2021. 07.05-én 15.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet elektromos rollerekkel kapcsolatos módosításáról (egyfordulóban)

9/2021. sz. és 9/2/2021. sz előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, Árva Péter, Takács Máriusz, önkormányzati képviselők

 

VIK 2/2021. (VII.5.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 9/2021. számú – „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet elektromos rollerekkel kapcsolatos módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet hatályba lépésének dátuma 2021. július 31-re módosuljon.”

(2 igen, 7 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 3/2021. (VII.5.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 9/2021. sz. és 9/2/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet elektromos rollerekkel kapcsolatos módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 2 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

2/2021. sz. előterjesztés, 358/2021. határozat, 358/2021. feljegyzés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 4/2021. (VII.5.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 2 nem)

Top