2021. 10.12-én 15.00 órakor tartott rendes ülés

2021. 10.12-én 15.00 órakor tartott rendes ülés

VIK 36/2021. (X.12.) sz. 1./ A Galvani híd megvalósítása érdekében történő KÉSZ módosítások és KÉSZ létrehozás során elkészült tervek partnerségi egyeztetésre bocsátásáról
VIK 37/2021. (X.12.) sz. 2./ Javaslat a Nagyvásártelep-Duna City-fejlesztési területe és környéke Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzatáról szóló 20/2010 (VI.4.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére
VIK 38/2021. (X.12.) sz. 3./ Az Üllői út 83-87. sz. alatti ingatlanok hasznosítása, koncepció terv készíttetése
VIK 39/2021. (X.12.) sz. 4./ 2020. évi maradvány pénz felszabadítása
VIK 40/2021. (X.12.) sz. 5./ Javaslat a 2021. évi lakóház-felújítási pályázatok elbírálásáról
VIK 41/2021. (X.12.) sz. 6./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)
VIK 43/2021. (X.12.) sz. 7./ Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 30/2000. (XII. 24.) rendelete módosítására
VIK 44/2021. (X.12.) sz. 8./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
VIK 45/2021. (X.12.) sz. 9./ Magánszálláshelyekről és egyéb szálláshelyekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
VIK 47/2021. (X.12.) sz. 10./ A településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
VIK 48/2021. (X.12.) sz. 11./ Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” című pályázat elbírálása
VIK 51/2021. (X.12.) sz. 12./ ”Zöld Udvar 2021” pályázat elbírálása
VIK 54/2021. (X.12.) sz. 13./ Ferenc krt. – Üllői út sarkán lévő légszennyezést mérő állomás megszüntetése és javaslat új mérési pontok kialakítására
VIK 55/2021. (X.12.) sz. 14./ Javaslat a 2022. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására, egynyári virágpalánták és virágföld térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására
VIK 56/2021. (X.12.) sz. 15./ Javaslat a 2021. évi erdőgazdálkodással kapcsolatos 3058 költségvetési sor felhasználására és annak végrehajtására
VIK 57/2021. (X.12.) sz. 16./ P+R parkoló vagy garázssor kialakítása a József Attila-lakótelepen
Top