2022. 03.09-én 10.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (kétfordulóban)

a.) 66/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

b.) Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

67/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

VB 75/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 66/2022. sz. –„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(6 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 76/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 67/2022. sz. –„Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest IX. kerület Tinódi utca 15. szám előtti nem díszburkolatos parkoló területén Angyali Cukrászda Kft. által kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása

Sz-100/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

VB 77/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben az Angyali Cukrászda Kft. (székhelye: 1203 Budapest, Kinizsi utca 9.) részére a 2022. március 15. – 2022. november 1. közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Tinódi utca 15. szám előtt található nem díszburkolatos parkoló területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  •  hétfőn: zárva
  •  keddtől – vasárnapig 10.30 órától – 18.30 óráig.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Budapest IX. kerület Tinódi utca 15. szám előtti nem díszburkolatos parkoló területén FABITO Kft. által kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása

Sz-101/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 78/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a FABITO Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 11. 3/3.) részére a 2022. március 13. – 2022. október 30. közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Tinódi utca 15. szám előtt található nem díszburkolatos parkoló területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  •  hétfőtől – szombatig: 11.00 órától – 23.00 óráig
  •  vasárnap: 14.00 órától – 22.00 óráig.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Budapest IX. kerület Thaly Kálmán utca 50. szám előtti nem díszburkolatos parkoló területén Pompás due Kft. által kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása

Sz-102/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 79/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a Pompás due Kft. (székhelye: 1094 Budapest, Thaly Kálmán utca 52.) részére a 2022. április 1. – 2023. április 1. közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Thaly Kálmán utca 50. szám előtt található nem díszburkolatos parkoló területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

– hétfőtől – szombatig 09.00 órától – 22.00 óráig,

– vasárnap zárva.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ AppleBee Kft. Budapest IX. kerület Tompa utca 17/b. szám előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-103/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 80/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az AppleBee Kft. (székhelye: 1015 Budapest, Hattyú utca 10/A. 2/5.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlet előtti – 37551 hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 17/b. szám előtti díszburkolatos parkoló 25 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. március 10. napjától – 2022. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához  vasárnapi zárvatartás mellett hétfőtől – csütörtökig: 12.00 órától –23.00 óráig, pénteken és szombaton: 12.00 órától – 23.00 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul az alábbiak szerint.  

Az AppleBee Kft.  – a   veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  149. § (1) bekezdése  alapján –   a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig  a  közterület használatára  ingyenes jogosult, 2022. október 1 napjától 2022. december 31. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege:   4.508-Ft/m2/hó, összesen:  338.100,-Ft.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ IF Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-104/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 81/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az IF Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 19.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti és melletti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 19. szám előtti díszburkolatos területre 2022. március 10. napjától – 2022. május 31. napja közötti időszakban az alábbi bontásban:

  1. március 10. napjától– 2022. március 31. napja közötti időszakra a gyalogjárda 4 m2-es területére,
  2. április 1. napjától – 2022. május 31. napja közötti időszakra a parkoló 14 m2-es, és a gyalogjárda 8 m2-es területére 

vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul az alábbiak szerint:

az IF Kft. a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149. § (1) bekezdése alapján – a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. május 31. napjáig a közterület használatára  ingyenesen jogosult.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 82/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az ülések állandó meghívottja lesz a Ráday Soho Egyesület képviselője.

Határidő: értelemszerű

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Input Bar & Bistro Kft. Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos parkoló és gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-105/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 83/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Input Bar & Bistro Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 30.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 30. szám előtti díszburkolatos parkoló 33 m2-es területére és gyalogjárda 33 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2022. március 10. naptól – 2022. december 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul az alábbiak szerint.  

Az Input Bar & Bistro Kft. – a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149. § (1) bekezdése alapján – a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától 2022. szeptember 30. napjáig a közterület használatára ingyenes jogosult, 2022. október 1. napjától 2022. december 31. napjáig –  az utószezonban –  fizetendő közterület-használati díj összege: 4.508-Ft/m2/hó, összesen:  865.536,-Ft. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ A Koos Weber Hungária Kft. Budapest IX. kerület Lechner Ödön fasor 11. sz. előtti útpálya és parkoló területére benyújtott forgalmirend változással járó közterület-használat (daruzás) iránti kérelme

Sz-116/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 84/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Koos Weber Hungária Kft. (székhelye: 2040. Budaörs, Kinizsi u. 44.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata és a Budapest Fővárosi Önkormányzat közös tulajdonát képező (38017/20) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Lechner Ödön fasor 11. előtti útpálya és parkoló 100 m2-es területére 2022. március 10. és 11. napjára (2 nap) forgalmi rend változással járó felvonulási terület (daruzás) céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj bruttó 230,-Ft/m²/nap. 23474/24480 tulajdoni arányban.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

A 9-10. sz. napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások és a VB 85-86/2022. (III.9.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találthatóak. 

Top