2020. 03.10-én 16.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Tájékoztatás a Budapest, IX. kerület Márton u. 8/a-b. szám alatti lakóházak rehabilitációs felújítására vonatkozó építési engedélyezési tervéről

Sz-108/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

2./ Javaslat az M3 projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

70/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 46/2020. (III.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 70/2020. sz. – ”Javaslat az M3 projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 2 nem)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 10 millió Fa Alapítvánnyal

73/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester, Takács Krisztián képviselő

 

VIK 47/2020. (III.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 73/2020. sz. – ” Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a 10 millió Fa Alapítvánnyal” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)

60/2020., 60/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Jancsó Andrea és dr. Mátyás Ferenc képviselők

 

VIK 48/2020. (III.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 60/2020., 60/2/2020. sz. – ”Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Javaslat BELSŐ-FERENCVÁROS Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2016. (VII.05.) rendelet módosítására

64/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

VIK 49/2020. (III.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 64/2020. sz. – ”Javaslat BELSŐ-FERENCVÁROS Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2016. (VII.05.) rendelet módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Önkormányzati lakások komfortosítása

Sz-83/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 50/2020. (III.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az Sz-83/2020. számú előterjesztésben foglaltak alapján az önkormányzati lakások komfortosítási programját, ütemezését elfogadja, és az első ütem 8 db lakásának felújításához és korszerűsítéséhez a 4124. számú költségvetési sor terhére hozzájárul.

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert a komfortosítási program előkészítési munkáinak elkészítésére, valamint az I. ütem 8 db lakására vonatkozóan a vállalkozói szerződések megkötésére.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Javaslat „Zöld Udvar 2020” pályázat Kiírására

Sz-99/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 51/2020. (III.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Ferencváros területén lévő társasházak részére a „Zöld Udvar 2020” pályázatot, az Sz-99/2020. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal meghirdeti. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat megjelentetése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Javaslat a 2020. évi költségvetés 3112 Játszóterek karbantartása és a 3071 Köztisztasági feladatok költségvetési sorok felhasználására

Sz-109/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Szili Adrián irodavezető

 

VIK 52/2020. (III.10.) sz.

Határozat

1./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a 3071. költségvetési sor felhasználását az alábbiak szerint: 

  1. a) kisállattetemek elszállítása feladat ellátására az ATEV Fehérjefeldolgozó Kft-vel kötött határozatlan idejű szerződés fenntartása.
  2. b) a Markusovszky téri illemhely üzemeltetésre a Fővárosi Csatornázási Művekkel beszerzési eljárás lefolytatása bruttó 1,5 millió forint költségkereten belül. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a beszerzési eljárás lefolytatásáról.

Felelős Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2020. május 31.

2./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a 3112. költségvetési sor felhasználását az alábbiak szerint:

  1. a játszóeszközök karbantartása bruttó 19 millió forint összeghatárig. 
  2. a műfüves labdapályák és játszóterek műfű felületeinek karbantartása bruttó 8 millió forint összeghatárig.
  3. a fitnesz eszközök és napvitorlák karbantartása bruttó 8 millió forint összeghatárig.
  4. a graffiti mentesítési feladatok ellátása bruttó 3 millió forint összeghatárig.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Határidő: 2020. március 11.

3./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti beszerzési eljárások lefolytatásáról.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

9./ Javaslat a Belső-Pesti Tankerületi Központ „Intézményi zöldprogram 2019” pályázaton elnyert támogatási összeg kifizetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Sz-110/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 53/2020. (III.10.) sz.

Határozat

1./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2019. évi Intézményi Zöldprogram pályázaton nyertes Belső-Pesti Tankerületi Központtal kösse meg a támogatási szerződést az Sz-110/2020. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 3205 „Környezetvédelem” költségvetési sor terhére.

Határidő: 2020. március18.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi zárszámadással egyidőben a 2020. évi költségvetés módosításkor szabad maradvány terhére az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 3205 „Környezetvédelem” költségvetés sorát 3.291.000,- Ft-tal emelje meg.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

10./ Javaslat veszélyeshulladék-gyűjtési akciók megrendezésére

Sz-114/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 54/2020. (III.10.) sz.

Határozat

1./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság a 2020. április 4. június 6., augusztus 1.,október 3december 5. és 2021. február 6., szombati napokon megrendezésre kerülő veszélyeshulladék-gyűjtési akcióval egyetért, és felkéri a Polgármestert, hogy az Sz-114/2020. számú előterjesztésben meghatározott egységárakkal a vállalkozási szerződést kösse meg az FCC Magyarország Kft-vel, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére. 

Határidő: 2020. március 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság egyetért a Pálinkás László általi szórólapterjesztéssel, és felkéri a Polgármestert, hogy a szórólapterjesztés tárgyában a megbízási szerződést kösse meg Pálinkás Lászlóval bruttó 420.000,- Ft értékben az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet 3205. „Környezetvédelem” költségvetési sor terhére.

Határidő: 2020. március 23.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a szórólapterjesztésekért Pálinkás Lászlónak járó megbízási díj munkáltatót terhelő járulékát, 73.500- Ft-ot az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18) önkormányzati rendelet 3205. „Környezetvédelem” költségvetési sor terhére biztosítja.

Határidő: 2020. március 23.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

Top