2020. 09.08-án 15.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

160/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 71/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 160/2020. sz. – ” Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(6 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

2./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

138/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 72/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 138/2020. sz. – ” A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

3./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

154/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 73/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 154/2020. sz. – ” A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Javaslat a parkolóhelyek megváltásáról szóló …/2020.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (első forduló)

167/2020., 167/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 74/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, s 167/2020. sz. „Javaslat a parkolóhelyek megváltásáról szóló …/2020.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (első forduló)” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy a parkoló megváltási díj 8 millió forint.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 75/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 167/2020. sz. – ” Javaslat a parkolóhelyek megváltásáról szóló …/2020.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (első forduló)” című – előterjesztést azzal a módosítással, hogy a parkoló megváltási díj 8 millió forint.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítása

162/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina megbízásából Szűcs Balázs főépítész

Árva Péter: Megkérdezem előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése ezzel kapcsolatban?

 

VIK 76/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 162/2020. sz. – ” Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Budapest Főváros IX. Került Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala

132/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 77/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 132/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. Került Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala” című – előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 3 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 78/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 132/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. Került Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala” című – előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(6 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 79/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 132/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. Került Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala” című – előterjesztés határozati javaslatának 3. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 2 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 80/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 132/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. Került Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala” című – előterjesztés határozati javaslatának 4. pontját.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Javaslat lépcsőházi kamerarendszer telepítésének folytatására az önkormányzati tulajdonú épületekben

135/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt közbiztonsági tanácsnok

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

8./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” című pályázat keretében a Belső-Pesti Tankerületi Központ Intézményeinek odaítélt támogatás felhasználási és elszámolási határidejének módosításáról

Sz-206/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

VIK 81/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” pályázatok kapcsán a VIK 53/2020. (III.10.) sz. határozatban meghatározott felhasználási határidő 2020. május 15. napjáról 2021. május 15. napjára, valamint a szakmai és pénzügyi beszámolók leadásának határideje 2020. május 29. napjáról 2021. május 29. napjára módosítja.

Határidő: 2020. szeptember 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

9./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás

Sz-207/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 82/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

1./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” pályázat keretében nyújtott támogatás felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:

 

BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK

NÉV, CÍM TÉMAKÖR TÁMOGATÁSI

ÖSSZEG, Ft

Csicsergő Óvoda 

Thaly K. u. 38.

KRESZ-pálya árnyékolása, zöldfelület képzés és bővítés, állatkerti látogatás: intézményi belépő, buszbérlés, foglalkozások költsége. 500.000

(A számlák összege 400.000,- Ft-tal kevesebb, 100.000,- Ft)

Csudafa Óvoda

Óbester u. 9. 

Zöldsarok kialakítása (akváriumhoz bútor, akvárium, technikai eszközök, dekoráció, halak, növények, táp), múzeumlátogatások (belépők, múzeumpedagógiai foglalkozások), zöldfelület növelése, fűszersarok kialakítása (ágyás kialakításához eszközök, növények, virágok, fűmag, palánták, szobanövények, fűszernövények, trágya, virágföld, fahíd), természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek, eszközök és játékok vásárlása. 600.000

(A számlák összege 122.068,- Ft-tal kevesebb, 477.932,- Ft)

Epres Óvoda Epreserdő u. 10. Kiskert kialakítása 4 csoport részére (termőföld, növények, farönk, festék), szenzoros ösvények kialakítása (töltőanyagok, takaróponyva), „Bogárháton” program, autóbuszos kirándulások, Óvodai Zöld Nap megrendezése (lebonyolításhoz anyagvásárlás, jutalmazás). 900.000

(A számlák összege 515.394,- Ft-tal kevesebb, 384.606,- Ft)

Ferencvárosi Egyesített

Bölcsődei Intézmények

Ráday u. 46.

Napvitorla telepítése, szemléletformáló eszközök beszerzése: mágneses szelektívhulladék-gyűjtés játék, szenzoros réti fali panel, Négy Évszak Fája, zöldsarok kialakítása.. 550.000

(A számlák összege 4.098,- Ft-tal kevesebb, 545.902,- Ft)

Kerekerdő Óvoda

Vágóhíd u. 35-37.

Kirándulások buszköltsége, komposztáló, magaságyás kialakítása zöldítéssel, madáretetők, ismeretterjesztő társasjáték. 800.000(A számlák összege 700.000,- Ft-tal kevesebb, 100.000,- Ft)
Liliom Óvoda Liliom utca 15. Ismeretterjesztő programok, foglalkozások, bemutatók, kirándulások buszköltsége, természetvédelmi témájú könyvek és játékok beszerzése. 500.000

(A számlák összege 330.000,- Ft-tal kevesebb, 170.000,- Ft)

Méhecske Óvoda Ifjúmunkás u. 30. Terráriumba teknős, „Bogárháton” program, zöldítés (növények, virágföld, geotextil, támfalhoz faanyag), kerti szerszámok, locsolótömlő kocsival, kerti tárolóház, meteorológus állomás, kis „laboratóriumok”, madáritató, füvészkerti foglalkozás. 600.000

(A számlák összege 10.229,- Ft-tal kevesebb, 589.771,- Ft)

Napfény Óvoda Napfény u. 4. Madártani egyesületi tagság, foglalkozások költsége (madarászovi, „Bogárháton” program, állatbemutató, sünóra), zöldítés (növények, palánták, virágok, fák, föld, trágya, fűpótlás), virágtartók, kerti szerszámok, kirándulások (buszbérlés, belépők), akváriumi növények és halak pótlása, könyvek vásárlása, távcsövek, bogárnézegetők, nagyítók, 1 db helyiségbe légkondicionáló, homokozók fedése, árnyékolók, napernyők. 1.000.000

A számlák összege 8930,- Ft-tal kevesebb, 991.070,- Ft)

Ugrifüles Óvoda 

Hurok u. 9.

2 akvárium és 1 terrárium kialakítása teljes felszereléssel (halak, növények, víztisztító, eledel, állatok), füvesítés gyepszőnyeggel, műfű, növényvásárlás 1000.000(A számlák összege 769,- Ft-tal kevesebb, 999.231,- Ft)

Határidő: 2020. szeptember 25.

Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester

 

2./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megállapítja, hogy a Ferencvárosi Csicsergő Óvodának 400.000,- Ft, a Ferencvárosi Csudafa Óvodának 122.068,- Ft, a Ferencvárosi Epres Óvodának 515.394,- Ft, a Ferencvárosi Liliom Óvodának 330.000,- Ft, a Ferencvárosi Méhecske Óvodának 10.229,- Ft, a Ferencvárosi Ugrifüles Óvodának 769,- Ft, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményeknek 4.098, – Ft, és a Ferencvárosi Napfény Óvodának 8.930,- Ft visszafizetési kötelezettsége van.

 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a visszafizetési kötelezettségre vonatkozó felszólító levél megküldése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2020. szeptember 25.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

10./ Javaslat pályázat kiírására évelő virághagymák 2020. őszi térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására

Sz-197/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 83/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

  1. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a József Attila Városrészi Önkormányzattal közös pályázatot ír ki az Sz-197/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal és formában.
  2. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt a kiírásra kerülő pályázathoz az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 3205 „Környezetvédelem” sora terhére 1.500.000 forint keretösszeget biztosít legfeljebb 1200 csomag virághagyma beszerzésére.
  3. A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy 
  1. gondoskodjon a határozat 1. pontjában foglalt pályázat lebonyolításáról.
  2. gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott pályázathoz szükséges virághagymák és virágföld beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásáról a határozat 2. pontjában foglaltak szerint.

Határidő: a lakossági pályázat kiírására: 2020. szeptember 14. (hétfő).

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

11./ Javaslat a közösségi közlekedési megállók hűtésére

139/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

 

VIK 84/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 139/2020. sz. – ” Javaslat a közösségi közlekedési megállók hűtésére – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

12./ Javaslat zajvédő fal létesítésére a Könyves Kálmán körút nyugati szakaszán

149/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

 

VIK 85/2020. (IX.8.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 149/2020. sz. – ” Javaslat zajvédő fal létesítésére a Könyves Kálmán körút nyugati szakaszán – előterjesztést.

Határidő: 2020. szeptember 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

13./ Tájékoztatás a 3424 számú „Városmarketing” költségvetési sor felhasználásáról

Sz-199/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

Top