2021. 07.05-én 09.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet elektromos rollerekkel kapcsolatos módosításáról (egyfordulóban)

9/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, Árva Péter, Takács Máriusz, önkormányzati képviselők

 

VB 2/2021. (VII.5.)

Határozat

A Városgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 16/2021. számú „Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló (egyfordulóban)” című előterjesztést.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt)

Top