2022. 01.26-án 10.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)

6/2022., 6/2-4/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 2/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/4/2022. sz. – ”Módosító javaslat a 6/2022. sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 3/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/2022. és 6/3/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

7/2022., 7/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 4/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 7/2022. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Döntés a Cedco Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. és a Ráday Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság közötti szerződésátruházást tartalmazó háromoldalú szerződés Önkormányzat általi megkötéséről (a Budapest IX. kerület Ráday utca 10 – 12. szám (36820 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett szálloda rendeltetésű épület építésével kapcsolatosan 42 darab parkolóhely megváltása tárgyában 2019. december 7. napján létrejött szerződés vonatkozásában)

5/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 5/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy hozzászólási lehetőséget biztosít dr. Gömöri Gábor részére, a Cedco Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. képviselője részére.

Határidő: 2022. január 26.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 6/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 5/2022. sz. – ”Döntés a Cedco Hungary Ingatlanfejlesztő Kft. és a Ráday Hotel Korlátolt Felelősségű Társaság közötti szerződésátruházást tartalmazó háromoldalú szerződés Önkormányzat általi megkötéséről (a Budapest IX. kerület Ráday utca 10 – 12. szám (36820 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett szálloda rendeltetésű épület építésével kapcsolatosan 42 darab parkolóhely megváltása tárgyában 2019. december 7. napján létrejött szerződés vonatkozásában” című – előterjesztés „C” határozati javaslatát.

Határidő: 2022. január 27.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(9 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Közterület-használati díj mérséklése tárgyában benyújtott kérelmek

Sz-14-15/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 7/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Illés János (lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Lengyel utca 24.) részére a Budapest IX. ker. Dési Huber u. 2. szám alatti  29 m2-es pavilon után fizetendő 1.640,-Ft/m2/hó közterület-használati díjat 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 20%-kal mérsékli, a fizetendő havi közterület-használati díj: 1.312,-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 8/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy Ritli Edit (1098 Budapest, Aranyvirág sétány 112.) részére a Budapest IX. kerület Dési Huber utca – Ifjúmunkás utca kereszteződés gyalogjárdájának 26 m2-es területére a 2022. január 1. – 2022. december 31. közötti időszakra meghatározott közterület használati díj összegét 2022. január 1. napjától addig, amíg Ritli Edit a pavilonban csak heti egy alkalommal folytat üzleti tevékenységet, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig 20%-kal mérsékli, a fizetendő havi közterület-használati díj: 1.312,-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Budapest IX. kerület Tűzoltó utca 68. szám előtti nem díszburkolatos parkoló területén a Pálfi Gastro Kft. által kialakítandó vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálási idő meghatározása

Sz-16/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 9/2022. (I.26.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a Pálfi Gastro Kft. (székhelye: 1188 Budapest, Széky Endre utca 35.) részére 2022. január 27. naptól – 2022. június 30. napja közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Tűzoltó utca 68. szám előtt található nem díszburkolatos parkoló 10 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

vasárnapról – csütörtökig: 11.30 – 23.00 óráig

pénteken és szombaton 11.30 – 23.30 óráig.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

Top