3 000 000
75. Soroksári út 38-40. kapu felújítása (járulékos munkákkal) 600 000
76. Tinódi u. 3. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 1 000 000
77. Tinódi u. 10. lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal) 0
78. Tompa u. 9. felvonó felújítása (járulékos munkákkal) 0
79. Tompa u. 10. kémény felújítása (járulékos munkákkal) 0
80. Tompa u. 14. belső udvari homlokzat részleges felújítása (járulékos munkákkal) 0
81. Tompa u. 16. hátsó udvari erkélyek felújítása III. ütem (járulékos munkákkal) 0
82. Tompa u. 17/A. tetőfelújítása II. ütem (járulékos munkákkal) 0
83. Tompa u. 19. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) 0
84. Tompa u. 22. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 0
85. Tűzoltó u. 21. felvonó felújítása (járulékos munkákkal) II. ütem 1 100 000
86. Tűzoltó u. 94-96. lépcsőházi nyílászárok, üvegportálok cseréje (járulékos munkákkal) 0
87. Üllői út 31. lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal) 0
88. Üllői út 39-43. lépcsőház, Hőgyes E. utcai bejárat, babakocsi tároló, szeméttároló felújítása (járulékos munkákkal) 0
89. Üllői út 55. lépcsőházi ablakok felújítása (járulékos munkákkal) 0
90. Üllői út 109/C. lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal) 0
91. Üllői út 113. belső homlokzat felújítása (lichthof szigeteléssel, járulékos munkákkal) 0
92. Üllői út 115/A. felvonó felújítása (járulékos munkákkal) 0
93. Üllői út 115/B. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 2 100 000
94. Üllői út 119. nagyudvari II. emeleti függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) 1 000 000
95. Üllői út 121. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 0
96. Vágóhíd u. 30-32. tetőfelújítása V. lépcsőház (járulékos munkákkal) 850 000
97. Vámház krt. 9. elektromos hálózat alapvezetékének felújítása (járulékos munkákkal) 0
98. Vaskapu u. 1/D. pincei ivóvíz vezeték felújítása (járulékos munkákkal) 0
  ZZÖsszesen:   47 920 000

Határidő: 2021. október 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

 1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság a József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkező 2021. évi ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatokat a József Attila Városrészi Önkormányzat előzetesen véleményezését figyelembe véve az alábbiak szerint részesíti vissza nem térítendő támogatásban:
Ssz. Épület címe Munkák megnevezése Támogatás összege
1. Aranyvirág stny 3. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
2. Aranyvirág stny 7. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
3. Aranyvirág stny 9. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
4. Börzsöny u. 4. víz-, csatornavezeték felújítása (járulékos munkákkal) 300 000
5. Börzsöny u. 7. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 400 000
6. Börzsöny u. 9. gázhálózat felújítása (járulékos munkákkal) 300 000
7. Börzsöny u. 15. víz-, csatornavezeték felújítása (járulékos munkákkal) 300 000
8. Csengettyű u. 5. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 300 000
9. Csengettyű u. 9. hidegvíz-, meleg víz-, cirkulációs strangok cseréje II. ütem (járulékos munkákkal) 0
10. Csengettyű u. 21. vízvezeték felújítása (járulékos munkákkal) 0
11. Csengettyű u. 21. bejárati kapuk cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
12. Dési H. u. 3. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) 500 000
13. Dési H. u. 5. bejárati kapuk cseréje (járulékos munkákkal) 500 000
14. Dési H. u. 11. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
15. Dési H. u. 16. kémények felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
16. Dési H. u. 19. bejárati kapu felújítása (járulékos munkákkal) 0
17. Dési H. u. 26. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) 0
18. Dési H. u. 28. erkélyek felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
19. Dési H. u. 32. elektromos hálózat fővezetékeinek felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
20. Ecseri út 2. bejárati kapuk cseréje (járulékos munkákkal) 0
21. Ecseri út 21. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 760 000
22. Epreserdő u. 4. bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) 500 000
23. Epreserdő u. 14. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
24. Epreserdő u. 26. pincei elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) 300 000
25. Epreserdő u. 32. bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
26. Epreserdő u. 35. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 300 000
27. Epreserdő u. 36. bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
28. Gyáli út 15/A. nyílászárók cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) 600 000
29. Gyáli út 21-23. 5. ép. homlokzat felújítása folytatása (járulékos munkákkal) 1 000 000
30. Hurok u. 1. elektromos hálózat, villámvédelem felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
31. Ifjúmunkás u. 22. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 500 000
32. Ifjúmunkás u. 27. lépcsőház felújítása (korlátok, járulékos munkákkal) 500 000
33. Kosárka stny. 3. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
34. Kosárka stny. 7. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
35. Lobogó u. 3. pincei alapvezeték hideg-, meleg víz cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
36. Napfény u. 1. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
37. Napfény u. 13. lépcsőházi bejárati kapuk cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
38. Napfény u. 23. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 300 000
39. Óbester u. 11. lépcsőház és kapubejárat felújítása (járulékos munkákkal) 800 000
40. Osztag u. 19. tető-, ereszcsatorna felújítása (járulékos munkákkal) 860 000
41. Pöttyös u. 6. lépcsőházi nyílászárók felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
42. Pöttyös u. 9. erkély korlátok cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) 0
43. Tagló u. 10. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) 630 000
44. Távíró u. 13. bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
45. Távíró u. 19. bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
46. Távíró u. 24. tetőfelújítása (kémény felépítménnyel, járulékos munkákkal) 300 000
47. Toronyház u. 9. lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal) 300 000
48. Toronyház u. 13. Toronyház u. 13. épületben lépcsőházi ablakok cseréje (járulékos munkákkal) 300 000
49. Üllői út 163. víz-, esővíz, szennyvíz strangok cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
50. Üllői út 165. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 500 000
51. Üllői út 181-183-185. függőfolyosók erkélykorlátainak felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
52. Üllői út 187. lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal) 500 000
  ZZÖsszesen:   21 150 000

Határidő: 2021. október 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)

53/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

VIK 41/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy az 53/2021. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1.2. pontjában szereplő 5 munkanap helyett 10 munkanap szerepeljen a képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezeti szövegének közzételére.

(5 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 42/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2021. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést azzal a módosítással, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1. §-ában szereplő 5 munkanap helyett 10 munkanap szerepeljen a képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegének közzétételére.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Árva Péter elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2000. (XII. 24.) rendelete módosítására

55/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

VIK 43/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 55/2021. – „Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2000. (XII. 24.) rendelete módosítására” című – előterjesztést, azzal a módosítással, hogy az 1. § (2) bekezdésében szerepeljen az alábbi szövegrész: „Ezt követően kerül sor az igazolt összegnek a támogatás százalékos mértéke szerinti hányad kifizetésére.”

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Árva Péter elnök

 (8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

54/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

VIK 44/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2021. – „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.”

(3 igen,1 nem, 6 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

9./ Magánszálláshelyekről és egyéb szálláshelyekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

60/2021., 60/2/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

VIK 45/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 60/2021. sz. – „Magánszálláshelyekről és egyéb szálláshelyekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztést.

(4 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 46/2021. (X.12.) sz.

Határozat:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 60/2021. sz. – „Magánszálláshelyekről és egyéb szálláshelyekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Árva Péter elnök

 (7 igen, 1 nem)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

10./ A településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

59/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 47/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 59/2021. – „A településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Árva Péter elnök

 (5 igen,1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

11./ Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” című pályázat elbírálása

Sz-105/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 48/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az alábbiak szerint támogatja az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021.” című pályázat céljainak megvalósítását:

 1. óvodák vonatkozásában a támogatási összegek:
 • Csicsergő Óvoda 600 ezer forint, 
 • Csudafa Óvoda 550 ezer forint,
 • Kerekerdő Óvoda 1.072.800,- forint,
 • Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 400 ezer forint, 
 • Ferencvárosi Liliom Óvoda 350 ezer forint, 
 • Ferencvárosi Méhecske Óvoda 360 ezer forint. 
 • Napfény Óvoda 1 millió 418 ezer forint, 
 • Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 450 ezer forint. 
 1. b) iskolák vonatkozásában a támogatási összegek:
 • Dió Általános Iskola 560 ezer forint, 
 • Weöres Sándor Általános Iskola 515 ezer forint, 
 • Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 800 ezer forint,
 • József Attila Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola 400 ezer forint,
 • Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola 450 ezer forint, 
 • Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 784 ezer forint,
 • Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 462 ezer forint,
 • Kosztolányi Dezső Általános Iskola 410 ezer forint,
 • Leövey Klára Gimnázium 840 ezer forint, 
 • Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 370 ezer forint,
 • BKSZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum 1 millió 208 ezer 160 forint.

 Határidő: 2021. október 12.

 Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 49/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri Árva Pétert, a Bizottság Elnökét, hogy vizsgálja meg, hogy van-e a 3205-ös költségvetési soron tartalék. Amennyiben van, annak szétosztásáról a Bizottság egy következő rendkívüli ülés keretében dönt.

Határidő: 2021. október 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 50/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

 1. az alábbi táblázatban foglaltak szerint támogatja az Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” című pályázat keretében ferencvárosi köznevelési (óvodák, iskolák) intézmények pályázati céljainak megvalósítását a 3205. számú költségvetési sor terhére.  A pályázaton elnyert összegek felhasználási határideje: 2022. május 20., az elszámolási határidő: 2022. június 8.

 

ÓVODÁK

NÉV, CÍM TÉMAKÖR TÁMOGATÁSI

ÖSSZEG (Ft)

Csicsergő Óvoda Thaly K. u. 38. Kirándulások, terepgyakorlatok lebonyolítása a fenntarthatóságra nevelés jegyében (busz, program és anyagköltség), tudáspróba szervezése (eszköz és jutalmak), szakkönyvek beszerzése fenntarthatóság témában a csoportok számára, szelektív hulladékgyűjtők beszerzése 600.000
Csudafa Óvoda

Óbester u. 9. 

Konyhakert kialakítása (palánták, magok, fűszernövények, termőföld, trágya, komposzt, tápoldat és szerszámok beszerzése) zöldfelületek bővítése az udvaron és az épületen belül (növények, fűmag, trágya, mulcs, virágföld, balkonládák, vázák, kaspók, kerti díszek beszerzése) akvárium karbantartása (táp, vitaminok, vízkezelő szerek, díszítő elemek beszerzése) kerékpártároló bővítése, Természettudományi Múzeum látogatás, múzeumpedagógiai foglalkozáson való részvétel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület „Madarász Ovi” foglalkozásán való részvétel 550.000
Kerekerdő Óvoda

Vágóhíd u. 35-37.

Zöldfelület képzése, fejlesztése (évelő virágok, virágföld, játéktalicska, cirokseprű és más kerti eszközök beszerzése) levendulamező kialakítása, komposztáló beszerzése, csapadékmérő  vásárlása„Zöldkönyvtár” kialakítása, Kalap Jakab előadásával egybekötött faültetés, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület „Madarász Ovi” foglalkozásán való részvétel, kirándulások szervezése :Állatkert, Magyar Természettudományi Múzeum, Magyar Mezőgazdasági Múzuem, Sas-hegyi Látogatóközpont, Pilisi Len Látogató Központ, Királyréti Erdei Iskola, Gyadai Tanösvény, Visegrádi hegység és a Dunakanyar (busz bérletidíj, belépő díjak) 1.072.800
Kicsi Bocs Óvoda

Erkel u. 10.

Zöldfelületek képzése, fejlesztése (növények telepítése a csoportszobákba, az épület korlátjaira, az első udvarra és a kiskertekbe, virágföld vásárlás) mendence és környezetének korszerűsítése (balesetveszélyes tuskó eltávolítása, öntött gumiburkolattal a medence kibélelése, kopó és ütéscsillapító réteg készítése, kerti szegély befejezése a medence körül, vízelvezető és aknafedő behelyezése), pancsoló kialakítása (kerti zuhany és egyéb szerelvények beszerzése, telepítése a gyerekek zuhanyoztatásához) nevelőtestületi képzés (a szigetmonostori Ökoszigeten, ahol elsajátíthatók az újrahasznosítás, a környezettudatos gondokodás és az öngondoskodás módjai) 400.000
Liliom Óvoda Liliom utca 15. Házhoz megy a Vadaspark programban való részvétel (a Kárpátmedence őshonos fajainak megismerése zoopedagógusok előadása során), Kirándulás a Mogyoróhegyre (az erdő és a víz témakörben előadás meghallgatása), Bogárháton programban való részvétel (előadás bogarakról és rovarokról), Tüskéshátú madártanoda (játékos ismeretterjesztő foglalkozás a madarakról) Bakonyi denevérkutatás (1 órás előadás a denevérek világáról) 350.000
Méhecske Óvoda Ifjúmunkás u. 30. Víztakarékos csapvég és csaptelepfej felszerelése az intézmény csapjaira, homok-víz asztalok elhelyezése a csoportszobákban (mértékegységek, halmazállapotok, a víz használatának megismerése az eszközön keresztül), kerti párakapuk számának bővítése, zöldsarok kialakítása akvárium telepítésével, melegítőizzók és UV fénycsövek beszerzése a meglévő terráriumba, zöldfelületek fejlesztése (magaságyás cseréje, talajcsere, tárgyázás, az Eszetergomi Vízügyi Múzeum meglátogatása (interaktív szemléletformáló előadás) 360.000
Napfény Óvoda Napfény utca 4. 1 db helyiség légkondicionálása, tehetséggondozó műhely működtetése környezeti nevelés témakörben, élőkerítés helyreállítása (leylandi ciprusok beszerzése), „Madarász Ovi” foglalkozás folytatása, bogárháton foglalkozás tartása, állatbemutató foglalkozások tartása, zöldfelületek képzése, bővítése (virágláda, virágföld, egynyári növények, fűszernövények és kerti szerszámok beszerzése) ÖKO környezettudatos ház kialakítása az udvaron, Vadaspark, múzeum és állatkert látogatás (autóbuszbérlés, belépők, szakvezetések díja) Madártani Egyesület tagsági díjának kifizetése, fűpótlás, eszközök beszerzése (távcsövek, bornézegetők, nagyítók, kísérletező készletek, mikroszkópok) természetvédelemhez kapcsolodó könyvek beszerzése, kerékpártároló kibővítése, magaságyás létrehozása 

1.418.000

Ugrifüles Óvoda 

Hurok u. 9.

Zöldfelületek fejlesztése, képzése (virágföld, virág és növénypalánták, öntözőtömlő és tömlőkocsi beszerzése) Madáretetők és madáritatók vásárlása, természetvédelemmel kapcsolatos szakkönyvek, játékok beszerzése  450.000

 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül)

NÉV, CÍM TÉMAKÖR TÁMOGATÁSI ÖSSZEG (Ft)
Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium

Friss u. 2.

Zöldfelületek fejlesztése (3 db kerekesszékkel megközelíthető magaságyás kialakítása, kaspók, virágcserepek, termőföld, tárgya, takarófólia, fűszernövények, virágmag, cserjék beszerzése) raklap beszerzése vertikális zöldfelületek kialakításához, fedett kerékpártároló kialakítása, természet-  és környezetvédelemmel kapcsolatos programok, vetélkedők és kiállítások megtartása, szakkönyvek beszerzése, kirándulás a Tisza-tavi Ökocentrumba (buszbérlés, belépők megvásárlása) 560.000
Weöres Sándor Ált. Isk. és Gim.

Lobogó u.1.

Zöld-felületek fejlesztése (egynyári virágok, cserjék, rózsák, termőföld, tápoldat, növényvédőszerek, virágládák és kaspók beszerzése) zöldsarok kialakítása az épületen belül beltéri növényekkel, kerti szerszámok beszerzése, az udvar füvesítése, természetvédelmi és tájvédelmi területek meglátogatása (útiköltség, belépők, szakvezetés díja), békamentő program meglátogatása (utazási költség), a Csepeli szennyvíztisztítómű megtekintése a felsőbb évesekkel (buszbérlés), a Természettudományi Múzeum Búvár termének és a Fűvészkert meglátogatása (belépők, szakvezetés díja) folyóiratok beszerzése (Természet Búvár, Földgömb, National Geographic), 2 db pihenőpad vásárlása, szelektív hulladékgyűjtők beszerzése, Állatkerti belépőjegyek vásárlása alsó és felső tagozatos tanulóknak 515.000
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Ált. Isk. 

Ifjúmunkás. u. 13.

Zöldfelület felújtása, képzése és növelése a nagy udvaron (kikopott gyepfelülelet fellazítása, komposzt terítése, újravetés, tereprendezés) Évelő növények beszerzése, kinti virágládákba ültetése  800.000
József Attila Ált. Iskola Alapfokú Művészeti Isk.

Mester u. 67.

Tavaszi természetismerti program a Miocén parkban (a „Hogyan hat a klímaváltozás az ízeltlábúakra?” elnevezési témahét keretein belül az intézmény tanulói ellátogatnak az ipolytarnóci ősmaradványokhoz, mely kirándulás új geológiai ismeretek és az akkori klímaváltozás állatokra és növékenyre gyakorolt hatásainak megismerését adja a diákoknak. Megismerkedhetnek az őslábnyomokkal, ősfákkal, Miocén erdővel és a lombkorona sétánnyal) 400.000
Bakáts Téri Ének-zenei Ált. Isk.

Bakáts tér 12.

Kirándulások szervezése:Állatkerti látogatás, túra a Sas-hegyi természetvédelmi területen, Békamentés Farmoson, barlangtúra a Pálvölgyi cseppkőbarlangnál, Pilisi len hosszú túra, vezetet túra a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban, 2 napos erdeiiskola Eger-Felsőtárkányban (utazási költség, belépődíj) zöldfelületek fejlesztése (lágyszárú növények, sövénybokrok, kertiszerszámok beszerzése) 450.000
Ferencvárosi Sport Ált. Isk. és Gim.

Telepy u. 17.

Állatkerti látogatás szervezése, zöldfelületek bővítése (virágcserepek, vetőmag, növénypalánták, virágföld, tápoldatok beszerzése) környezetvédelmi- egészségügyi vetélkedő és „A Föld, víz levegő projektnap” megszervezése (anyagköltség, jutalmak díja) jutalomtábor szervezése, a legtöbb zöld pontot gyűjtő diákoknak (útiköltség, szállásdíj, tábori programok költségei)  462.000
Kosztolányi Dezső Ált. Isk.

Ifjúmunkás u. 1.

Az iskola udvarában található padok felújítása (lazúrok, lenolaj, csavarelemek, egyéb szerelékek beszerzése), napvitorla pótlása, zöldfelület képzés, növelés (gyeppótlás, ágyásszegély, mulcs, virágföld, trágya, beszerzése) természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos versenyek, vetélkedők szervezése (anyagköltség, jutalmak) természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, szakkönyvek, eszközök beszerzése, kupakgyűjtő beszerzése, tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációs tevékenységek lebonyolítása (anyagköltség), kerékpár- és rollertárolók felújítása (rozsdátalanítás, festés, biztonságossá tétel), madáretetők és itatók beszerzése 410.000
Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. és Gim.

Lónyay u. 4-8.

Zöldfelület képzés, növelés (fák, virágok beszerzése) környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások, előadások, terepgyakorlatok és üzemlátogatások lebonyolítása, Állatkerti és múzeumi foglalkozások tartása

tehetséggondozó, felzárkóztató szakkörök, kisfakultációk támogatása, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos versenyek, vetélkedők és kiállítások szervezése (anyagköltség, jutalmak) környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos szakkönyvek, folyóiratok beszerzése, eszközök vásárlása, tantermi szelektív hulladékgyűjtők beszerzése

784.000
Leövey Klára Gimnázium

Vendel u. 1.

„Madarak földön, vízen, levegőben” pályázat meghirdetése (anyagköltség, jutalom), természet- és környezetvédelmi verseny szervezése (anyagköltség, jutalom) kirándulások szervezése: Paks 2, Váci Cementmű, Csodák Palotája, Állatkert, Természettudományi Múzeum (útiköltség, belépődíjak) zöldfelületek bővítése (növények, virágföld és kertészeti eszközök beszerzése), szelektív hulladékgyűjtők beszerzése 840.000
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Ált. Isk.és EGYMI

Gát u. 6.

Zöldfelületek képzése, feljesztése és gondozása (szegélynyíró fűkasza, lombsöprű, védőkesztyű, arcvédő plexi, fák, bokrok és lágyszárú növények beszerzése) padok és lugas kialakítása, komposztáló és méhlegelő létesítése, Vetélkedők szervezése (anyagköltség, jutalmazás) 370.000

 

ISKOLÁK (Budapesti Komplex Szakképzési Centrumon keresztül)

NÉV, CÍM TÉMAKÖR TÁMOGATÁSI ÖSSZEG (Ft)
BKSZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum

Ecseri út 7.

Szelektív hulladékgyűjtők és komposztálók beszerzése „Mi szedjuk” szemétszedési programhoz eszközök beszerzése (szemétszedő csipesz, szemeteszsák, gumikesztyű), Fedett kerékpár és rollertároló kialakítása, ÖKO szakkör keretein belül látogatás az Állatkertbe, Duna-Ipoly Nemzeti Parkba, eszközök, jutalmak vásárlása a szakkörrön résztvevő diákoknak, Tavaszi ÖKO-nap tartása, „Természet a városban” – 5 db iskolai udvari földrajzóra, Sas-hegyi vezett foglalkozáson való részvétel, Fenntartható fejlődés földrajz verseny (anyagköltség, kirándulás, jutalom) Vertikális zöldfelület képzés 1.208.160

 

ÖSSZESEN: 11.999.960

Határidő: 2021. október 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2) a 2021. évben megítélt támogatási összegről szóló megállapodások megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a pályázó a korábbi pályázaton nyert összeggel elszámolt.

Határidő: 2021. október 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3.) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton eredményesen részt vevő iskolák tekintetében a Belső-Pesti Tankerületi Központtal és a Budapesti Komplex Szakképzési Centrummal, az óvodák esetében pedig a nyertes pályázó intézményekkel kösse meg a támogatási szerződést. 

Határidő: 2021. november 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

12./ ”Zöld Udvar 2021” pályázat elbírálása

Sz-104/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 51/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy nem írja ki a „Zöld Udvar” pályázat II fordulóját, és a pénzmaradványt átteszi az óvodák támogatásáról szóló költségvetési sorra.

(2 igen, 1 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 52/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-104/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatában szereplő 4. pontról egy következő rendkívüli bizottsági ülés keretében dönt.

Határidő: következő rendkívüli bizottsági ülés

Felelős: Árva Péter elnök

(4 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 53/2021. (X.12.) sz.

Határozat

1.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2021” című pályázatot a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére 3.656.567 Ft-tal támogatja.

Határidő: 2021. október 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2021” című pályázat keretében a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére az alábbi társasházak pályázati céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott összegeket biztosítja azzal, hogy az összegek felhasználási határideje: 2022. április 15., az elszámolás határideje: 2022. május 2.: 

 

Társasház címe Tervezett költség (Ft) Önrész (Ft) Támogatás (Ft) Pályázati cél
Kinizsi u. 13. 502.534 251.267 251.267 1 db 3*3 méteres Hollandágyás kialakítása (termőföld pótlás, geotextilia, félárnyákot/árnyékot tűrő talajtakarók, szoliterek telepítése, csepegtető öntözőrendszer kialakítása, kerti szegélykő az ágyás köré és mulcs az ágyás borításához.)
Haller u. 80-82. 550.000 275.000 275.000 A társasház körül található virágos kert újratelepítése (talajcsere, trágyázás, növények elültetése és fenntartása)
Liliom u. 30. 979.000 489.500 489.500 Az épület előtt található terület füvesítése (talaj előkészítés, termőtalaj terítés, füvesítés kb. 500 m2)
Mátyás u. 13. 997.950 498.975 498.975 5 db kaspó kihelyezése a társasház betonburkolatú udvarán (kaspó, virágföld, árnyéktűrő fák beszerzése)
Bakáts tér 7. 704.057 352.029 352.029 A társasház belső udvarán és gangjain közös zöldfelületek létrehozása és fejlesztése (önöntöző balkonláda, öntöző rendszer, növények, virágföld beszerzése, kertrendezési díj)
Üllői út 163-167. 921.000 460.500 460.500 Az épület körüli rendezetlen területek felújítása, fák és sövények visszametszése, virágágyások újratelepítése (metszés, 2 db 10 m2 virágágyás kialakítása, termőtalaj és növények beszerzése, kivitelezési munkálatok díja)
Lónyay u. 60. 128.400 64.200 64.200 Meglévő zöldfelület fejlesztése, új zöldfelületek képzése (termőtalaj, növények beszerzése, jelenlegi növényzet visszavágása, talajjavítás)
Közraktár u. 24. 997.950 498.975 498.975 5 db kaspó kihelyezése a társasház betonburkolatú udvarán (kaspó, virágföld, árnyéktűrő fák beszerzése)
Ferenc krt. 13. 532.242 266.121 266.121 Meglévő fadézsák felújítása, új dézsák beszerzése, termőtalaj és a telepítendő növények beszerzése
Gyáli út 15/D-E 1.000.000 500.000 500.000 Növényfal kialakítása (15 méter hosszan és 1,5 méter magasságig, 10 sor 540 db elemből a teljes felületen növények lennének elhelyezve)
Összesen bruttó 7.313.133 3.656.567 3.656.567  

Határidő: 2021. október 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton nyertes társasházakkal kösse meg a támogatási szerződést.

Határidő: 2021. november 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

 

13./ Ferenc krt. – Üllői út sarkán lévő légszennyezést mérő állomás megszüntetése és javaslat új mérési pontok kialakítására

Sz-106/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

VIK 54/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) a Ferenc körút – Üllői út sarkán található légszennyezettség mérő berendezés használatát megszünteti;

2.) támogatja a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal által biztosított mérési lehetőség folytatását a téli időszakban;

3.) támogatja a Ferencvárosban található köznevelési intézmények számára légszennyezettség mérő berendezés beszerzését a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére nettó 150 ezer forint összegben.

4.) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

14./ Javaslat a 2022. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására, egynyári virágpalánták és virágföld térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására

Sz-91/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 55/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy:

 1. 2022-ben a „Föld Napja” alkalmából a József Attila Városrészi Önkormányzattal közös lakossági pályázatot ír ki az Sz-91/2021. számú előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal és formában;
 2. a kiírásra kerülő pályázathoz az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a „3205 Környezetvédelem” költségvetési sor terhére 3.500.000 forint keretösszeget biztosít 13.000 db ezer egynyári virágpalánta beszerzésére;
 3. felkéri a Polgármester, hogy  
 4. a) gondoskodjon a határozat 1, pontjában foglalt lakossági  pályázat lebonyolításáról.
 5. b) gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott pályázathoz szükséges virágpalánták beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásáról a határozat 2. pontjában foglaltak szerint.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: a beszerzési eljárás lebonyolítására: döntést követő 2 hónapon belül

  a lakossági pályázat meghirdetésére: döntést követően 2022. február 28-ig bezárólag

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

15./ Javaslat a 2021. évi erdőgazdálkodással kapcsolatos 3058 költségvetési sor felhasználására és annak végrehajtására

Sz-88/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 56/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja az 3058 „Erdőgazdálkodás” költségvetési sor teljes keretösszegének a Budapest IX. kerület 103/A erdőrészlet parkerdei munkákra történő felhasználását, egyben felkéri a polgármestert a beszerzési eljárás megindítására és a vállalkozási szerződés nyertes vállalkozóval történő megkötésére.

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

16./ P+R parkoló vagy garázssor kialakítása a József Attila-lakótelepen

66/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Csóti Zsombor önkormányzati képviselő

 

VIK 57/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság javasolja, hogy az előterjesztés határozati javaslata  egészüljön ki azzal, hogy: „ biztosítva az elektromos autók töltésének igénye”.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Árva Péter elnök

 (7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 58/2021. (X.12.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 66/2021. sz. – „P+R parkoló vagy garázssor kialakítása a József Attila-lakótelepen” című – előterjesztést azzal, hogy a határozati javaslat egészüljön ki az alábbival: „biztosítva az elektromos autók töltésének lehetőségét”.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Árva Péter elnök

 (7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

17./ Tájékoztató az elhagyott elektromos használatú közösségi eszközök elszállításáról

67/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

Top