2020. 09.08-án 15.00 órakor tartott rendes ülés
VIK 71/2020. (IX.8.) sz. 1./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására
VIK 72/2020. (IX.8.) sz. 2./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)
VIK 73/2020. (IX.8.) sz. 3./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)
VIK 74/2020. (IX.8.) sz. 4./ Javaslat a parkolóhelyek megváltásáról szóló …/2020.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (első forduló)
VIK 76/2020. (IX.8.) sz. 5./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítása
VIK 77/2020. (IX.8.) sz. 6./ Budapest Főváros IX. Került Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetését érintő egyes döntések meghozatala
VIK 81/2020. (IX.8.) sz. 8./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” című pályázat keretében a Belső-Pesti Tankerületi Központ Intézményeinek odaítélt támogatás felhasználási és elszámolási határidejének módosításáról
VIK 82/2020. (IX.8.) sz. 9./ Az „Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2019” című pályázat keretében, a kerületi oktatási, nevelési intézmények részére nyújtott támogatási összeggel kapcsolatos elszámolás
VIK 83/2020. (IX.8.) sz. 10./ Javaslat pályázat kiírására évelő virághagymák 2020. őszi térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására
VIK 84/2020. (IX.8.) sz. 11./ Javaslat a közösségi közlekedési megállók hűtésére
VIK 85/2020. (IX.8.) sz. 12./ Javaslat zajvédő fal létesítésére a Könyves Kálmán körút nyugati szakaszán
Top