2022. 04.12-én 15.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a kerületi utasvárók kihelyezése és üzemeltetése tárgyában a JC Decaux Hungary Zrt-vel kötött megállapodás módosítására

91/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 88/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 91/2022. sz. – „Javaslat a kerületi utasvárók kihelyezése és üzemeltetése tárgyában a JC Decaux Hungary Zrt-vel kötött megállapodás módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. április 22.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Pink Rosa Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-118/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 89/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Pink Rosa Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 15.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló 9 m2-es és gyalogjárda 5 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 13. naptól – 2022. szeptember 30. napja, valamint a parkoló 6 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére 2022. október 1. naptól – 2022. december 31. napja közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint.  

A Pink Rosa Kft. – a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149. § (1) bekezdése alapján – a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig a közterület használatára ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. december 31. napjáig – az utószezonban – fizetendő közterület-használati díj összege: 4.508-Ft/m2/hó, összesen: 81.144,- Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ El Toro Negro Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-119/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 90/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az El Toro Negro Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 21.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 21. szám előtti díszburkolatos parkoló 31 m2-es és gyalogjárda 13 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 13. naptól – 2022. október 31. napja, valamint a parkoló 3 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére 2022. november 1. naptól – 2022. december 31. napja közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint.  

Az El Toro Negro Kft. – a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149. § (1) bekezdése alapján – a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig a közterület használatára ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. december 31. napjáig – az utószezonban – fizetendő közterület-használati díj összege: 4.508-Ft/m2/hó, összesen: 225.400,-Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Faldas Italy Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 24/B. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-120/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 91/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a FALDAS Italy Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 24/B.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 24/B. szám előtti díszburkolatos parkoló 14 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 13. naptól – 2022. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint.  

A FALDAS Italy Kft.  – a   veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján –   a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. december 31. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege: 4.508-Ft/m2/hó, összesen:  189.336,-Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Juhász Józsefné e.v. Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-121/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 92/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Juhász Józsefné e.v. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 15. fsz. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 15. szám előtti díszburkolatos parkoló 14 m2-es és gyalogjárda 2 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területre a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 13. naptól – 2022. szeptember 30. napja, valamint a parkoló 6 m2-es területére és gyalogjárda 2 m2-es területre 2022. október 1. naptól – 2022. október 15. napja közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint.  

Juhász Józsefné e.v. – a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149. § (1) bekezdése alapján – a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig a közterület használatára ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. október 15. napjáig – az utószezonban – fizetendő közterület-használati díj összege: 4.508-Ft/m2/hó, összesen: 17.400,- Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Hoppácska Kalács Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 33/b. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-122/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 93/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Hoppácska Kalács Kft. (székhelye: 1093 Budapest, Lónyay utca 14. fsz. 1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete melletti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 33/b. szám előtti díszburkolatos parkoló 10 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területre a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 13. naptól – 2022. október 31. napja közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint.  

A Hoppácska Kalács Kft. – a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149. § (1) bekezdése alapján – a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig a közterület használatára ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. december 31. napjáig – az utószezonban – fizetendő közterület-használati díj összege: 4.508-Ft/m2/hó, összesen: 45.080,-Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ DAY Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda, növénykazetta területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-123/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 94/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a DAY Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti és melletti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló 49 m2-es, gyalogjárda 14 m2-es, növénykazetta 8 m2-es, a kérelemben foglalt helyszínrajz szerinti területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 13. naptól – 2022. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint.  

A DAY Kft. – a  veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján –   a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. december 31. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege:   4.508-Ft/m2/hó, összesen:  960.204,-Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ TWO PIPI Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 33/a, 31/b. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-124/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 95/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a TWO PIPI Kft. (székhelye: 1173 Budapest, Kaszáló utca 47.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti és melletti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/b. szám előtti díszburkolatos parkoló 13 m2-es területére, valamint a Budapest IX. kerület Ráday utca 33/a. szám előtti díszburkolatos parkoló 25 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban, 2022. április 13. naptól – 2022. október 31. napja. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint.  

A TWO PIPI Kft.  – a   veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján –   a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenesen jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. október 31. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege:   4.508-Ft/m2/hó, összesen:  171.304,-Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ B2 TERV Kft. Budapest IX. kerület Tompa utca 23. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-125/2022. sz. előterjesztés (meghívóhoz mellékelve)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 96/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a B2 TERV Kft. (székhelye: 1039 Budapest, Sramli utca 1. 4/19.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlet előtti – 37551 hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 23. szám előtti díszburkolatos parkoló 20 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 13. napjától – 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hétfői zárvatartás mellett keddtől – csütörtökig és vasárnap: 10.00 órától – 23.00 óráig, péntektől – szombatig: 10.00 órától 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul az alábbiak szerint.  

 A B2 TERV Kft. – a  veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján –   a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenesen jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. december 31. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege:   4.508-Ft/m2/hó, összesen:  270.480,-Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ ZANORAX Kft. Budapest IX. kerület Ferenc tér 14. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-126/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 97/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Zanorax Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Lázár Vilmos utca 2/2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlettel szembeni – (37450) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ferenc tér 14. számmal szemben a tér sarkán a  díszburkolatos gyalogjárda 23 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 13. napjától – 2022. október 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához  hétfőtől vasárnapig:  07.30 órától – 22.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul az alábbiak szerint.  

A Zanorax Bt. – a  veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149. § (1) bekezdése  alapján –   a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenesen jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. október 31. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege:   4.508-Ft/m2/hó, összesen:  103.684,-Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Laterex Építő Zrt. Budapest IX. kerület Ráday utca 28. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda és a Köztelek u. 1. sz. előtti nem díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-127/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 98/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Sz-127/2022. sz. – „Laterex Építő Zrt. Budapest IX. kerület Ráday utca 28. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda és a Köztelek u. 1. sz. előtti nem díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme” című – előterjesztést a napirendjéről leveszi és egy újabb, rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg.”

(4 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 99/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Laterex Építő Zrt. (székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő u. 1. – 12.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 28. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és a (36839) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Köztelek u. 1. szám előtti nem díszburkolatos gyalogjárda összesen 60 m2-es területére 2022. május 01. napjától – 2022. június 30. napjáig, felvonulási terület céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj bruttó 230,-Ft/m²/nap, összesen 841.800,- Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ ZIOZIA Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 27. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-128/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 100/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a ZIOZIA Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 27. fsz. 2.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 27. szám előtti díszburkolatos parkoló 22 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 22. naptól – 2022. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint.  

A ZIOZIA Kft. – a  veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján –   a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenesen jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. december 31. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege:   4.508-Ft/m2/hó, összesen:  99.176,-Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

13./ Levin és Fia Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 23. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-129/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 101/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Levin és Fia Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26. V. em. 40.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 23. szám előtti díszburkolatos parkoló 28 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 13. naptól – 2022. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint.  

A Levin és Fia Kft. – a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján –   a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenesen jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. december 31. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege:   4.508-Ft/m2/hó, összesen: 378.672,-Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

14./ Ivánkai Tamás e.v. Budapest IX. kerület Páva utca 28. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-130/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

VB 102/2022. (IV.12.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Ivánkai Tamás e.v. (székhelye: 1131 Budapest, Mosoly utca 11. 3/3.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (37488) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Páva utca 28. szám előtti  díszburkolatos parkoló 8 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. április 13. napjától – 2022. szeptember 30. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához  hétfői és vasárnapi zárvatartás mellett, keddtől csütörtökig 16.00 órától – 23.00 óráig, pénteken és szombaton 16.00 órától 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul, melyre  a   veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenes jogosult.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

Top