2021. 09.07-én 15.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

29/2021., 29/2/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 21/2021. (IX.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2021., és a 29/2-3/2021. sz. – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Az Ecseri úti metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések

37/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 22/2021. (IX.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 37/2021. sz. – ”Az Ecseri úti metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések” című – előterjesztést az alábbi kiegészítéssel:

  • a határozati javaslat 1. pontjában a B változat
  • a határozati javaslat 2. pontjában a 2. változat

szerepeljen.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Az „Otthon, város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés” című KEHOP-1.2.1-18-2018-00006 azonosítószámú, pályázati projekt keretében készült klímastratégia bemutatása és társadalmi vitára bocsátása

Sz-63/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

VIK 23/2021. (IX.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-63/2021. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező „Ferencvárosi klímastratégia című tanulmányt jóváhagyja és társadalmi egyeztetésre bocsátja.

Határidő: 2021. szeptember 7.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölése

41/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 24/2021. (IX.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 41/2021. – „Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölése” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Árva Péter elnök

 (7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Kedvezményes parkolóhelyek biztosítása a Bakáts tér felújításának idejére 

38/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 25/2021. (IX.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 38/2021. – „Kedvezményes parkolóhelyek biztosítása a Bakáts tér felújításának idejére” című – előterjesztést.”

 

(2 igen, 4 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Tájékoztató a Metrodom Panoráma lakóépület bejárásáról

szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

7./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

39/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

VIK 26/2021. (IX.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 39/2021. – „Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést.”

(4 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 27/2021. (IX.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy javasolja a Képviselő-testületnek a 39/2021. – ”Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést elfogadásra, ha a rendelet-tervezet része marad a kétfordulós rendszer.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Árva Péter elnök

(5 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

40/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

VIK 28/2021. (IX.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 40/2021. – „Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Árva Péter elnök

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

9./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról

46/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselő

 

VIK 29/2021. (IX.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 46/2021. – „Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Árva Péter elnök

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

10./ Kupakgyűjtő szívek telepítése

28/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő

 

VIK 30/2021. (IX.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 28/2021. – „Kupakgyűjtő szívek telepítése” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Árva Péter elnök

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

11./ Javaslat a 2017. évi játszótéri koncepcióterv módosítására és a 4014 költségvetési sor felhasználására a játszóterek 2021. évi állapotvizsgálata alapján

Sz-59/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 31/2021. (IX.7.) sz.

Határozat

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a játszóterek 2017. évi koncepciótervét annak felülvizsgálata alapján az alábbiak szerint módosítja

Határidő: 2021. szeptember 7.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

Kerületi játszótér helyszínek2017. évi koncepcióterv alapján:

felújítandó (F)

karbantartás (K)

felújításra nem javasolt (N)

Felújítva

(Felújítás

éve)

Döntés
József Attila lakótelep
1.Aranyvirág sétány 1.Nhinta megtartandó, homokozó bontásra javasolt
2.Aranyvirág sétány 9.F2020
3.Csengettyű utca 9-11.Ffelújításra javasolt
4.Csengettyű utca 16.F2020
5.Dési Huber utca 4-6. sz. mögöttF2019
6.Dési Huber utca 9-11.Nhinta megtartandó
7.Dési Huber utca 17-19.Nhinta és rugós játék megtartandó, homokozó bontásra javasolt
8.Dési Huber utca (Nagyjátszótér)F2016-2019

(részleges)

részleges felújításra javasolt
9.Egyetértés utca 1-3. számú épületek közöttFfelújításra javasolt
10.Egyetértés utca 5. sz. mellettNhinta és csúszda megtartandó
11.Epreserdő utca 24. számú épület mögöttKfelújításra javasolt
12.Epreserdő utca 33. szám előttNhinta megtartandó, homokozó bontásra javasolt
13.Epreserdő utca 34-36. sz. mögött Ffelújításra javasolt
14.Hurok utca 1-3.K2020lakossági igény esetén mászóvár kihelyezése javasolt
15.Ifjúmunkás utca 20. számú épület mögöttNhinta megtartandó, homokozó bontásra javasolt
16.Ifjúmunkás utca 32. számú épület mellettFfelújításra javasolt
17.Napfény utca 13.Nhinta megtartandó
18.Napfény utca 27.Nhinta megtartandó, 

homokozó bontásra javasolt

19.Pöttyös utca 9. (Ugrifüles játszótér)Ffelújításra javasolt
20.Távíró utca 15.Nhinta megtartandó
21.Távíró utca 23-25.Nhinta megtartandó
22.Távíró utca 24.Ffelújításra javasolt
23.Üllői út 175-177.Nhinta megtartandó, homokozó bontásra javasolt
24.Üllői út 189. (Csárdás köz 1.)Ffunkcióváltásra javasolt
25.Sportkert – Nyúldomb (Toronyház u. – Ifjúmunkás u. – Csengettyű u.)K2014/2020

(két fitnesz park, futókör)

felújítás – tervkészítés javasolt lakossági egyeztetéssel
MÁV-Aszódi lakótelep
26.Aszódi úti nagyjátszótér 

(Madaras park)

Ffelújításra javasolt
27.Gyáli út 21-23.Ffelújításra javasolt
28.Zombori utca (Töltés köz)F2019
Haller utcától a Ferenc körútig
29.Ernő utca (Tűzoltó utca 93.)F2020
30.Ferenc térF2016, 2018
31.Kerekerdő parkF2014-2017 (részleges)további felújításra javasolt lakossági egyeztetéssel
32.Mihálkovics utca 4. F2019
33.Mihálkovics utca 12.F2019
34.Telepy utca 9. (belső udvar)N megtartandó
35.Telepy utca 11. (belső udvar)F 
36.Tinódi tér (BKV tulajdon)F2018-2019
37.Haller park – nagyjátszótérF2020

(részleges)

további felújításra javasolt lakossági egyeztetéssel
38.Óbester utca 7.F2020– 
Belső Ferencváros
39.Markusovszky téri játszótérF2019
40.Csarnok téri játszótérK2013
41.Tűzliliom parki játszótérF2019
42. Dandár u. 22-24.F2009felújításra javasolt
További helyszínek – homokozók
43.Dési H. u. 13. mögött található homokozóNbontásra javasolt
44.Ifjúmunkás 28-30. sportpálya mellett található homokozóNbontásra javasolt
45.Epreserdő u. 2. mögött található homokozóNbontásra javasolt
46.Börzsöny u. 13. mögött található homokozóNbontásra javasolt

 

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 4014. költségvetési sor felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A felújítási keret felhasználásának fontossági sorrendje a keretösszeg erejéig:

Nagyjátszótér kötélpálya felújítása

Dandár utcai játszótér játszóvárának cseréje

Pöttyös utca 9. játszótér – kisgyermekek számára elkülönített játszótéri rész felújítása

Pöttyös utca 9. játszótér – nagyobb gyermekek számára elkülönített játszótéri rész felújítása

Epreserdő utca 34-36. játszótér felújítása

Epreserdő 24. játszótér felújítása

Egyetértés utca 1-3. játszótér felújítása

Határidő: 2021. szeptember 7.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

12./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületi sportpályák fejlesztésére a sportpályák 2021. évi állapotvizsgálata alapján

Sz-60/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 32/2021. (IX.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a kerületben található sportpályák fejlesztésének további irányáról:

Határidő: 2021. szeptember 7. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

ssz.A kerületben található sportpálya helyszínekDöntés
1.Haller parkfelújításra javasolt lakossági egyeztetéssel
2.Vendel utca 14-16. karbantartással megtartandó
3.Tinódi utcai parkkarbantartással megtartandó
4.Kerekerdő parkkarbantartással megtartandó
5.Zombori utcakarbantartással megtartandó
6.Madaras parkkarbantartással megtartandó
7.Ifjúmunkás utca 32.funkcióváltás javasolt lakossági egyeztetéssel
8.Ifjúmunkás utca 28-30.részben funkcióváltás bontással, részben felújításra javasolt lakossági egyeztetéssel
9.József Attila ltp. Nagyjátszótér műfüves pályakarbantartással megtartandó
10.József Attila ltp. Nagyjátszótér aszfaltos pályakarbantartással megtartandó
11.József Attila ltp. Sportkert (Nyúldomb)felújítás – tervkészítés javasolt lakossági egyeztetéssel

 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

13./ Javaslat a 2021. évi faültetéssel kapcsolatos 5014 költségvetési sor felhasználására és annak végrehajtására

Sz-62/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 33/2021. (IX.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete 5014. számú „Faültetés” elnevezésű költségvetési sora teljes keretösszegének faültetésre történő felhasználását, egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás lefolytatásáról és a vállalkozási szerződés nyertes vállalkozóval történő megkötéséről.

Határidő: 2021. október 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

15./ A Ferencváros Pályaudvar főépületének védelméről

Sz-64/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 34/2021. (IX.7.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság meghatalmazza Hurták Gabriella főépítészt, hogy a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint vagyonkezelő illetékes vezetőivel tárgyalást kezdeményezzen a ferencvárosi állomásépület megmaradása érdekében.

Határidő: 2021. szeptember 7.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

16/ Tájékoztató a Budapesti  Vegyiművek Zrt.  „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés felszámolása tárgyában

23/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

17./ Tájékoztató a Bakáts tér felújításának kivitelezési terveiről

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

Top