2020. 02.11-én 15.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)

4/6/2020., 4/8/2020., 4/10/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 13/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/11/2020. sz. előterjesztés alapján a 4014-es sor: Műfüves sportpálya, játszótér felújítását sor megemelését : 100 millió forinttal.”

(2 igen, 7 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 14/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/11/2020. sz. előterjesztés alapján 3026-os sor Informatikai működés és fejlesztésről: működésre 132 millió forint, fejlesztésre 82 millió forint.”

 (2 igen, 8 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 15/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/11/2020. sz. előterjesztés alapján a 3928-as sor: Társasház felújítási pályázat támogatását 350 millió forinttal.”

 

 (2 igen, 2 nem, 6 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 16/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/6/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.”

 

(1 igen, 9 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Cselekvési terv a TÉR_KÖZ pályázatok megvalósítása érdekében

52/2020., 52/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

VIK 17/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Borbás Gabriellának és Fleischer Juditnak hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2020. február 11.

Felelős: Árva Péter elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 18/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az 52/2020. sz. – ”Cselekvési terv a TÉR_KÖZ pályázatok megvalósítása érdekében” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a Cselekvési tev 1. pontját az az alábbiak szerint módosítja:

A Cselekvési terv 1. pontja Új Cselekvési terv készítése a közlekedési aggályok, a zöldítés és a szökőkút tervből való kivétel végett.”

(1 igen, 4 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 19/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 52/2020. sz. – ”Cselekvési terv a TÉR_KÖZ pályázatok megvalósítása érdekében” című – előterjesztést, és a határozati javaslat 4. pontját az alábbiak szerint módosította:

„4. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt hogy a „Bakáts projekt pop-up irodát” üzemeltet 2020 második negyedévében a Bakáts téri templom előtti terület vonatkozásában és külsős szakértőt bíz meg a közösségi tervezés, kommunikáció lebonyolítására.”

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Árva Péter elnök

(6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 20/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 52/2020. sz. – ”Cselekvési terv a TÉR_KÖZ pályázatok megvalósítása érdekében” című – előterjesztést, és a határozati javaslat 5. pontja kerüljön be az alábbi tartalommal:

„5. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy készítsen elő 2020 nyarára, az iskolai szünet idejére, próbaüzemet a forgalomtechnikai terv kipróbálására.”

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 21/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 52/2020. sz. – ”Cselekvési terv a TÉR_KÖZ pályázatok megvalósítása érdekében” című – előterjesztést az ülésen felfogadott módosításokkal együtt.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Árva Péter elnök

(6 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 22/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy Bátori Gábornak és Herke Józsefnek hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2020. február 11.

Felelős: Árva Péter elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 23/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 52/2/2020. sz. – ” Cselekvési terv a József Attila-lakótelep központi főtér TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújítására és ezzel összefüggésben az Ecseri úti metrófelszín rendezése” című – előterjesztést az alábbi módosítással:

„1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budapest Főváros Önkormányzatát az Ecseri úti és a Pöttyös utcai metrómegálló felszínrendezés terveinek aktualizálására.”

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Árva Péter elnök

 (10 igen, egyhangúlag)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 24/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 52/2/2020. sz. – ” Cselekvési terv a József Attila-lakótelep központi főtér TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújítására és ezzel összefüggésben az Ecseri úti metrófelszín rendezése” című – előterjesztést az alábbi módosítással:

„5. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Dési-Huber utca-Napfény utca-Pöttyös utca által határolt terület, ún. főtér út járda- és zöldterületének rendbetételére készítsen egy megvalósítási tervet”.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Árva Péter elnök

 (10 igen, egyhangúlag)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 25/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 52/2/2020. sz. – ” Cselekvési terv a József Attila-lakótelep központi főtér TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújítására és ezzel összefüggésben az Ecseri úti metrófelszín rendezése” című – előterjesztést az alábbi módosítással:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2021 nyarára készítsen elő forgalomcsillapítási próbaüzemet a József Attila-lakótelep vonatkozásában.”

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Árva Péter elnök

 (9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 26/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 52/2/2020. sz. – ” Cselekvési terv a József Attila-lakótelep központi főtér TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújítására és ezzel összefüggésben az Ecseri úti metrófelszín rendezése” című – előterjesztés 1. pontját.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Árva Péter elnök

 (10 igen, egyhangúlag)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 27/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 52/2/2020. sz. – ” Cselekvési terv a József Attila-lakótelep központi főtér TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújítására és ezzel összefüggésben az Ecseri úti metrófelszín rendezése” című – előterjesztés 2. pontját.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Árva Péter elnök

 (10 igen, egyhangúlag)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 28/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 52/2/2020. sz. – ” Cselekvési terv a József Attila-lakótelep központi főtér TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújítására és ezzel összefüggésben az Ecseri úti metrófelszín rendezése” című – előterjesztés 3. pontját.”

 

 (2 igen, 4 nem, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 29/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 52/2/2020. sz. – ” Cselekvési terv a József Attila-lakótelep központi főtér TÉR_KÖZ pályázat keretében történő felújítására és ezzel összefüggésben az Ecseri úti metrófelszín rendezése” című – előterjesztés 4. pontját.”

 

 (5 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

4./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

39/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 30/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 39/2020. sz. – ” A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztést.”

(9 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, valamint azok irtásának kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

40/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 31/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 40/2020. sz. – ”Az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról, valamint azok irtásának kötelezettségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztést.”

 

(9 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

41/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 32/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 41/2020. sz. – ”Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztést.”

(7 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

Takács Máriusz, a bizottság tagja kiment az ülésteremből.

 

7./ Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

43/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

VIK 33/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 43/2020. sz. – ”Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek bevezető részeinek módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Árva Péter elnök

 (8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Beszámoló a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről

49/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Rimovszki Tamás, a Közterület-felügyelet igazgatója

 

VIK 34/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 49/2020. sz. – ”Beszámoló a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 2019. évi tevékenységéről” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

9./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2019. évi értékelése, 2020. évi programja

32/2/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

VIK 35/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 32/2/2020. sz. – ”Történeti városrészek rehabilitációjának 2019. évi értékelése, 2020. évi programja” című – előterjesztés határozati javaslatának 10. pontját azzal a kiegészítéssel, hogy

„10./ felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a Drégely u. 12., Vágóhíd u. 10., Drégely u. 10. alatti ingatlanok kiürítésének megkezdéséről, és a Drégely utca 14. és 16. sz. épületeket is hagyja meg kijelölt épületnek.”

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 36/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 32/2/2020. sz. – ”Történeti városrészek rehabilitációjának 2019. évi értékelése, 2020. évi programja” című – előterjesztést a VIK 35/2020. (II.11.) sz. határozatában megfogalmazott módosítással.

Határidő: 2020. február 13.

Felelős: Árva Péter elnök

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 37/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri Árva Pétert, Emődy Zsoltot és Takács Máriuszt, hogy készítsen el egy vitaanyagot a tömbrehabilitációs folyamat lehetséges további irányáról.

Határidő: 2020. február 11.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

10./ Beszámoló a Balázs B. u. 24-26-28. szám alatti ingatlanok értékesítéséről és a szintterületi mutató megnöveléséről

Sz-54/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 38/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri Főépítész Urat, hogy hasonlítsa össze a 20/2002. (X.10.) sz. eredeti szabályozási tervet a 25/2016. (XI.22.) sz. jelenleg hatályos szabályozási tervvel, és mutassa be, hogy ezek szerint hány négyzetméter építhető be a Balázs B. u. 24-26-28. szám alatti területen.

Határidő: következő rendes ülés

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 39/2020. (II.11.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság nem fogadja el az Sz-54/2020. sz. – ”Beszámoló a Balázs B. u. 24-26-28. szám alatti ingatlanok értékesítéséről és a szintterületi mutató megnöveléséről” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. február 11.

Felelős: Árva Péter elnök

(2 igen, 6 nem)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

Top