2020. 03.03-án 16.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a 2020. évi Föld Napja alkalmából pályázat kiírására egynyári virágpalánták és virágföld térítésmentes kiosztására és beszerzési eljárás lefolytatására

Sz-68/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 41/2020. (III.3.) sz.

Határozat

1./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 2020. évi „Föld Napja” alkalmából a József Attila Városrészi Önkormányzattal közös pályázatot ír ki az Sz-68/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal és formában.

2./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 2020. évi „Föld Napja” alkalmából a kiírásra kerülő pályázathoz az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 3205 „Környezetvédelem” sora terhére 2.500.000 forint keretösszeget biztosít legfeljebb 15 ezer egynyári virágpalánta és 300 db 20 literes virágföld beszerzésére.

3./ A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy 

a.) gondoskodjon a határozat 1. pontjában foglalt pályázat lebonyolításáról és a beérkezett pályázatokat terjessze a Bizottság elé döntés céljából.

b.) gondoskodjon a határozat 1. pontjában meghatározott pályázathoz szükséges virágpalánták és virágföld beszerzésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatásáról a határozat 2. pontjában foglaltak szerint.

Határidő: a lakossági pályázat kiírására: 2020. február 29. a benyújtott pályázatok Bizottság elé terjesztésére: jelentkezési lapok benyújtási határideje utáni 2 héten belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

2./ TeSzedd! akció Ferencvárosban

Sz-70/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 42/2020. (III.3.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

1.) csatlakozik az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett, 2020. április 23-26. között megrendezésre kerülő TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akcióhoz,

 

2.) felkéri a Polgármestert, hogy a TeSzedd! önkéntes hulladékgyűjtési akcióról tájékoztassa a kerületi intézményeket, lakókat, illetve a kerületben működő gazdasági társaságokat. 

Határidő: 2020. március 13.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(9  igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Javaslat a „Madarak Városa Ferencváros” program támogatására

Sz-72/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 43/2020. (III.3.) sz.

Határozat

1.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a „Madarak Városa Ferencváros” program megvalósítására (felkészítő tábor, felkészítő előadás, ötpróba, foglalkozások, verseny lebonyolítása, madárgyűrűző foglalkozások, oklevelek és díjak beszerzése, következő etetési időszakra madáreleségek beszerzése) bruttó 1.900.000,- Ft (1.550.000,- Ft + 350.000,- Ft)  keretösszeget biztosít a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.

Határidő: 2020. március 3.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a „Madarak Városa Ferencváros” program megvalósítása tárgyában Gerséné Varga Ildikó Évával 2020. november 01. napjától 2021. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megbízási szerződés kerüljön megkötésre havi bruttó 120.000,- Ft megbízási díjjal, valamint a munkáltatót terhelő szocho-járulékkal, a 3205. környezetvédelmi költségvetési sor terhére.

Határidő: 2020. március 3.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3.) A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Sz-72/2020. számú előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a szerződés aláírásáról.

Határidő: 2020. március 3.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen,1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Javaslat a bizottság által koordinált 3424 számú „Városmarketing” költségvetési sor felhasználására

Sz-73/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

VIK 44/2020. (III.3.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Sz-73/2020. sz. –”Javaslat a bizottság által koordinált 3424 számú „Városmarketing” költségvetési sor felhasználására” című előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2020. március 3.

Felelős: Árva Péter elnök.

(8 igen, 1 nem)

Top