2021. 10.13-án 10.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)

53/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

VB 23/2021. (X.13.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 53/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról (egyfordulóban)” című – előterjesztést az alábbi módosítással:

az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelettervezet 1. §-ában szereplő 5 munkanap helyett 10 munkanapot javasol a képviselő-testületi és bizottsági határozatok egységes szerkezetű szövegének közzétételére.

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

54/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

VB 24/2021. (X.13.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 54/2021. sz. – ”Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.” 

 (1 igen, 3 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Hozzájárulás a PÉKZOLI Kft. és a Tinódi Pékség Kft. közötti szerződésátruházáshoz

50/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 25/2021. (X.13.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 50/2021. sz. – ”Hozzájárulás a PÉKZOLI Kft. és a Tinódi Pékség Kft. közötti szerződésátruházáshoz” című – előterjesztést. 

Határidő: 2021. október 14.

Felelős: Szilágyi Zsolt elnök

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Vendéglátó terasz kialakítására irányuló közterület-használati kérelmek a Ráday utca területére

Sz-84/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 26/2021. (X.13.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a TWO PIPI Kft. (székhelye: 1173 Budapest, Kaszáló utca 47.) részére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő – üzlete előtti és melletti – (36929) hrsz-ú  közterületre, a Budapest IX. kerület Ráday utca 31/b. szám előtti díszburkolatos parkoló 13 m2-es és a Budapest IX. kerület Ráday utca 33/a. szám előtti díszburkolatos parkoló 25 m2-es területére a közterület-használati megállapodás megkötésének napjától, de legkorábban 2021. október 14. napjától – 2021. október 31. közötti időszakra, vendéglátó terasz kialakítása céljára a közterület használathoz hozzájárul, melyre az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján ingyen jogosult.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Forgalmi rend változással járó felvonulási terület kialakítására irányuló kérelem

Sz-73/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 27/2021. (X.13.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy az Orinion Way Kft. (székhelye: 2642. Nógrád, Váci u. 55.) részére a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező (37835) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Drégely u. 22. szám előtti parkoló és útpálya 250 m2-es területére 2021. október 30. napjára (1 nap) forgalmi rend változással járó felvonulási terület (daruzás) céljára a közterület-használathoz hozzájárul, mely időszakra a fizetendő közterület használati díj bruttó 196,-Ft/m²/nap. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Kiszolgálási idő meghatározása

Sz-74/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 28/2021. (X.13.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy amennyiben a Pálfi Gastro Bt. (székhelye: 1188 Budapest, Széky Endre utca 35.) részére a 2021. október 14. – 2022. szeptember 30. közötti időszakra a közterület-használati megállapodás megkötésre kerül a Tűzoltó utca 68. szám előtt található nem díszburkolatos parkoló 10 m2-es területére, akkor a vendéglátó-teraszon folytatható kiszolgálás maximális idejét hétfőtől – vasárnapig 11.00 órától – 22.30 óráig hagyja jóvá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Közterület-használati díj mérséklése

Sz-72/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VB 29/2021. (X.13.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság úgy dönt, hogy a DANDENONG Kft. (székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út Határ út sarok 1. számú pavilon)  részére a Budapest IX. ker. Pöttyös utcai metrófelszín területén a 21 m2-es pavilon után fizetendő 7.692,-Ft/m2/hó közterület-használati díjat 2021. október 14 napjától mindaddig amíg a pavilon zárva tart és abban üzleti tevékenységet nem végez, de legfeljebb 1 évig 20%-ra mérsékli, a fizetendő havi közterület-használati díj: 1.538,-Ft/m2/hó.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, egyhangú)

Top