2022.12.16-án 9.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)

6/6-8/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 11/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a bejelentkezett hozzászólások után az 1. napirendi pont vitáját lezárja.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Takács Zoltán elnök-helyettes

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 12/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/8/2022. sz. – ”Módosító javaslat a 6/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Takács Zoltán elnök-helyettes

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 13/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/6/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest IX. kerület Ráday utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása

Sz-41/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 14/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a Budapest IX. kerület Ráday utcai közterületek 2022. évre vonatkozó vendéglátó-teraszok kialakítása céljára kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

VB 15/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a Zora Lamental Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Zora Lamental Kft. (székhelye: 1182 Budapest, Üllői út 638.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a Zora Lamental Kft. üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló 28 m2-es  területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 16/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az Umai365 Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az Umai365 Kft. (székhelye: 1146 Budapest, Hungária körút 143. 2/1.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – az Umai365 Kft. üzlete előtti és melletti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 24 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 17/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság Kis Gergely e.v.  pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy 

 1. a) Kis Gergely e.v. (székhelye:1123 Budapest, Alkotás u. 25. 2.ép.2/19.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti  – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 15 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 1. napjától – 2022. október 23. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.
 2. b) Kis Gergely e.v. (székhelye:1123 Budapest, Alkotás u. 25. 2.ép.2/19.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti  – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:

– 2022. február 17. napjától – 2022. március 31. napjáig a parkoló 2 m2-es területére,

– 2022. október 24. napjától – 2022. december 31. napjáig a parkoló 2 m2-es területére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 18/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási  Bizottság Kis Gergely e.v.  pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy 

 1. a) Kiss Gergely e.v. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 25. 2. ép. 2/19.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – WAFFLE & LOVE üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 15 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 1. napjától – 2022. október 23. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.
 2. b) Kiss Gergely e.v. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 25. 2. ép. 2/19.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30.-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:

– 2022. február 17. napjától – 2022. március 31. napjáig a parkoló 2 m2-es területére,

– 2022. október 24. napjától – 2022. december 31. napjáig a parkoló 2 m2-es területére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 19/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a Zora Lamental Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Zora Lamental Kft. (székhelye: 1182 Budapest, Üllői út 638.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a Zora Lamental Kft. üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 16 m2-es  területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 20/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az Umai365 Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az Umai365 Kft. (székhelye: 1146 Budapest,, Hungária körút 143. 2/1.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – az Umai365 Kft. üzlete előtti és melletti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 21/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az érintetteknek hozzászólási lehetőséget biztosít a 2. napirendi pont vitájában.

Határidő: 2022. február 16.

Felelős: Takács Zoltán elnök-helyettes

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 22/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság Ahmad Nouri Zoltán e.v.  pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy Ahmad Nouri Zoltán e.v. (székhelye: 1214 Budapest, Csepeli út 25.)  részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti és melletti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 10 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. március 1. napjától – 2022. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 23/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a SHAKKOUR Kft.  pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy 

 1. a) a SHAKKOUR Kft. (székhelye:1119 Budapest, Fehérvári út 65. 1/1.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti és melletti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 10 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. május 1. napjától – 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.
 2. b) a SHAKKOUR Kft. (székhelye:1119 Budapest, Fehérvári út 65. 1/1.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti és melletti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 5. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. április 30. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 24/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a DallionPro Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a DallionPro Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Szépjuhászné út 14-18. b ép.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 11-13. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 10 m2-es  területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban a 2022. március 15. – 2022. november 15. közötti időtartamra vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 25/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a NORKABÁR  Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a NORKABÁR Kft. (székhelye: 1192 Budapest, Zalaegerszeg utca 23. 1/4.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – az üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló  területére  a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. március 15. napjától – 2022. november 12. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj  a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:

– 2022. március 15. – 2022. április 30. napjáig 9 m2-es területre vonatkozóan,

– 2022. május 1. – 2022. szeptember 30. napjáig 13 m2-es területre vonatkozóan,

– 2022. október 1. – 2022. november 12. napjáig 8 m2-es területre vonatkozóan.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 26/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a GELKA FOOD Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a GELKA FOOD Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a GELKA FOOD Kft. üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló 35 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 1. napjától – 2022. november 3. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 27/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási  Bizottság a DallionPro Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a DallionPro Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Szépjuhászné út 14-18. b. ép.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a DallionPro Kft. üzletével szembeni – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló 34 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 1. napjától – 2022. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj  a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 28/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a GELKA FOOD Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy

 1. a) a GELKA FOOD Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a GELKA FOOD Kft. üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 1. napjától – 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj  a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:

– 2022. április 1. napjától – 2022. november 3. napjáig a gyalogjárda 16 m2-es területére,

– 2022. november 4. napjától – 2022. december 31. napjáig a  gyalogjárda 3 m2-es területére,

 1. b) hogy a GELKA FOOD Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a GELKA FOOD Kft. üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30.-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:

– 2022. február 17. napjától – 2022. március 31. napjáig a gyalogjárda 3 m2-es területére,

– 2022. november 4. napjától – 2022. december 31. napjáig a  gyalogjárda 3 m2-es területére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 29/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási  Bizottság a DallionPro Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy

 1. a) a DallionPro Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Szépjuhászné út 14-18. b. ép.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a DallionPro Kft. üzletével szembeni – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 15 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 1. napjától – 2022. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.
 2. b) a DallionPro Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Szépjuhászné út 14-18. b. ép.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a DallionPro Kft. üzletével szembeni – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es  területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30.-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó: 

– 2022. február 17. napjától – 2022. március 31. napjáig a gyalogjárda 3 m2-es területére,

– 2022. november 1. napjától – 2022. december 31. napjáig a gyalogjárda 3 m2-es területére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 30/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási  Bizottság a Paris, Texas Kft. és az S & F Bt. közösen benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Paris, Texas Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 22. fszt. 1.) és az S & F Bt. (székhelye: 2051 Biatorbágy, Hunor utca 13.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – az S & F Bt. üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 12 m2-es területére  a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 4. napjától – 2022. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 31/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a TasteOfLife Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a TasteOfLife Kft. (székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 77. 3/5.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a TasteOfLife Kft. üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos parkolósáv területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. március 1. napjától – 2022. november 15. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:

– 2022. március 1. napjától – 2022. március 31. napjáig a parkolósáv 12 m2-es területére,

– 2022. április 1. napjától – 2022. október 31. napjáig a parkolósáv 24 m2-es területére,

– 2022. november 1. napjától – 2022. november 15. napjáig a parkolósáv 12 m2-es területére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 32/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a LUCKY STREET FOOD Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a LUCKY STREET FOOD Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 17.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a LUCKY STREET FOOD Kft. üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 13 m2-es területére  a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. március 1. napjától – 2022. november 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 33/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a Paris, Texas Kft. és az S & F Bt. közösen benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Paris, Texas Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 22. fszt. 1.) és az S & F Bt. (székhelye: 2051 Biatorbágy, hunor utca 13.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – az S & F Bt. üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére  a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 4. napjától – 2022. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 34/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a TasteOfLife Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy

 1. a) a TasteOfLife Kft. (székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 77. 3/5.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a TasteOfLife Kft. üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 9 m2-es  területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 1. napjától – 2022. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj  a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.
 2. b) a TasteOfLife Kft. (székhelye: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 77. 3/5.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a TasteOfLife Kft. üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 17. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 3 m2-es  területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás  céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó: 

– 2022. február 17. napjától – 2022. február 28. napjáig a gyalogjárda 3 m2-es területére,

– 2022. november 16. napjától – 2022. december 31. napjáig a gyalogjárda 3 m2-es területére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 35/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a Paris, Texas Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Paris, Texas Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 22. fszt. 1.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a Paris, Texas Kft. üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 22. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 12 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. március 1. napjától – 2022. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj  a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 36/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a Tia & Invest Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy 

 1. a) a Tia & Invest Kft. (székhelye: 1045 Budapest, Pozsonyi út 2/b. 8/106.)  részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti  – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 13 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj  a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.
 2. b) a Tia & Invest Kft. (székhelye: 1045 Budapest, Pozsonyi út 2/b. 8/106.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 2 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. november 1. napjától – 2022. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj  a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 37/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a RÁDAY 29. BISTRO Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a RÁDAY 29. BISRO Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a RÁDAY 29. BISTRO Kft. üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 33 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 1. napjától – 2022. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 38/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a RÁDAY 29. BISTRO Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a RÁDAY 29. BISRO Kft. (székhelye: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a RÁDAY 29. BISTRO Kft. üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 29. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 1. napjától – 2022. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 39/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság Sági-Orosz Georgina e.v. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy Sági-Orosz Georgina e.v. (székhelye: 13519 Miskolc, Nyitrai utca 5.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti  – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/C. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 6 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 40/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az MCM Manga Cowboy Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy

 1. a) az MCM Manga Cowboy Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 31.J.lház. fsz. 4.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/C. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 39 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. március 1. napjától – 2022. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.
 2. b) az MCM Manga Cowboy Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 31.J. lház. fsz. 4.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/C. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:

– 2022. február 17. napjától – 2022. február 28. napjáig a parkoló 3 m2-es területére,

– 2022. november 1. napjától – 2022. december 31. napjáig a parkoló 3 m2-es területére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 41/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság Sági-Orosz Georgina e.v. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy Sági-Orosz Georgina e.v. (székhelye: 13519 Miskolc, Nyitrai utca 5.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő –  üzlete előtti  – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/C. szám előtti díszburkolatos  gyalogjárda 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj  a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 42/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a JZJ Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a JZJ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzletével szembeni – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 34. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 28 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 1. napjától – 2022. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához – azzal a feltétellel hozzájárul, hogy az ellenirányú kerékpárosok részére a csomópont beláthatóságát biztosítani kell, ezért az utolsó parkolóálláson kialakítandó terasznál úttest fölé belógó árnyékolószerkezet nem létesíthető – melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 43/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a JZJ Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy

 1. a) a JZJ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzletével szembeni – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 34. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 25 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 1. napjától – 2022. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.
 2. b) a JZJ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzletével szembeni – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 34. szám előtti díszburkolatos parkolósáv 3 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napja közötti időszakban vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:

– 2022. február 17. napjától – 2022. március 31. napjáig a parkoló 3 m2-es területére,

– 2022. november 1. napjától – 2022. december 31. napjáig a parkoló 3 m2-es területére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 44/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a JZJ Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a  JZJ Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 35.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – az üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 35. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda  10 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 45/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a MILK FOAM Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a  MILK FOAM Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Peethényi út 11/B. D.ép.2/1.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – az üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 49. szám előtti díszburkolatos parkoló 15 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. november 15. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, ezt követően utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 46/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság 

 1. a) a Sugar Free Monkey Kft. (5121 Jászjákóhalma, Zrínyi utca 2/a.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Sugar Free Monkey Kft. részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.
 2. b) felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy az általa szükségesnek vélt jogi lépéseket tegye meg a Sugar Free Monkey Kft. közterület-használat iránt benyújtott kérelmével kapcsolatban.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, Baloghné dr. Nagy Edit jegyző

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 47/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a Padella Hungary Kft. (1025 Budapest, Törökvész út 1. fszt. 3.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Padella Hungary Kft. részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 1-3. szám előtti díszburkolatos parkoló területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 48/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a Pink Rosa Kft. (1092 Budapest, Ráday utca 15.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Pink Rosa Kft. részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 49/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság Juhász Józsefné e.v. (1092 Budapest, Ráday utca 15. fsz.1.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy Juhász Józsefné e.v. részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 50/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az El Toro Negro Kft. (1092 Budapest, Ráday utca 21.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az El Toro Negro Kft. részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 51/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a Levin és Fia Kft. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Levin és Fia Kft. részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 23. szám előtti díszburkolatos parkoló területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 52/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az Input Bar & Bistro Kft. (1092 Budapest, Ráday utca 30.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az Input Bar & Bistro Kft. részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 53/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a Hoppácska Kalács Kft. (1093 Budapest, Lónyay utca 14. fsz. 1.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Hoppácska Kalács Kft. részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 33/b. szám előtti díszburkolatos parkoló területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 54/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a NÁNDORI és TÁRSA Kft. (1092 Budapest, Ráday utca 53.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a NÁNDORI és TÁRSA Kft. részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 53. szám előtti díszburkolatos parkoló területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Budapest IX. kerület Tompa utca vonatkozásában kiírt vendéglátó-terasz pályázat elbírálása

Sz-42/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 55/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX. kerület Tompa utcai közterületek 2022. évre vonatkozó vendéglátó-teraszok kialakítása céljára kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 56/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási  Bizottság a SAHLUX Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a SAHLUX Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 8.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a SAHLUX Kft. üzlete előtti – (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 8. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 22 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 4. napjától – 2022. október 17. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához 23:30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 57/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az EPM Consult Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy

 1. a) az EPM Consult Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 14. as. 3.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – az EPM Consult Kft. üzlete előtti – (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 14. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 22 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. március 17. napjától – 2022. október 29. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához 22:30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó.
 2. b) az EPM Consult Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 14. as. 3.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – az EPM Consult Kft. üzlete előtti – (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 14. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 4 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz kiegészítő tárgy tárolás céljára a közterület használatához az alábbi bontásban hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:

– 2022. február 17. napjától – 2022. március 16. napjáig a gyalogjárda 4 m2-es területére,

– 2022. október 30. napjától – 2022. december 31. napjáig a gyalogjárda 4 m2-es területére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 58/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Crafty Bars Kft. vendéglátó terasz iránt benyújtott közterület-használati engedély ügyében hozzászólási lehetőséget biztosít az érintett feleknek.

Határidő: 2022. február 16.

Felelős: Takács Zoltán elnök-helyettes

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 59/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a Crafty Bars Kft. pályázatát érvényesnek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Crafty Bars Kft. (székhelye: 1111 Budapest,Budafoki út 32/B. 6.) részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – a Crafty Bars Kft. üzlete előtti és melletti – (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 26/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda  területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz az alábbi bontásban: vasárnaptól csütörtökig 23 óráig, pénteken és szombaton 23:30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben – azzal a feltétellel, hogy jelen közterület használati engedély rendezvény/alkalmi rendezvény megtartására nem jogosítja fel –  hozzájárul, melyre a fizetendő közterület használati díj  a 2021. évi XCIX tv. 149. § (1) alapján 2022. szeptember 30-ig díjmentes, utószezonban bruttó 4.508-Ft/m2/hó:

– 2022. február 17. – 2022. március 31. közötti időszakra, a gyalogjárda 12 m2-es területére,

– 2022. április 1. – 2022. október 31. közötti időszakra, a gyalogjárda 21 m2-es területére,

– 2022. november 1. – 2022. december 31. közötti időszakra, a gyalogjárda 12 m2-es területére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(5 igen, 2 nem)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 60/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság Herczeg Attila Dávid (3300 Eger, Kistályai út 205.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy Herczeg Attila Dávid részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 15/A. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 61/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az Ishiki Joex Kft. (1094 Budapest, Tompa utca 15/b. fsz. 5.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az Ishiki Joex Kft. részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 15/B. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 62/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az AppleBee Kft. (1094 Budapest, Tompa utca 17/B.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy az  AppleBee Kft. részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 17/B. szám előtti díszburkolatos parkoló területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 63/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a Vero-Niké Immo Kft. (1092 Budapest, Ráday utca 21.) pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és úgy dönt, hogy a Vero-Niké Immo Kft. részére a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 28. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére a közterület-használathoz nem járul hozzá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Mikromobilitási eszközök közterületi elhelyezésével kapcsolatos együttműködési megállapodás

58/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 64/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 58/2022. sz. – ”Mikromobilitási eszközök közterületi elhelyezésével kapcsolatos együttműködési megállapodás” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. február 17.

Felelős: Takács Zoltán elnök-helyettes

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Budapest IX. kerület Vendel utca 9. szám előtti nem díszburkolatos parkoló területén HORECO Kft. által kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása

Sz-43/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 65/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a HoReCo Kft. (székhelye: 1096 Budapest, Vendel u. 9.) részére a 2022. március 1. – 2022. szeptember 30. közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Vendel utca 9. szám előtt található, ingyenesen igénybe vehető, nem díszburkolatos útpálya 20 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

hétfőtől – péntekig: 10.00 órától  – 23.00 óráig,

szombat: 11.00 órától – 23.00 óráig,

vasárnap: 11.00 órától – 16.00 óráig

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ OLINAPOLI Kft. Budapest IX. kerület Tompa utca 11. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-44/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 66/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az OLINAPOLI Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Tompa utca 11. fsz.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlet előtti – 37551 hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 11. szám előtti díszburkolatos parkoló 22 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. február 17. napjától – 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához vasárnaptól csütörtökig:  12.00 órától – 23.00 óráig, péntektől – szombatig: 12.00 órától 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul az alábbiak szerint.

Az OLINAPOLI Kft. – a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149. § (1) bekezdése alapján – a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig a közterület használatára ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. december 31. napjáig – az utószezonban – fizetendő közterület-használati díj összege: 4.508-Ft/m2/hó, összesen: 297.528,-Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ PELMANIA Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-45/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 67/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a PELMANIA Kft. (székhelye: 1039 Budapest, Királyok útja 253.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlet előtti – 36929 hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló 9 m2-es és gyalogjárda 5 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. március 15. naptól – 2022. november 15. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul az alábbiak szerint.

A PELMANIA Kft. a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján – a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. november 15. napjáig – az utószezonban – fizetendő közterület-használati díj összege:   4.508-Ft/m2/hó, összesen: 94.612,-Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Budapest IX. kerület Tűzoltó u. 33/c. szám előtti nem díszburkolatos parkoló területén HEGINVEST Kft. által kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása

Sz-46/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 68/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a Heginvest Kft. (székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 52. fsz.) részére a 2022. február 17. – 2022. augusztus 31. közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Tűzoltó utca 33/C. szám előtt található, ingyenesen igénybe vehető, nem díszburkolatos parkoló 35 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét – vasárnapi zárva tartás mellett – az alábbiak szerint hagyja jóvá:

hétfőtől – szerdáig: 07.30 órától – 22.00 óráig,

csütörtökön és pénteken: 07.30 órától – 23.00 óráig,

szombaton: 08.30 órától – 23.00 óráig

vasárnap: zárva

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ DUNA KONGRESSZUS Kft. Budapest IX. kerület Komor Marcell u. útpálya területére benyújtott forgalmi rend változással járó közterület-használat iránti kérelme

Sz-47/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 69/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Duna Kongresszus Kft. (székhelye: 1132  Budapest, Váci út 30.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező 38017/47 hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Komor Marcell utca  előtti útpálya 525 m2-es területére 2022. február 17. és 18. napjára (2 nap) forgalmi rend változással járó felvonulási terület (toronydaru bontás) céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj: 230,-Ft/m²/nap, összesen: 241.500,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ GROUND UP Kft. Budapest IX. kerület Likőr u. 1. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-48/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 70/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Ground Up Kft. képviseletében érkező Daku Dávid részére hozzászólási lehetőséget biztosít a 10. napirendi pont keretében.

Határidő: 2022. február 16.

Felelős: Takács Zoltán elnök-helyettes

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 71/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Vaskapu u. 10-14. és a Dandár u. 22. sz. alatti társasházak képviseletében érkező Horváth Kornél közös képviselő részére hozzászólási lehetőséget biztosít a 10. napirendi pont keretében.

Határidő: 2022. február 16.

Felelős: Takács Zoltán elnök-helyettes

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 72/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Ground Up Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28. – 32.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 37866/2 hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Likőr utca  1. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és parkoló összesen 62 m2-es területére 2022. február 20. napjától – 2022. június 30. napjáig, munkanapokon 8:00-18:00 óra között felvonulási terület céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület-használati díj: 196,- Ft/m2/nap, összesen: 1.591.912,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ NÁRCISZ Kkt. Budapest IX. kerület Ráday u. 37. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-49/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 73/2022. (II.16.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Nárcisz Kkt. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 37.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező 36929 hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 37. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 2 m2-es területére (üzlet előtti részre) 2022. március 01. napjától – 2022. június 30. napjáig virág árubemutatás céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj: 7.692,-Ft/m²/hó, összesen: 61.536,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, egyhangú)

(A szavazásban 6 bizottsági tag vett részt.)

Top