2020. 10.27-én 15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ Tájékoztató a Haller park további fejlesztésével kapcsolatban

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

2./ 2020. évi lakóház-felújítási pályázatok elbírálása

Sz-254/2020., Sz-254/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 101/2020. (X.27.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Rácz Erzsébetnek hozzászólási jogot biztosít.

Határidő: 2020. október 27.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VIK 102/2020. (X.27.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. évi lakóház-felújítási pályázatra benyújtott pályázatok közül – figyelembe véve a polgármesternek a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a Képviselő-testület hatáskörében eljárva meghozott 138/2020. (III.27.) sz. önkormányzati határozatát – nem tekinti érvénytelennek azon pályázatokat, melyek esetében a pályázó az előző évi társasházi pályázaton elnyert támogatásával 2020. május 31-ig nem számolt el, azonban 2020. június 30-ig elszámolt.

Határidő: 2020. október 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

VIK 103/2020. (X.27.) sz.

 

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton fel nem használt támogatási összeg 2020. évi lakóház-felújítási pályázaton történő felhasználásához hozzájárul.

Ennek megfelelően a 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton a József Attila Városrészi Önkormányzat területén kívül fel nem használt 27.896.400,- Ft támogatási összeg a József Attila Városrészi Önkormányzat területén kívülről érkező pályázatok támogatására használható fel, míg a 2019. évi lakóház-felújítási pályázaton a József Attila Városrészi Önkormányzat területén fel nem használt 3.500.000,- Ft támogatási összeg a József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkező pályázatok támogatására használható fel

Határidő: 2020. október 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(10 igen, egyhangú)

 

VIK 104/2020. (X.27.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy – a József Attila Városrészi Önkormányzat területén kívülről érkező – 2020. évi ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatokat az alábbiak szerint részesíti vissza nem térítendő támogatásban:

 

Ssz. Pályázó épület címe Munkák megnevezése Támogatás összege
1. Angyal u. 30. lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal 0
2. Angyal u. 36. lépcsőházi, kapualj és egyéb közös helyiségek tisztasági festése (járulékos munkákkal) 0
3. Bakáts tér 4. kéménycsoport felújítása (tűzfalnál lévő, járulékos munkákkal 0
4. Bakáts tér 7. lépcsőház felújítása (bejárat előtere is, járulékos munkákkal 1 770 000
5. Bakáts tér 7. függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal 0
6. Bakáts tér 7. belső udvari homlokzat felújítása (járulékos munkákkal 0
7. Bakáts tér 7. belső udvar felújítása (járulékos munkákkal 0
8. Bakáts tér 7. tetőfelújítása (járulékos munkákkal 0
9. Bakáts u. 2/D erkély felújítása (járulékos munkákkal) 0
10. Bakáts u. 8. tetőfelújítása (belső udvar felöli oldal, járulékos munkákkal)  1 600 000
11. Bokréta u. 10. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) III. ütem 1 400 000
12. Bokréta u. 15. függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) 380 000 
13. Bokréta u. 28. felvonó felújítása (járulékos munkákkal)  0
14. Boráros tér 2. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal)

I. ütem

 0
15. Csarnok tér 5. ereszcsatorna felújítása (járulékos munkákkal  0
16. Dandár u. 24. felvonó felújítása (járulékos munkákkal)  0
17. Drégely u. 7. tető-, kémény felújítása (járulékos munkákkal)  780 000
18. Drégely u. 11-19. tetőfelújítása (19. lépcsőház járulékos munkákkal)  2 001 000
19. Drégely u. 11-19. bejárati kapu felújítása (11. lépcsőház járulékos munkákkal)  430 000
20. Erkel u. 13/A belső homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 

I. ütem

 0
21. Ferenc krt. 6. – Ráday u. 60. lapostető felújítása (járulékos munkákkal)  1 524 000
22. Ferenc krt. 16. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) I. ütem  0
23. Ferenc krt. 17. udvar felújítása (járulékos munkákkal)  0
24. Ferenc krt. 19-21. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) II. ütem  0
25. Ferenc krt. 23. kapualj felújítása (járulékos munkákkal)  0
26. Ferenc krt. 27. udvari lábazat felújítása (járulékos munkákkal)  0
27. Ferenc krt. 30. kéménybélelése (járulékos munkákkal)  618 000
28. Ferenc krt. 39. tetőfelújítás (járulékos munkákkal)  0
29. Ferenc krt. 41. külső homlokzat felújítása (Ferenc körúti járulékos munkákkal)  0
30. Ferenc krt. 43. tetőfelújítás (járulékos munkákkal)  0
31. Ferenc krt. 44. víz alapvezeték felújítása (járulékos munkákkal)  0
32. Ferenc tér 1. függőfolyosók felújítása (járulékos munkákkal) 2 529 000
33. Ferenc tér 10. tetőfelújítás (1. em. tetőterasz szigetelése, járulékos munkákkal) 2 400 000
34. Ferenc tér 12. kapu felújítása (járulékos munkákkal)  300 000
35. Gabona u. 7. bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal)  460 000
36. Gálya u. 3. tető, kémények, kéményseprő járdák, felújítása (bádogozás, ereszcsatornák, járulékos munkákkal)  0
37. Gálya u. 4. tetőfelújítása (szigetelés, járulékos munkákkal)  0
38. Gát u. 36. erkély felújítása (homlokzati, járulékos munkákkal)  340 000
39. Gönczy P. u. 2. kapubejáró felújítása (járulékos munkákkal)
40. Gönczy P. u. 4. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) II. ütem  0
41. Haller u. 20. Haller utcai homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) I. ütem  1 500 000
42. Haller u. 24. kéményseprő járdák, felújítása (járulékos munkákkal) I. ütem  1 500 000
43. Haller u. 26. pincei szennyvízcsatorna cseréje (járulékos munkákkal)  400 000
44. Haller u. 80-82. hátsó lépcsőházi portál cseréje (járulékos munkákkal)  1 000 000
45. Hőgyes E. u. 3. kéményseprőjárda cseréje (járulékos munkákkal)  500 000
46. Hőgyes E. u. 11. külső homlokzat felújítása (járulékos munkákkal)  3 100 000
47. Kinizsi u. 11. tetőfelújítása (járulékos munkákkal)  0
48. Kinizsi u. 17. pincei víz- és csatorna alapvezeték felújítása (járulékos munkákkal)  2 001 000
49. Kinizsi u. 27 tetőfelújítása (járulékos munkákkal) III. ütem  1 700 000
50. Kinizsi u. 35. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal)  1 700 000
51. Knézich u. 15. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal)  2 100 000
52. Közraktár u. 12/A tetőfelújítása (járulékos munkákkal) I. ütem  0
53. Közraktár u. 20/A utcai homlokzati erkély felújítása (járulékos munkákkal)  0
54. Köztelek u. 4/A elektromos gerincvezeték felújítása (járulékos munkákkal)  1 300 000
55. Liliom u. 13-19. Páva u. felé néző homlokzat felújítása (járulékos munkákkal)  0
56. Liliom u. 33. tető, ereszalj felújítása (járulékos munkákkal)  0
57. Liliom u. 33. udvari járda felújítása (járulékos munkákkal)  0
58. Liliom u. 46-48. erkélyek, függőfolyosók felújítása (járulékos munkákkal)  4 000 000
59. Lónyay u. 9. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal)  1 600 000
60. Lónyay u. 13/A tetőfelújítása (járulékos munkákkal) IV. ütem  0
61. Lónyay u. 13/B pincei csatorna -, vízalap vezeték felújítása (járulékos munkákkal)  0
62. Lónyay u. 19. felvonó felújítása (járulékos munkákkal)  1 600 000
63. Lónyay u. 24. függőfolyosók felújítása (járulékos munkákkal)  1 600 000
64. Lónyay u. 28. üvegtető felújítása (járulékos munkákkal)  0
65. Lónyay u. 34. körfolyosók felújítása (járulékos munkákkal)  0
66. Lónyay u. 36. függőfolyosók felújítása (járulékos munkákkal) I. ütem  0
67. Lónyay u. 37/A-B utcai és udvari erkélyek és homlokzat felújítása (tűzkár megszüntetése, járulékos munkákkal) 2 001 000 
68. Lónyay u. 37/A-B elektromos munkák felújítása, fűtésrendszer üzemképessé tétele (tűzkár megszüntetése, járulékos munkákkal)  0
69. Lónyay u. 37/A-B lépcsőház koromtalanítása, állmennyezet statikai megerősítése (tűzkár megszüntetése, járulékos munkákkal)  0
70. Lónyay u. 39/A külső homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) II. ütem  1 000 000
71. Lónyay u. 41. felvonó felújítása (járulékos munkákkal) I ütem  0
72. Lónyay u. 43. felvonó felújítása (járulékos munkákkal)   0
73. Lónyay u. 45. tetőfelújítása (részleges, járulékos munkákkal)  500 000
74. Lónyay u. 45. lépcsőház felújítása (korlát mázolása, strangcsere, járulékos munkákkal)  0
75. Lónyay u. 49. tetőfelújítása (részleges, járulékos munkákkal) II. ütem  2 001 000
76. Lónyay u. 52. kéményseprőjárda felújítása (járulékos munkákkal)  0
77. Lónyay u. 60 tetőfelújítása (járulékos munkákkal) II. ütem  2 001 000
78. Mátyás u. 4. kapu, kapualj, légudvar felújítása (járulékos munkákkal)   500 000
79. Mátyás u. 15. tetőfelújítása (részleges, járulékos munkákkal) II. ütem 1 000 000 
80. Mester u. 3. tetőjárda felújítása (járulékos munkákkal) 1 000 000 
81. Mester u. 4-6. felvonó felújítása (járulékos munkákkal)   0
82. Mester u. 15. lépcsőházi lépcsők felújítása (járulékos munkákkal) 1 400 000 
83. Mester u. 18. felvonó felújítása (részleges, járulékos munkákkal) 
84. Mester u. 27. légudvar felújítása (járulékos munkákkal) 600 000 
85. Mester u. 38. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) I. ütem  2 200 000
86. Mester u. 57. homlokzat felújítása (hátsó és tűzfal, járulékos munkákkal  3 500 000
87. Mihálkovics u. 8/A kémény seprőjárda felújítása (járulékos munkákkal) 1 150 000 
88. Mihálkovics u. 16 víz alapvezeték felújítása (járulékos munkákkal) 1 200 000 
89. Páva u. 14. hideg- és melegvíz strang felújítása (járulékos munkákkal)
90. Páva u. 34. függőfolyosók felújítása (járulékos munkákkal)  1 600 000
91. Pipa u. 2/B elektromos hálózat felújítása (részleges, járulékos munkákkal)  1 438 400
92. Pipa u. 4. udvari homlokzat felújítása (járulékos munkákkal)  0
93. Ráday u. 16. gyengeáramú vezetékekhez, védőcső kiépítése (járulékos munkákkal) 1 500 000
94. Ráday u. 17. pincei csatorna alapvezeték felújítása (járulékos munkákkal) 700 000
95. Ráday u. 19. függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) IV. ütem 700 000
96. Ráday u. 26. kapualj felújítása (járulékos munkákkal)  0
97. Ráday u. 27. függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) II. ütem 0
98. Ráday u. 29. homlokzat felújítása (tűzfal és légudvar fal, járulékos munkákkal)  1 600 000
99. Ráday u. 30. tetőfelújítása (gombátlanítás, járulékos munkákkal)  571 000
100. Ráday u. 32. lapostető felújítása (járulékos munkákkal) 0
101. Ráday u. 34. felvonó felújítása (járulékos munkákkal) 0
102. Ráday u. 38. homlokzat felújítása (tűzfal, járulékos munkákkal) 0
103. Ráday u. 40. üvegtető felújítása (francia udvari, járulékos munkákkal) 0
104. Ráday u. 43. tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 2 001 000 
105. Ráday u. 56. víz-, csatorna vezetékek felújítása (járulékos munkákkal)  400 000
106. Ráday u. 56. udvari ereszalj OSB táblák felrakása (járulékos munkákkal)  0
107. Sobieski J. u. 18. függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) I. ütem  1 200 000
108. Sobieski J. u. 40. víz- és szennyvíz cseréje, felújítása (járulékos munkákkal)  400 000
109. Soroksári út 51. függő-, bejárati folyosó felújítása (járulékos munkákkal)  0
110. Tinódi u. 2. kazánok cseréje (járulékos munkákkal) 1 000 000
111. Tinódi u. 7. lépcsőház festése, felújítása (járulékos munkákkal) 300 000
112. Tinódi u. 12. erkélyek felújítása (járulékos munkákkal) 900 000
113. Tompa u. 9. felvonó felújítása (járulékos munkákkal) 0
114. Tompa u. 10. kéménybélelés, tetőjárda felújítása (járulékos munkákkal) 0
115. Tompa u. 14. függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal) 1 900 000 
116. Tompa u. 15/A tetőfelújítása (járulékos munkákkal) 1 800 000 
117. Tompa u. 17/A tetőfelújítása (járulékos munkákkal)  0
118. Tompa u. 19. kémények felújítása (járulékos munkákkal)  1 000 000
119. Tűzoltó u. 4. gázhálózat felújítása (járulékos munkákkal)  1 400 000
120. Tűzoltó u. 6. kéményseprőjárda és kémény felújítása (járulékos munkákkal)  500 000
121. Tűzoltó u. 21. felvonó felújítása (járulékos munkákkal) I. ütem  0
122. Tűzoltó u. 092. udvari erkélyek felújítása (járulékos munkákkal)  1 700 000
123. Tűzoltó u. 092. lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal)  1 000 000
124. Tűzoltó u. 94-96. lépcsőházi nyílászárók és üvegportálok (kapuk) cseréje (járulékos munkákkal)  0
125. Üllői út 29. elektromos gerincvezeték cseréje (járulékos munkákkal) I. ütem  1 400 000
126. Üllői út 31. lépcsőházi lépcsők, korlátok felújítása (járulékos munkákkal)
127. Üllői út 53/B elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) III. ütem  1 500 000
128. Üllői út 55. lefolyó-, ejtő-, nyomó vezetékek felújítása (járulékos munkákkal)  600 000
129. Üllői út 55. belső homlokzat felújítása (járulékos munkákkal)  0
130. Üllői út 75-77 tetőfelújítása (részleges, járulékos munkákkal)  0
131. Üllői út 91/B tetőfelújítása (járulékos munkákkal)  3 000 000
132. Üllői út 101. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) 1 500 000
133. Üllői út 109/C tetőfelújítása (részleges, járulékos munkákkal) 1 000 000
134. Üllői út 113. függőfolyosó felújítása (járulékos munkákkal)  1 800 000
135. Üllői út 115/A felvonó felújítása (járulékos munkákkal) 800 000 
136. Üllői út 115/B tetőfelújítása (járulékos munkákkal)  0
137. Vágóhíd u. 30-32 tetőfelújítása (részleges, járulékos munkákkal)  3 500 000
138. Vágóhíd u. 038; 42; Mester u. 70. lépcsőház felújítása (járulékos munkákkal)  1 500 000
139. Vámház krt. 5. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal)  1 600 000
140. Vámház krt. 9. felvonó létesítése (járulékos munkákkal) 1 600 000
141. Vaskapu u. 4/C homlokzat felújítása (járulékos munkákkal) 1 000 000
142. Vaskapu u. 22. elektromos hálózat felújítása (járulékos munkákkal) 900 000
143. Viola u. 44. emeleti lépcsőház újra burkolása (járulékos munkákkal) 400 000
Összesen:
  • 896 400

Határidő: 2020. október 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

VIK 105/2020. (X.27.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a József Attila Városrészi Önkormányzat területéről érkező 2020. évi ferencvárosi lakóház-felújítási pályázatokat – a József Attila Városrészi Önkormányzat előzetes véleményezését figyelembe véve – az alábbiak szerint részesíti vissza nem térítendő támogatásban:

 

Ssz. Épület címe Munkák megnevezése Támogatás összege
1. Aranyvirág sétány 1. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 700 000 
2. Aranyvirág sétány 5. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal)  600 000
3. Aszódi u. 12. ereszcsatorna cseréje (vízszintes és függőleges, járulékos munkákkal)  700 000
4. Börzsöny u. 4. III. lh. hideg-melegvíz és ejtő vezetékek cseréje (járulékos munkákkal)  900 000
5. Börzsöny u. 6. lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal)  0
6. Börzsöny u. 7. bejárati kapu portál cseréje (járulékos munkákkal)  0
7. Börzsöny u. 10. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal)  1 600 000
8. Csárdás köz 3. víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal)  900 000
9. Csengettyű u. 1. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal)  1 600 000
10. Csengettyű u. 5. homlokzat felújítása (északi, járulékos munkákkal)  1 600 000
11. Csengettyű u. 9. vízhálózat felújítása (járulékos munkákkal) 1 500 000 
12. Csengettyű u. 17. hideg, meleg, cirkulációs és ejtő vezetékek felújítása (járulékos munkákkal)  1 000 000
13. Dési H. u. 8. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal) 1 000 000
14. Dési H. u. 10. bejárati kapuk felújítása (járulékos munkákkal)  800 000
15. Dési H. u. 13. lapostető felújítása (járulékos munkákkal)  1 000 000
16. Dési H. u. 14. gázhálózat felújítása (járulékos munkákkal)  800 000
17. Dési H. u. 19. vízóra és az épület közötti víznyomó vezeték cseréje (járulékos munkákkal)  400 000
18. Dési H. u. 20. pincei víz alapvezeték cseréje (járulékos munkákkal)  800 000
19. Dési H. u. 21. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal)  600 000
20. Dési H. u. 26. hidegvíz és ejtő vezeték cseréje (járulékos munkákkal)  600 000
21. Ecseri út 27. tetőfelújítás I. ütem, ereszcsatorna cseréje II. ütem (járulékos munkákkal)  1 300 000
22. Egyetértés u. 1. erkély felújítása (járulékos munkákkal)  1 000 000
23. Epreserdő u. 2. bejárati kapu cseréje (járulékos munkákkal)  800 000
24. Epreserdő u. 18. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal)  1 000 000
25. Epreserdő u. 24. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal)  0
26. Epreserdő u. 26. tetőfelújítása (járulékos munkákkal)  2 450 000
27. Epreserdő u. 32. hideg-melegvíz nyomóvezetékek, strangelzárók cseréje (járulékos munkákkal)  450 000
28. Epreserdő u. 36. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal)  0
29. Gyáli út 15/D-E. tetőfelújítás (járulékos munkákkal)  1 400 000
30. Gyáli út 21-23. 5. ép. homlokzat felújítása (járulékos munkákkal)  1 500 000
31. Hurok u. 1. világítás és villámvédelem felújítása (járulékos munkákkal)  0
32. Ifjúmunkás u. 10. tetőszigetelés felújítás (járulékos munkákkal)  800 000
33. Ifjúmunkás u. 27. lépcsőházi nyílászárók cseréje (járulékos munkákkal)  600 000
34. Kosárka sétány 1. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal)  400 000
35. Kosárka sétány 4. bejárati portálok, szemét-, babakocsi tároló ablakok cseréje (járulékos munkákkal)  400 000
36. Kosárka sétány 5. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal)  400 000
37. Kosárka sétány 6. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal)  400 000
38. Lobogó u. 5. attika fal bádogozás, kémény fedlapok felújítása (járulékos munkákkal)  0
39. Lobogó u. 6. bejárati ajtók cseréje (járulékos munkákkal)  0
40. Lobogó u. 24. lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal)  0
41. Osztag u. 15. födém szigetelése (járulékos munkákkal)  1 300 000
42. Osztag u. 17. födém szigetelése (járulékos munkákkal)  1 200 000
43. Pöttyös u. 6. bejárati kapu cseréje, belépő felújítása (járulékos munkákkal)  400 000
44. Pöttyös u. 8. víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal)  1 100 000
45. Pöttyös u. 9. elektromos főelosztók cseréje (járulékos munkákkal)  500 000
46. Pöttyös u. 9. fűtési költségelosztók cseréje (járulékos munkákkal)  0
47. Pöttyös u. 11. elektromos hálózat felújítása  (járulékos munkákkal)  1 000 000
48. Szerkocsi u. 4. homlokzat felújítása (szigetelése, részleges, járulékos munkákkal)  700 000
49. Táblás köz 1. tető-, felépítmények, ereszcsatorna felújítása (kémények bontása, járulékos munkákkal) 1 050 000 
50. Táblás köz 7. tető-, bádogozás és felépítmények padlásfeljáró, tetőkibúvó felújítása (járulékos munkákkal)  1 250 000
51. Távíró u. 13. lépcsőházi üvegportál cseréje (járulékos munkákkal) 0
52. Toronyház u. 9. Nyílászárók cseréje 1-2 lépcsőházban (járulékos munkákkal) 0
53. Toronyház u. 16. homlokzat felújítása (szigetelés, járulékos munkákkal) 1300 000 
54. Üllői út 161. tetőszigetelés felújítása (szükség szerinti kémény, bádog javítása és járulékos munkákkal) 1 000 000 
55. Üllői út 167. víz-, csatorna vezetékek cseréje, felújítása (járulékos munkákkal) 1 000 000 
56. Üllői út 169-179. lépcsőház felújítása (lift előtti pihenő, járulékos munkákkal)  1 000 000
57. Üllői út 181-183-185. erkély felújítása (járulékos munkákkal) 700 000 
  Összesen:   43 500 000

 

Határidő: 2020. október 27.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

Top