2020. 10.06-án 15.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Az Új Duna-híd által érintett Budapest IX. kerület GUBACSI DŰLŐ és környéke; CF PHARMA gyógyszergyár és környéke (Budapest, IX. ker. Kén utca – Gubacsi út – Illatos út – Külső Mester utca által határolt terület); TIMÓT utca és környéke (Budapest, IX. kerület Kén utca – Gubacsi út – Határ út – Soroksári út által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítésének megindítása és UNIX telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat módosításának megindítása

173/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

VIK 87/2020. (X.6.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 173/2020. sz. – ”Az Új Duna-híd által érintett Budapest IX. kerület GUBACSI DŰLŐ és környéke; CF PHARMA gyógyszergyár és környéke (Budapest, IX. ker. Kén utca – Gubacsi út – Illatos út – Külső Mester utca által határolt terület); TIMÓT utca és környéke (Budapest, IX. kerület Kén utca – Gubacsi út – Határ út – Soroksári út által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítésének megindítása és UNIX telephely és környéke (a Határ út – Gubacsi út – Illatos út – a 38230/41 hrsz.-ú vasútterület keleti határa által határolt terület) területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat módosításának megindítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben

135/2020., 135/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt közbiztonsági tanácsnok

 

VIK 88/2020. (X.6.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 135/2/2020. sz. – ” Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben” című – előterjesztést.”

 (2 igen, 4 nem 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 89/2020. (X.6.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 135/2020. sz. – ” Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Javaslat támogatói nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör részére

186/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

 

VIK 90/2020. (X.6.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 186/2020. sz. – ” Javaslat támogatói nyilatkozat kiadására a Kvassay Jenő Baráti Kör részére” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Javaslat okos utcatáblák kihelyezésére

187/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

Csóti Zsombor tanácsnok

 

VIK 91/2020. (X.6.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 187/2020. sz. – ” Javaslat okos utcatáblák kihelyezésére” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Árva Péter elnök

(6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

180/2020., 180/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 92/2020. (X.6.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy  a „játszótér felújítás” költségvetési sor „játszótér és park felújítás” elnevezésre módosuljon.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 93/2020. (X.6.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság kéri az általános céltartalék terhére a „veszélyelhárítási” költségvetési sor megnövelését. Felkéri Polgármestert, hogy egyeztesse le a csütörtöki képviselő-testületi ülésig az irodákkal ennek pontos összegét.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 94/2020. (X.6.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 180/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Árva Péter elnök

(6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 95/2020. (X.6.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 180/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztés 2. sz. határozati javaslatát.

Határidő: 2020. október 8.

Felelős: Árva Péter elnök

(6 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2020.,” című pályázat elbírálása

Sz-250/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő. Árva Péter elnök

 

VIK 96/2020. (X.6.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

1) az alábbi táblázatban foglaltak szerint támogatja az Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2020” című pályázat keretében ferencvárosi bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézmények pályázati céljainak megvalósítását a 3205. számú költségvetési sor terhére.  A pályázaton elnyert összegek felhasználási határideje: 2021. május 15., az elszámolási határidő: 2021. május 30. 

 

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK

NÉV, CÍM TÉMAKÖR TÁMOGATÁSI

ÖSSZEG (Ft)

Csicsergő Óvoda Thaly K. u. 38. Kerékpár- és eszköztároló kialakítása, tudáspróba szervezése természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos témában, környezet- és természetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos kirándulások, terepgyakorlatok lebonyolítása, szakkönyvek beszerzése a csoportoknak fenntarthatóság témában.       1.000.000
Csudafa Óvoda

Óbester u. 9. 

Gyümölcsöskert bővítése, zöldség-, fűszer- és konyhakert kialakításával (magas ágyás, növények, fűmag, palánták, szobanövények, trágya, virágföld, fűszernövények), komposztláda és kerti szerszámok tárolására alkalmas láda beszerzése, múzeumlátogatás (Természettudományi Múzeum, Múzeumpedagógia foglalkozás, Természetvédelmi Egyesület „Madarász Ovi” foglalkozás.       800.000
Epres Óvoda Epreserdő u. 10. Előkert átalakítása, udvar zöldítése (új növények ültetése, virágládák elhelyezése, kavicsos rész csökkentése), szenzoros ösvény bővítése, Állatkert, vadaspark látogatása.

Óvodai Zöld Nap tartása (gyermekek szemléletformálása játékos feladatokkal és ismeretterjesztéssel).

      870.000
Ferencvárosi Egy. Bölcsődei Intézm.

Ráday u. 46. 

Napvitorla telepítése, szemléletformáló könyvek, eszközök (kukásautó játék) beszerzése. 627.245
Kerekerdő Óvoda

Vágóhíd u. 35-37.

Madáretető- és itató, porfürdőzésre alkalmas hely kialakítása, fészekoduk számának növelése, zöldfelületképzés, növelés, (tanösvény, konyhakert, fűszer- és gyógynövénykert kialakítása), komposztálók kialakítása, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kirándulások, előadások, terepgyakorlatok lebonyolítása és üzemlátogatás (autóbusz kirándulások), természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, szakkönyvek és eszközök beszerzése (kézi nagyítók, bogárnezók, memóriajátékok, interaktív táblák), kerékpártárolók kialakítása.       2.698.447
Kicsi Bocs Óvoda

Erkel u. 10.

Zöldítés (termőföld visszapótlás, virágpalánták, évelő növények, bokrok, kúszónövények és szobanövények vásárlása), meglévő magaságyások kezelése, komposztáló kialakítása, kerékpártároló kialakítása, felnőttképzés (nevelőtestületi kirándulás a szigetmonostori Ökoszigetre).       850.000
Liliom Óvoda Liliom utca 15. Ismeretterjesztő programok, foglalkozások, bemutatók, kirándulások buszköltsége, természetvédelmi témájú könyvek beszerzése. 480.000       
Méhecske Óvoda Ifjúmunkás u. 30. Évelő növények, hagymás virágok ültetése, konyhakertekben virágföld pótlása és cseréje, speciális levegőtisztító mohafal készítése.

Kerékpártároló cseréje, környezetvédelmi előadás megszervezése, érzékelő ösvény megújítása (kisebb-nagyobb kavics, mulcs, kukorica kukorica csutka, homok, parafadugó stb. beszerzése), süngarázs és verébszálló – lakótelep kihelyezése, kincses kereső, memóriatábla felállítása az udvaron, kertünk madarai – ismeretterjesztő tábla kihelyezése.

400.000

Napfény Óvoda Napfény utca 4. A természet és épített környezet védelmét, fejlesztését szolgáló kezdeményezések ösztönzése, megvalósításának elősegítése.

Zöldfelületképzés, növelés (fásítás, virágosítás, „zöld kerítés” létrehozása), állatkerti és múzeumi órákon, foglalkozásokon való részvétel, tehetséggondozó, felzárkóztató és környezetvédelemmel foglalkozó szakkörök, fakultációk lebonyolítása, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos versenyek vetélkedők, kiállítások lebonyolítása, jutalmazás, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos folyóiratok, szakkönyvek, eszközök vásárlása, gyermekek környezetvédelmi szemléletének kialakításához eszközök beszerzése, zöldsarok kialakítása.

2.000.000      
Ugrifüles Óvoda 

Hurok u. 9.

Konyhakert kialakítása (2 db magaságyás, virág- és termőföld keverék, palánták, magvak és kerti kisszerszámok)       310.000

 

ISKOLÁK (A Belső-Pesti Tankerületi Központon keresztül)

NÉV, CÍM TÉMAKÖR TÁMOGATÁSI ÖSSZEG (Ft)
Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium

Friss u. 2.

Zöldfelületek növelése, karbantartása (kerti szerszámok, védő felszerelés, növények, palánták, magok magaságyás, ágdaráló, mechanikus fűnyíró beszerzése), komposztáló telepítése,

gyógy- és fűszernövények préselt/laminált gyűjteményének beszerzése.

      784.000

 

ÖSSZESEN: 10.819.692

 

Határidő: 2020. október 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2) a 2020. évben megítélt támogatási összegről szóló megállapodások megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a pályázó a korábbi pályázaton nyert összeggel elszámolt.

Határidő: 2020. október 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3) felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton eredményesen részt vevő iskolák tekintetében a Belső-Pesti Tankerületi Központtal, a bölcsődék, óvodák esetében pedig a nyertes pályázó intézményekkel kösse meg a támogatási szerződést. 

Határidő: 2020. október 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

7./ „Zöld Udvar 2020” pályázatok elbírálása

Sz-251/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 97/2020. (X.6.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2020” című pályázatot a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére 4.128.433 Ft-tal támogatja.

Határidő: 2020. november 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 98/2020. (X.6.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Zöld Udvar 2020” című pályázat keretében a 3205. környezetvédelem költségvetési sor terhére az alábbi társasházak pályázati céljainak támogatására, az alábbi táblázatban meghatározott összegeket biztosítja azzal, hogy az összegek felhasználási határideje: 2021. március 26., az elszámolás határideje: 2021. április 12.: 

 

Társasház címe Tervezett költség (Ft) Önrész (Ft) Támogatás (Ft) Pályázati cél
Kinizsi u. 33. 907.034 453.517 453.517 Kerékpár támaszok (8 db) és padok (4 db) telepítése
Tinódi u. 12. 400.000 200.000 200.000 Közös zöldterület bővítése árnyékot jól tűrő növényekkel (termőföld, növények, fenyőkéreg, szegélyek, beöntözés)

Kihasználatlan beton kerti ládák virágokkal való feltöltése

Vendelház

Vendel u. 15-17.

585.093 292.547 292.547 Közös zöldfelületek növelése, helyreállítása és karbantartása (föld és virágföld, tőzeg, mulcs, fűmag, lágyszárú és fásszárú növények, fűnyíró, metszőolló, komposztáló ágaprító)
Tompa u. 13. A-B 650.000 325.000 325.000 Közös zöldterület bővítése (fák ültetése), az udvar megrongálódott, balesetveszélyes burkolatának felújítása
Lenhossék u. 33. 436.759 218.380 218.380 Automata öntözőrendszer telepítése  
Balázs Béla u. 7.B. 500.000 250.000 250.000 Közös zöldfelületek bővítése (korosabb fák ültetése, amelyek egyből árnyékot adnak és az út mentén virágos cserjék telepítése)
Viola u.

20-24. A.

570.000 285.000 285.000 Meglévő magaságyás megtámasztása, fű pótlása (konténer, trágyás termőföld, sóder, cement, telifa, gyökérírtás, burkolat részleges javítása, talajtisztítás, termőtalaj lerakás, fűmag és tápoldat)
Gabona u. 5. 294.950 147.475 147.475 Új növények telepítése (20 db cserje és 210 db évelő virág) 
Thaly Kálmán u. 34.

250.000

125.000

125.000

Közös zöldterület felújítása, bővítése (meglévő zöld növényzet visszametszése, elhalt növények elszállítása, pótlása, talaj tápanyag pótlása és a füves területek felfrissítése)
Sobieski János u. 15-17. 436.000 218.000 218.000 Tujasor száraz részeinek eltávolítása, gombásodás és kártevők elleni permetezése, növények visszavágása, füves területre esőztető rendszer telepítése
Ráday u. 22. 543.035 271.518 271.518 Magaságyás helyreállítása és telepítése, növény szigetek kialakítása az ablakok alatt (zsalukő, beton, beton festék, festő henger, murva, föld, évelő növények)
Üllői út 73. 686.000 343.000 343.000 Udvar felújítása (tereprendezés, talajcsere, murvás terület gyomtalanítása és frissítése, fák és bokrok metszése)
Gyáli út 15/D-E 1.000.000 500.000 500.000 Növényfal kialakítása (20 méter hosszan és 1,5 méter magasságig, 10 sor 540 db elemből a teljes felületen növények lennének elhelyezve)
Bakáts tér 7. 997.991 498.996 498.996 Udvar felújítása (burkolat feltörése és elbontása, burkolat ágyazat feltöltése, geotextília, termőréteg és termőföld elhelyezése, zölfelület helyének kialakítása, szivárgó rérteg kialakítása, felületszivárgó elhelyezése, kerti csap kiépítése, burkolatszegély kialakítása, évelő lágy – és fásszárú növények kihelyezése)
Összesen bruttó 8.256.862 4.128.433 4.128.433

Határidő: 2020. október 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 99/2020. (X.6.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton nyertes

társasházakkal kösse meg a támogatási szerződést.

Határidő: 2020. november 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (9 igen, egyhangú)

Top