2019. 12.10-án 16.00 órakor tartott rendes ülés

2019. 12.10-án 16.00 órakor tartott rendes ülés

VIK 5/2019. (XII.10.) sz. 2./ Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban
VIK 11/2019. (XII.10.) sz. 3./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására
VIK 13/2019. (XII.10.) sz. 4./ Javaslat a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2020. I. félévi munkatervének elfogadására
VIK 14/2019. (XII.10.) sz. 5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)
VIK 15/2019. (XII.10.) sz. 6./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)
VIK 16/2019. (XII.10.) sz. 7./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására
VIK 18/2019. (XII.10.) sz. 8./ Hozzájárulás visszavásárlási jog telekalakítással létrejövő ingatlanon történő bejegyzéséhez
VIK 19/2019. (XII.10.) sz. 9./ Javaslat a Ferencváros Önkormányzata által felhasznált PET – palack mennyiség csökkentésére
VIK 20/2019. (XII.10.) sz. 10./ Javaslat a Ferencvárosban tapasztalható csatornaszag ügyében
VIK 22/2019. (XII.10.) sz. 11./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására
VIK 23/2019. (XII.10.) sz. 12./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve
Top