2020. 01.28-án 16.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)

4/2020., 4/2-4/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 3/2020. (I.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 4/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

5/2020., 5/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 4/2020. (I.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 5/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Javaslat a kerületi szabályozási tervek és építési szabályzatok egyes rendelkezéseinek jogharmonizáció célú hatályon kívül helyezéséről szóló …/2020.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

14/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Dombóvári Csaba jegyző

 

VIK 5/2020. (I.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság felkéri Jegyző urat és Főépítész urat, hogy az általuk jegyzett városfejlesztési tárgyú előterjesztések bizottsági vitáján vegyenek részt, illetve akadályoztatásuk esetén bízzanak meg egy kompetens és az előterjesztés témájában tájékozott személyt, aki képviseli őket az előterjesztés vitáján való részvétellel.

Határidő: 2020. január 28.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 6/2020. (I.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 14/2020. sz. „Javaslat a kerületi szabályozási tervek és építési szabályzatok egyes rendelkezéseinek jogharmonizáció célú hatályon kívül helyezéséről szóló …/2020.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)” című előterjesztést leveszi a napirendjéről.

Határidő: 2020. január 28.

Felelős: Árva Péter elnök”

(1 igen, 5 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 7/2020. (I.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy tárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek 14/2020. sz. „Javaslat a kerületi szabályozási tervek és építési szabályzatok egyes rendelkezéseinek jogharmonizáció célú hatályon kívül helyezéséről szóló …/2020.(…..) önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)” című előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Árva Péter elnök

 (6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására

2/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea Katalin képviselő, 

Csóti Zsombor képviselő, 

Hidasi Gyula képviselő, 

Sajó Ákos képviselő

 

VIK 8/2020. (I.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2/2020. sz. – ”Javaslat a József Attila-lakótelep teljes területének parkolási övezetté nyilvánítására, valamint P+R parkoló kialakításának megvizsgálására” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

5./ A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény támogatási kérelme

13/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 9/2020. (I.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 13/2020. sz. – ”A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény támogatási kérelme” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, 1 nem)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Budapest Főváros IX. kerület „BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala – Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) területére készülő Kerületi Építési Szabályzatáról” -partnerségi egyeztetés lezárása

27/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

VIK 10/2020. (I.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 27/2020. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület „BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek – (37060) hrsz-ú közterület határvonala – Vámház körút (kerülethatár) – Kálvin tér területe (kerülethatár) – Üllői út (kerülethatár) – Ferenc körút – Boráros tér által határolt terület) területére készülő Kerületi Építési Szabályzatáról” -partnerségi egyeztetés lezárása” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Árva Péter elnök

 (8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Történeti városrészek rehabilitációjának 2019. évi értékelése, 2020. évi program

32/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész

 

VIK 11/2020. (I.28.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 32/2020. sz. – ”Történeti városrészek rehabilitációjának 2019. évi értékelése, 2020. évi program” című – előterjesztés napirendről történő levételét.

Határidő: 2020. január 30.

Felelős: Árva Péter elnök

(9 igen, egyhangú)

Top