2021. 12.08-án 10.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről

88/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 49/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 88/2021. sz. – ”Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 50/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 109/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(5 igen, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

113/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

VB 51/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 113/2021. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztés „A” döntési javaslatát.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, 1 nem)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

79/2021., 79/2-3/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

  1. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

VB 52/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 79/2021. és 79/3/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VB 53/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 79/2/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést az ülésen elhangzott kiegészítéssel együtt.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat a térfelügyeleti kamerarendszer fejlesztésére

115/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 54/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 115/2021. sz. – ”Javaslat a térfelügyeleti kamerarendszer fejlesztésére” című – előterjesztést.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve

91/2021., 91/2/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 55/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 91/2021. és 91/2/2021. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2021. december 9.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Milk Foam Kft. Budapest IX., Ráday u. 49. sz. előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-150/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 56/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Milk Foam Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi út 11/B. D. ép. 2/1.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 49. szám előtti díszburkolatos parkoló 15 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2021. december 9. naptól – 2021. december 31. napjáig, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján ingyenesen jogosult.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ AppleBee Kft. Budapest IX., Ráday u. 49. sz. előtti díszburkolatos parkoló területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-151/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 57/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az AppleBee Kft. (székhelye: 1015 Budapest, Hattyú utca 10/A. 2/5.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti és melletti – (37551) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Tompa utca 17/B. szám előtti díszburkolatos parkoló 25 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2021. december 9. naptól – 2021. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához – vasárnapi zárvatartás mellett, hétfőtől csütörtökig: 12.00 órától – 23.00 óráig, péntektől szombatig: 12.00 órától 23.30 óráig tartó maximális kiszolgálási időben meghatározva hozzájárul, melyre az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján 2021. december 31. napjáig ingyenesen jogosult.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

9./ Ground Up Kft. Budapest IX. kerület Likőr u. 1. sz. előtti díszburkolatos gyalogjárda területére benyújtott közterület-használat iránti kérelme

Sz-165/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 58/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja: 

„A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Ground Up Kft. (székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (37866/2) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Likőr u. 1. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda összesen 36 m2-es területére 2021. december 09. napjától – 2022. december 08. napjáig felvonulási terület céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a fizetendő közterület-használati díj: 196,- Ft/m2/nap.”

(1 igen, 5 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ A 262/2021. (IV.23.) sz. önkormányzati határozat módosítása (DAY Kft.)

Sz-152/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 59/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság a 262/2021. (IV.23.) számú önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A Városgazdálkodási Bizottság a DAY Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 16.)  részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti és melletti – (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 16. szám előtti díszburkolatos parkoló 49 m2-es, növénykazetta 8 m2-es és gyalogjárda 14 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban , a koronavírus-világjárvány miatti veszélyhelyzet idején a vendéglátó üzletekre vonatkozó korlátozó intézkedések feloldását követő 1. naptól – 2021. december 31. napjáig vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használatához hozzájárul, melyre a 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján ingyenesen jogosult.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ Laterex Építő Zrt. Budapest IX. kerület Ráday utca 28. szám előtti díszburkolatos járda és a Köztelek u. 1. szám előtti nem díszburkolatos járda területére benyújtott közterület-használat hosszabbítás iránti kérelme

Sz-153/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 60/2021. (XII.8.) sz.

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a Laterex Építő Zrt. (székhelye: 1095. Budapest, Hídépítő u. 1. – 12.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő (36929) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 28. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda és a (36839) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Köztelek u. 1. szám előtti nem díszburkolatos gyalogjárda összesen 336 m2-es területére 2021. december 11. napjától – 2022. április 30. napjáig,felvonulási terület céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre a 78/2020. (III.31.) Korm. rendelet és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5a) bekezdése alapján ingyenesen jogosult.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, egyhangú)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ Állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezése

Sz-154-157/2021., Sz-189/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

A 12. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások és a VB 61-65/2021. (XII.8.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találthatóak. 

Top