2020. 06.30-án 9.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

93/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 56/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 93/2020. sz. – ”Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Árva Péter elnök

(4 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázaton való indulásra

114/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 57/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 114/2020. sz. – ”Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázaton való indulásra” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy az előterjesztés határozati javaslatába kerüljön bele 4. pontként az a mondat, hogy: „Térkővel burkolt utak felújítás esetén a felújítás során maradjon meg a térkő burkolat.”.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve

92/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 58/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 92/2020. sz. – ” Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve” című – előterjesztést az alábbi módosításokkal. A munkaterv 7. és 8. napirendi pontja az „Üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló) helyett, a hatályos rendelet módosítása, továbbá a „Közösségi együttélés alapvető szabályaira és ezek elmulasztásának jogkövetelményéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló) helyett, a hatályos rendelet módosítása kerül napirendre.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

103/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

VIK 59/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 103/2020. sz. – ” Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 60/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 90/2020. sz. – „2020. évi elidegenítési címjegyzék” című előterjesztés megtárgyalásával folytatja a napirend tárgyalását.

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Árva Péter elnök

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

6./ 2020. évi elidegenítési címjegyzék

90/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 61/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 90/2020. sz. – ” 2020. évi elidegenítési címjegyzék” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Árva Péter elnök

 (6 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 62/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 110/2020. sz. – ”Az elektromos rollerekről” című előterjesztés megtárgyalásával folytatja a napirendi pontok tárgyalását.

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Árva Péter elnök

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Az elektromos rollerekről

110/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc képviselő

 

VIK 63/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 110/2020. sz. – ” Az elektromos rollerekről” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy:

– a bevezető rész 2. és 3. bekezdését kiveszi, illetve

– a 4. bekezdésben, ami úgy kezdődik, hogy: “ennek megfelelően az e-rollereket”, ott elhagyja értelemszerűen, hogy „ennek megfelelően” és csak annyi marad a bevezető részében, hogy: „az e-rollereket”.

 

Továbbá a lakossági visszajelzések alapján a 2. §. úgy módosul, hogy a 2. §.1. bekezdése szövegszerűen úgy hangzik, hogy: „Az 1. § szerinti járművek Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosban saját felelősségre közúton, a „Közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény 47. § (16) bekezdése szerinti kerékpárúton, kerékpársávon, időszakosan vagy állandó jelleggel elzárt közterületen az arra irányadó szabályok szerint, járdán legfeljebb 10 km/óra sebességgel használhatóak, amennyiben az adott közterületen kerékpárút, kerékpársáv található, a járdák használata tilos.”.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Árva Péter elnök

 

(6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Javaslat parkolással kapcsolatos döntések meghozatalára a József Attila-lakótelep vonatkozásában

109/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 64/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 109/2020. sz. – ” Javaslat parkolással kapcsolatos döntések meghozatalára a József Attila-lakótelep vonatkozásában” című – előterjesztést az alábbi módosítással: 

  • a 2. határozati javaslatban a következő szövegrész helyébe „felfüggeszti a díjfizetést az Üllői út Pöttyös utca és Csárdás köz közötti szakaszán, az Üllői úttal párhuzamosan kialakított szervízúton”  az a módosított szövegrész lép, hogy: “felfüggeszti a díjfizetést az Üllői út melletti parkolóban a Pöttyös utcai metró mögötti és a Csárdás köz közötti szakaszon”.
  • a 3. határozati javaslat pedig kiegészül azzal a szöveggel, hogy: „Ebben a témában a Részönkormányzat 2020. július 16.-ai ülésén további tárgyalásokat folytat.
  • A 4. határozati javaslat kiegészül azzal, hogy a „megoldásokat” szövegrész után a „vagy az egész lakótelepen egy egységes parkolási rend kialakítására tegyen javaslatot.” szöveg kerüljön be

 (5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Javaslat a kerületi utasvárókkal kapcsolatos döntések meghozatalára

99/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 65/2020. (VI.30.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 99/2020. sz. – ” Javaslat a kerületi utasvárókkal kapcsolatos döntések meghozatalára” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Árva Péter elnök

 (8 igen, egyhangú)

Top