2021. 07.13-án 15.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

14/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter, Csóti Zsombor, Szilágyi Zsolt, Takács Máriusz, Torzsa Sándor képviselők

 

VIK 6/2021. (VII.13.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a  14/2021. – ” Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. július 16.

Felelős: Árva Péter elnök

(6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ A Budapest, IX. kerület Üllői út 53/B. szám alatti társasház 2020 évi lakóházfelújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása

Sz-11/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 7/2021. (VII.13.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest, IX. kerület, Üllői út 53/B szám alatti társasház a 2020. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert 1.500.000 Ft összegű támogatásból a víz alapvezeték cseréjét (járulékos munkákkal) elvégezze, és a VIK 104/2020. (X.27.) sz. határozatában szereplő táblázat 127. számú sorát az alábbiak szerint módosítja:

 

Sorszám Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege
127. Üllői út 53/B víz alapvezeték cseréje (járulékos munkákkal) 1.500.000 Ft

 

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

3./ A Budapest, IX. kerület Pipa u. 2/B. szám alatti társasház 2020 évi lakóházfelújítási pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatás munkanemének módosítása

Sz-12/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 8/2021. (VII.13.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest, IX. kerület, Pipa u. 2/B szám alatti társasház a 2020. évi lakóház-felújítási pályázaton elnyert 1.438.400 Ft összegű támogatásból a tető felújítását (járulékos munkákkal) elvégezze, és a VIK 104/2020. (X.27.) sz. határozatában szereplő táblázat 91. számú sorát az alábbiak szerint módosítja:

 

Sorszám Épület címe Munkák megnevezése A támogatás összege
91. Pipa u. 2/B tető felújítása (járulékos munkákkal) 1.438.400 Ft

 

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Előterjesztés a kerületi tulajdonú és kezelésű közterületi játszótéri- és fitnesz eszközök szabványossági felülvizsgálata tárgyú feladattal kapcsolatos költségvetési keret felhasználásáról

Sz-16/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

VIK 9/2021. (VII.13.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a kerületi tulajdonú és kezelésű közterületi játszótéri- és fitnesz eszközök szabványossági felülvizsgálata tárgyú feladattal kapcsolatos költségvetési keret felhasználását a 3056 „közterület üzemeltetési egyéb feladatok” költségvetési soron belül bruttó 5 millió Ft keretösszegig.

Határidő: 2021. július 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Évelőágyás megtervezése

Sz-13/2021. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

VIK 10/2021. (VII.13.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a József Attila lakótelepen: a Napfény utcai körforgalomban, valamint a Napfény és Dési Huber utca sarkon található szobor környezetében és a Haller és Mester utca sarkán, összesen három virágágyás ökológiai szemléletű biodiverz évelőágyássá alakításának terveit elkészítteti a 3205. számú „Környezetvédelem” elnevezésű költségvetési sor terhére 410.000.-Ft összegben, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a tervezés megrendeléséről gondoskodjon.

Határidő: 2021. július 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(5 igen, 3 nem)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Javaslat a „Zöld Udvar 2021” pályázat kiírására

Sz-14/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter, a VIK elnöke

 

VIK 11/2021. (VII.13.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencváros területén lévő társasházak részére a „Zöld Udvar 2021” pályázatot, az Sz-14/2021. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal meghirdeti. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat megjelentetése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2021. július 23.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2021” pályázat

Sz-15/2021.sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter, a VIK elnöke

 

VIK 12/2021. (VII.13.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-15/2021. sz. előterjesztés melléklete szerinti intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés környezetvédelmi pályázati felhívással egyetért, és felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati felhívás kerületi bölcsődék és köznevelési intézmények (óvodák, iskolák) részére történő megküldése iránt.

Határidő: 2021. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Autómentes Napi rendezvény

Sz-17/2021.sz. előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter, a VIK elnöke

 

VIK 13/2021. (VII.13.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által 2021. szeptember 19. napján megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény költségeire, megszervezésére és lebonyolítására 3.000.000,- Ft-ot biztosít a 3205. „környezetvédelem” költségvetési sor terhére. 

Felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Autómentes Napi rendezvénye lebonyolításáról gondoskodjon.

Határidő: 2021. július 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

9./ Javaslat a „Madarak Városa Ferencváros” program támogatására

Sz-20/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter, a VIK elnöke

 

VIK 14/2021. (VII.13.) sz.

Határozat

1.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Madarak Városa Ferencváros” program megvalósítására (felkészítő tábor, felkészítő előadás, ötpróba, foglalkozások, verseny lebonyolítása, oklevelek és díjak beszerzése, következő etetési időszakra madáreleségek beszerzése) bruttó 1.850.000,- Ft (1.500.000,- Ft + 350.000,- Ft) keretösszeget biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.

Határidő: 2021. augusztus 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a „Madarak Városa Ferencváros” program megvalósítása tárgyában Gerséné Varga Ildikó Éva egyéni vállalkozóval 2021. november 01. napjától 2022. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megbízási szerződés kerüljön megkötésre havi bruttó 150.000,- Ft megbízási díjjal, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.

Határidő: 2021. augusztus 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Sz-20/2021. számú előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a szerződés aláírásáról.

Határidő: 2021. augusztus 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 nem)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

10./ A tervezett Galvani híd megvalósításával összefüggő szabályozási terv beépítési tervlapján rögzített hosszú távú városépítészeti vízió alapelvei, különös tekintettel az önkormányzati tulajdonú munkásszálló kérdésére

Sz-21/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Hurták Gabriella, Főépítész

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

11./ Tájékoztató a 2017. évi játszótéri koncepcióterv módosítására és a 4014 költségvetési sor felhasználására vonatkozó – későbbi bizottsági ülésen megtárgyalásra kerülő – javaslatról

Sz-18/2021.sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Szili Adrián, irodavezető

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

12./ Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületi sportpályák fejlesztésére vonatkozó – későbbi bizottsági ülésen megtárgyalásra kerülő – javaslatról

Sz-19/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Szili Adrián, irodavezető

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

Top