2020. 07.28-án 15.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)

123/2020., 123/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 67/2020. (VII.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 123/2020. sz.  – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Intézményi zöldprogram és környezettudatos nevelés Ferencváros bölcsődei és köznevelési (óvodák, iskolák) intézményeiben 2020” pályázat

Sz-169/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke

 

VIK 68/2020. (VII.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-169/2020. sz. előterjesztés melléklete szerinti pályázati felhívással egyetért, és felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati felhívás kerületi bölcsődék és köznevelési intézmények (óvodák, iskolák) részére történő megküldése iránt.

Határidő: 2020. augusztus 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Autómentes Napi rendezvény

Sz-170/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke

 

VIK 69/2020. (VII.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által 2020. szeptember 19. napján megrendezésre kerülő Autómentes Napi rendezvény költségeire, megszervezésére és lebonyolítására 4.500.000,- Ft-ot biztosít a 3205. „környezetvédelem” költségvetési sor terhére. 

Felkéri a Polgármestert, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Autómentes Napi rendezvénye lebonyolításáról gondoskodjon.

Határidő: 2020. augusztus 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(8 igen, 1 tartózkodás)

Top